Hwyl Hanner Tymor Mai yn Llanerchaeron

Gweithgareddau yng nghegin Llanerchaeron

Mae gan Lanerchaeron hanner tymor sy’n llawn dop bob dydd o ddigwyddiadau a gweithgareddau i’ch cadw chi a’r plant yn brysur a bodlon!

Ymunwch â’n ceidwad ar helfa chwilod, adeiladwch ffau, plannwch gyda’n garddwr er mwyn tyfu popeth sydd ei angen ar gyfer pizza haf a gwyliwch ein praidd o ddefaid yn cael eu toriad gwallt blynyddol!

Dyma rai ffyrdd i ddiddanu plant a rhieni yn ystod gwyliau hanner tymor y mis Mai hwn.

Llwybr Gweision – Bob Dydd

Dyma 6 tasg newydd i rio cynnig arnyn nhw! Helpwch y bwtler i bacio picnic, pwyswch gynhwysion gyda’r cogydd ac ymarferwch sgiliau cyweirio gyda morwyn y golchdy. Casglwch eich olwyn yn y dderbynfa a bant â chi!

Diwrnod Cneifio – Mai 29

Gwyliwch ein praidd o ddefaid Llanwenog yn cael eu toriad gwallt blynyddol. Bydd Nyddwyr a Gwehyddion Ceredigion hefyd yn arddangos sut i drin, llifo a nyddu cnu’r ddafad yn wlân. Bydd cyfle i chi brynu peth o’u cynnyrch hyfryd hefyd.

Arddangosfa Ci Defaid – Mehefin 4

Gadewch i Delyth ddanos i chi sut mae Glen, ein ci defaid ni yma, yn cyfrannu i fywyd dyddiol y fferm!

Cynlluniwch eich hanner tymor eich hunan!

Gyda llwythi mwy o weithgareddau ar gael, gan gynnwys hwyl 50 Peth, lawr-lwythwch ein calendr o ddigwyddiadau hanner tymor mis Mai am restr o'r gweithgareddau dyddiol!

(cy_gb) Llanerchaeron May Half Term Planner 2017 (PDF / 0.404296875MB) download