Gwyliau’r Pasg yn Llanerchaeron

Bwydo ŵyn swci yn Llanerchaeron, Ceredigion

Mae’r gwanwyn yn y tir yn Llanerchaeron, gyda ŵyn bach yn y 'sgubor, gwobrau siocled yn cuddio o gwmpas y stad a gweithgareddau gwahanol bob dydd i ddifyrru’r teulu cyfan y Pasg hwn.

Helfa Wyau Pasg Cadbury     30 Mawrth – 2 Ebrill 2018

Mae pawb yn mwynhau helfa dda, fel ninnau yma yn Llanerchaeron! Dilynwch y cliwiau byd natur o gwmpas y stad er mwyn casglu eich gwobr siocled (£2 y plentyn a phris mynediad arferol)

Bwydo’r Ŵyn Swci      30 Mawrth – 15 Ebrill 2018

Mae ein ŵyn swci llwglyd yn edrych 'mlaen yn awchus am amser bwyd. Bydd sesiynau bwydo ŵyn swci dair gwaith y dydd drwy gydol y gwyliau.

Gwyliau’r Pasg        30 Mawrth – 15 Ebrill 2018

Bydd crefftau’r Pasg ar gyfer artistiaid ifanc, gan gynnwys wyau Pasg naturiol, cwningod a chywion y Pasg, a gallwch ymuno â’r garddwr i blannu pwmpenni yn barod ar gyfer Calan Gaeaf!

Casglwch lyfr lloffion am ddim yn y dderbynfa a dechreuwch ar antur eich 50 peth i’w gwneud cyn eich bod yn 11 ¾. Rhowch gynnig arni eich hunan, heriwch eich ffrindiau neu ymunwch â’r ceidwad ar ddyddiau Gwener i fwynhau hwyl 50 peth.

Eich copi chi o ddigwyddiadau dyddiol y Pasg

Lawrwythwch y daflen er mwyn gwybod beth sy’ ‘mlan bob dydd yn Llanerchaeron dros y Pasg
Llanerchaeron - Digwyddiadau Pasg 2018 (PDF / 0.2578125MB) download

Dewch o hyd i’n oriau agor yn ystod gwyliau’r Pasg
 

Bwydo ŵyn swci yn Llanerchaeron, Ceredigion
Bwydo ŵyn swci yn Llanerchaeron, Ceredigion
Bwydo ŵyn swci yn Llanerchaeron, Ceredigion