Hanner tymor mis Chwefror yn Llanerchaeron

Plant yn rhedeg yn Llanerchaeron, Ceredigion

Waeth beth fo’r tywydd yr hanner tymor hwn, mae digonedd o hwyl i’w gael yn Llanerchaeron

Ry’n ni’n cynnig gweithgareddau dyddiol gwahanol drwy gydol yr wythnos, ac ry’n ni wedi creu calendr digwyddiadau i ddangos yn union beth fydd yn digwydd a phryd.

Yn ystod yr wythnos byddwn yn crasu bara yn y gegin, neu ewch mas i’r ardd i blannu pys pêr i fynd gartre gyda chi.

Dewch i wylio ein ffermwr yn dangos i chi sut mae Glen, ein ci defaid ni yma, yn cyfrannu i fywyd y fferm.

Dysgwch am gadwraeth papur wal a llyfrau, a rhowch gynnig ar greu eich cynllun eich hunan.

Ynghyd â 50 Peth i’w gwneud cyn eich bod yn 11 ¾ gyda’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol, mae’n siŵr y bydd rhywbeth i blesio holl aelodau’r teulu.

Lawr-lwythwch ein calendr yma Llanerchaeron - Taflen Hanner Tymor Chwefror 2018 (PDF / 0.7MB) download

I wybod mwy, ffoniwch 01545 573022, neu ewch i’n tudalen Oriau Agor