Hanner tymor mis Chwefror yn Llanerchaeron

Gweithgareddau yng nghegin Llanerchaeron

Boed law neu hindda yr hanner tymor hwn, mae digon o hwyl i’w gael yn Llanerchaeron!

Allech chi fod yn fwtler neu’n llaethferch? Dilynwch ein Llwybr Gweini i ddarganfod yr ateb! Casglwch olwyn y Llwybr Gweini o’r ganolfan Ymwelwyr, ewch yn deulu i chwilota o gwmpas y stad a rhowch gynnig ar y mathau o dasgau fyddai gan y gweision a’r morynion ar stad brysur fel hon, megis sgleinio’r llestri arian a didoli hadau. 

Hefyd, ry’n ni’n cynnal gweithgareddau gwahanol bob dydd gydol yr wythnos, ac wedi creu dyddiadur digwyddiadau i ddangos i chi beth sy’n digwydd a phryd! Yn ystod yr wythnos byddwn yn pobi bara cartref a phice bach yn y gegin, neu gallwch anelu am yr ardd a phlannu pys pêr i fynd gartre gyda chi!

Rhowch gynnig ar gynllunio’ch papur wal a’ch nod llyfrau eich hunan a dysgwch am gadwraeth ein llyfrgell, neu ymlaciwch ger y tân i glywed stori.

Bydd rhywbeth yma’n bendant ar gyfer y teulu cyfan, yn ogystal â heriau 50 Peth i’w gwneud cyn bod yn 11 ¾ oed i’w cyflawni. Edrychwch ar ein dyddiadur digwyddiadau am restr lawn o weithgareddau!

Llanerchaeron - Taflen hanner tymor Chwefror 2017 (PDF / 0.5859375MB) download

I wybod mwy, ffoniwch 01545 573022 i weld ein oriau agor.