Helfa Wyau Pasg Llanerchaeron

Cennin Pedr gwanwynol yn Llanerchaeron, Ceredigion

Ymunwch â ni am antur y Pasg ym myd natur yn Llanerchaeron. Darganfyddwch ein llwybr i’r teulu gyda gweithgareddau hwyliog i chi wneud ar hyd y ffordd. Cwblhewch y llwybr i ennill eich gwobr siocled. Rydyn ni’n gwybod faint o lawenydd y mae ein llwybrau wyau Pasg yn dod i’n hymwelwyr bob blwyddyn ac rydyn ni’n gobeithio y bydd eleni yr un peth. Fodd bynnag, gofynnwn ichi gefnogi’ch eiddo lleol ac archebu tocynnau ymlaen llaw.

Anturiaethau’r Pasg ym myd natur

Dyddiad ac amser: 31 Mawrth i 18 Ebrill (tra bydd stoc), 11am-4pm

Pris: mynediad + £3 fesul helfa

Mae’r gwanwyn wedi deffro’r ardd a ninnau’n aros yn eiddgar am arddangosfa flodeuol gwledd y gwanwyn; a’r cennin pedr yn llanw’r ardd furiog yn fôr o felyn a chân yr adar man yn hyfryd o’ch cwmpas. 

Archwiliwch beth sydd gan natur i’w gynnig ar ein Helfa Wyau Pasg sy’n mynd a chi drwy’r ardd ac ymlaen i’r fferm. 

I gymryd rhan yn yr helfa, wedi’i i chi gyrraedd ar gyfer eich ymweliad sydd wedi’i archebu o flaen llaw, byddwn yn prosesu’r taliad a chewch eich pecyn. Dilynwch y llwybr gan fwynhau eich wobr siocled neu wobr arall (os oes anghenion dietegol) ar y diwedd. 

Cyn ymweld, gwiriwch y canllawiau trafaelio lleol a chenedlaethol. 

Gwybodaeth ychwanegol:

  • Rhaid i chi archebu ymlaen llaw os ydych yn gobeithio ymweld
  • Nid yw’r helfa Basg wedi’i gynnwys yn eich archeb ac mae cost o £3 ychwanegol fesul person
  • Mae croeso i bawb gymryd rhan yn ein helfa Basg, ond mae pecynnau wedi’u dylunio ar gyfer oedran 5-11. 
  • Mae’r pecynnau’n cynnwys gwobr wy siocled blasus. Gofynnwch i’n tîm os oes angen gwobr arall arnoch oherwydd gofynion dietegol. Un wobr sydd ar gyfer pob helfa. 
  • Er ein bod yn gobeithio darparu gwobrau i bawb sy’n cymryd rhan yn yr helfa, yn anffodus dim ond nifer cyfyngedig o wobrau sydd gennym, felly cyntaf i’r felin. 
  • Rydym yn gwerthfawrogi bod pawb yn gyffrous i allu ymweld â ni eto, ond cofiwch fod yn amyneddgar a dilyn arweiniad gan ei tîm i helpu i gadw pawb yn ddiogel wrth i chi fwynhau’ch amser yma. 

Archebwch eich ymweliad

Bydd angen i chi archebu’ch ymweliad Pasg (does dim angen archebu ar gyfer yr helfa o flaen llaw)

Er mwyn rheoli nifer yr ymwelwyr fel y gellir sicrhau pellter cymdeithasol er diogelwch ein staff, gwirfoddolwyr ac ymwelwyr, mae’r system archebu ymlaen llaw yn dal i fod yn berthnasol. Bydd archebu yn darparu mynediad i’r eiddo ond nid i anturiaethau’r Pasg ym myd natur, y gellir prynu’r rhain ar y diwrnod. 

Rhyddheir ticedi bob dydd Gwener, ar gyfer yr wythnos ganlynol. 

Archebwch eich tocyn:  Tudalen beth sy’ ‘mlan  (cynnwys Saesneg yn unig i ddilyn)