Hwyl Hanner Tymor Mai yn Llanerchaeron

Gweithgareddau yng nghegin Llanerchaeron

Mae gan Lanerchaeron hanner tymor sy’n llawn dop bob dydd o ddigwyddiadau a gweithgareddau i’ch cadw chi a’r plant yn brysur a bodlon!

Bydd gweithgareddau gwahanol i’r teulu pob dydd dros y gwyliau; plannu hadau blodyn haul, gwehyddu neu ddysgu am chwilod. 

I wneud y mwyaf o’ch hanner tymor, cewch ddarganfod beth sy’ mlaen pob dydd wrth lawrlwytho ein cynllunydd: 

Anturiaethau Hanner Tymor Mai 2018 (PDF / 0.6826171875MB) download

Gyda rhywbeth ymlaen pob dydd, ry’ ni’n edrych ymlaen i’ch croesawu. 

Dyma rai o’r uchafbwyntiau:

Ceir Clasurol – 27 Mai 2018

Dewch i edmygu y casgliad o geir clasurol sydd gyda ni ar ddangos tu fas y tŷ

Diwrnod Cneifio – 29 Mai 2018

Wyddoch chi fod ein praidd o ddefaid Llanwenog yn cael torri eu gwallt yn flynyddol? Cewch brofi hyn yn ystod ein Diwrnod Cneifio gan weld sut y caiff y gwlân ei ddefnyddio mewn arddangosfeydd troelli a gwehyddu. 


Pob tro ry’ chi’n ymweld â’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol, ry’ chi’n ein helpu ni fel elusen i warchod y llefydd arbennig yn ein gofal. Eich anturiaethau chi sy’n sicrhau y caiff llefydd ei mwynhau am genedlaethau.