Cynnyrch y stad

Mae ffrwythau a llysiau o’r ardd furiog yn cael eu gwerthu yn siop Llanerchaeron

Mae bwyd o Lanerchaeron yn blasu’n wahanol oherwydd ei fod yn cael ei dyfu gyda chadwraeth mewn golwg. Mae ein gerddi muriog yn parhau i gael eu defnyddio i dyfu ffrwythau, llysiau a blodau wedi’u torri tymhorol. Mae ein hanifeiliaid yn cael eu codi ar laswellt ac maen nhw’n tyfu’n araf, sy’n golygu wedyn bod y cig yn flasus. Mae’r cig yn cael ei baratoi gan fwtsiwrs lleol medrus.

Cynnyrch ffres o’n gardd furiog

Ry’n ni’n tyfu llysiau, ffrwythau a blodau i’r bwrdd yn ein gerddi muriog cysgodol. Mae tîm ymroddedig o staff a gwirfoddolwyr yn eu casglu’n ddyddiol.

Mae amrywiol blanhigion a pherlysiau sydd wedi cael eu tyfu ar yr ystâd ar werth yma hefyd, ynghyd â photiau plannu ac addurniadau tymhorol sydd wedi eu gwneud o ddeunyddiau a gasglwyd o’r ystâd a’r gerddi.

Mae rhywbeth yn tyfu yn ein gardd drwy’r flwyddyn. Galwch mewn i weld oes yma rywbeth at eich dant chi.

Ein cynnyrch fferm

Mae ein gwartheg Duon Cymreig, ein moch Cymreig prin a’n defaid Llanwenog yn cael y gofal gorau posib. Mae’r ffordd ry’n ni’n rheoli’r da byw yn cyrraedd safon ‘RSPCA’s freedom foods’.

Mae’r defaid a’r da yn cael pori ar laswelltir sy’n llawn planhigion gwahanol; mae hyn yn ei dro’n helpu cynnal a gwarchod cymunedau o blanhigion, adar ac anifeiliaid gwyllt ar stad Llanerchaeron.

Lle i brynu

Mae cynnyrch y stad ar werth yn ein siop, ac mae’n amrywio o ddydd i ddydd. Mae pob diwrnod yn wahanol, a dyna beth sy’n gwneud y profiad o siopa yn Llanerchaeron mor ddiddorol. Dewch draw i weld pa fwydydd sydd wedi cael eu casglu’n ffres y bore hwnnw a mynd â chynnyrch cartref blasus adref gyda chi i ginio.