Gwyliau’r Pasg yn Llanerchaeron

Bwydo ŵyn swci yn Llanerchaeron, Ceredigion

Mae’r gwanwyn yn y tir yn Llanerchaeron, ŵyn bach yn prancio yn y caeau, cwningod siocled yn cuddio o gwmpas y stad a gweithgareddau’r 50 peth i’w cyflawni – mwy na digon o weithgareddau i ddifyrru’r teulu cyfan y Pasg hwn.

Helfa Wyau Cadbury    14-17 Ebrill 2017
Mae pawb yn dwlu ar helfa drysor dda, fel ninnau yn Llanerchaeron ar ein Helfa Wyau Cadbury. Gwnewch ŵyl banc y Pasg yn ŵyl i’w chofio wrth i chi ddilyn cliwiau o amgylch y stad er mwyn hawlio bwni siocled (£1.50 y plentyn a thâl mynediad arferol). 

Gwylia ŵyna!  8-23 Ebrill 2017
Bydd ein praidd o ddefaid Llanwenog yn dechrau ŵyna ddechrau mis Ebrill, mewn pryd perffaith ar gyfer gwyliau’r Pasg. Tarwch draw i’r sgubor polion am brofiad agos-atoch-chi o ŵyna ar fferm weithiol… ac efallai y gwelwch chi oen bach yn cael ei eni hyd yn oed! Gallwch helpu bwydo ein ŵyn swci hefyd.

Taflen Digwyddiadau Pasg Llanerchaeron
Lawrlwythwch y daflen Pasg i weld beth sydd ymlaen yn ddyddiol dros wyliau’r Pasg

Llanerchaeron - Taflen y Pasg 2017 (PDF / 0.4775390625MB) download

Bwydo ŵyn swci yn Llanerchaeron, Ceredigion
Bwydo ŵyn swci yn Llanerchaeron, Ceredigion

Allan i’r awyr iach
Chwilio am syniadau sut i gael y teulu allan i’r awyr iach yn ystod gwyliau’r Pasg? Mae gyda ni lwyth o anturiaethau gwyllt a gweithgareddau ar y gweill i ddenu’r teulu oll i fwynhau bod yn yr awyr agored.

Casglwch lyfr lloffion am ddim yn y dderbynfa er mwyn i’r plantos ddechrau ar eu hantur 50 o bethau i’w gwneud cyn eich bod yn 11¾. Gallwch fentro ar eich pen eich hunan, herio teulu a ffrindiau, neu ymuno gyda’n Ceidwad am dipyn o hwyl y 50 o Bethau.

Beth am reiden beic i’r teulu cyfan? 

Mae cwmni hurio beiciau Pureride ar agor drwy gydol gwyliau’r Pasg gan gynnig dewis mawr o feiciau i bob oed. Am fwy o wybodaeth, ewch i’w gwefan pureridecycles.co.uk neu ffoniwch 07896 895366 (dydd) neu 01570 434514 (min nos).

Dewch o hyd i’r oriau agor dros wyliau’r Pasg.