Casgliad Pamela Ward

Pamela Ward (1908-1994) gan Philip Callon Humphreys (Chorlton 1905 – Wandsworth 1986)

Yn 1994, rhoddodd Miss Pamel Ward ei chasgliad o ‘bethau bach a hoffai’n fawr’ i’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol. Wedi’i geni yn 1908, treuliodd Miss Ward ei blynyddoedd cynnar yn yr India, lle roedd ei thad yn Gyrnol yn y fyddin. Yn ei harddegau fe deithiodd drwy Ewrop gan setlo yn y diwedd yn Llundain, lle agorodd siop hen bethau yn Knightsbridge.

Y casgliad yn Llanerchaeron

Mae’r casgliad yn cynnwys rhai o eitemau personol Miss Ward ynghyd ag amrywiaeth eang o stoc o’i siop. Roedd gan Miss Ward lygad craff am gynllun a steil – mae’r 5000 gwrthrych yn cwmpasu popeth o emwaith i gemau plant.

Beth mae rhywun yn ei wneud ar ôl derbyn casgliad mawr o bethau sydd heb fod ag unrhyw fath o gysylltiad gyda’r fan lle mae’n cael ei gadw? Sut ddylen ni ddewis beth sy’n cael ei arddangos a beth sy’n cael ei gadw o’r golwg?

Gyda chymaint o wrthrychau, mae’n amhosib i’w harddangos i gyd ar unwaith. Yn y gorffennol, mae aelodau staff Llanerchaeron wedi dewis gwahanol bethau ar wahanol adegau i’w dangos i ymwelwyr ond yn 2014 fe benderfynon ni wneud rhywbeth gwahanol.
 

Trysorau tu ôl y gwydr

Erbyn hyn, y cyhoedd sy’n cael dewis yr eitemau i’w harddangos yng nghypyrddau ‘stafelloedd Pamela Ward. Ein cymuned ar-lein yw curaduron y casgliad bellach, a thrwy ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol maen nhw’n ein helpu ni i ddewis eitemau a chreu arddangosfeydd sy’n apelio at ymwelwyr.

O fis Tachwedd, cadwch lygad ar agor am yr albymau lluniau ar dudalen Facebook Llanerchaeron. Mae’r rhain yn arddangos trysorau yn ôl themâu gwahanol. Rhowch wybod i ni pa eitemau yr hoffech chi eu cynnwys a pham. Bydd tri o’r cypyrddau yn cael eu llenwi drwy’r dull hwn o ddewis. Byddant yn cael eu llenwi’n ofalus tra bo’r tŷ ar gau dros y gaeaf ac yn cael eu datgelu i ymwelwyr fis Mawrth 2016.