Pŵer y Bais

Profiad Pŵer y Bais yn Llanerchaeron, Ceredigion

Ei stori hi nid ei hanes e

Mae’n bryd i fenywod Llanerchaeron gamu allan o’r cysgodion er mwyn i ni rannu straeon y menywod, nid hanes y dynion.

Yn aml, llechu yn y cysgodion y mae straeon y menywod yn safleoedd yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, am nad oedd llawer ohonyn nhw yn berchen ar eu tir eu hunain; eto mae gan lawer o’r menywod hyn straeon pwysig i’w hadrodd sy’n dangos bod sawl math o bŵer ac yn aml nid oes angen cydnabyddiaeth gyfreithiol er mwyn ei ddefnyddio’n effeithiol.

Dyna fel yr oedd hi yn Llanerchaeron, lle bu cryfder cymeriad, cyfoeth annibynnol, cydymdeimlad a dyfalbarhad y menywod fu’n byw yma dros y canrifoedd yn fodd i warchod y stad yn ystod amserau anodd a’i thywys tuag at ddyfodol gwell.

Mae eleni yn nodi canrif ers i rai menywod ennill yr hawl i bleidleisio am y tro cyntaf ac ry’n ni’n dathlu y menywod pwerus yma trwy daflu goleuni ar eu cyflawniadau a’u bywydau.

Pŵer y Bais (7 Mai -7 Hydref 2018)

Mae taro golwg nôl drwy’r archif yn dangos i ni ein bod wedi dod o hyd i gyfoeth o straeon, hanesion sy’n dangos sut y gwnaeth menywod y stad dorri’r rhwystrau a sut y gallai’r stad fod wedi mynd â’i phen iddi droeon, ond daeth menyw i’r adwy bob tro.

Eleni, yn ystod Pŵer y Bais, ry’n ni’n ail-ddehongli’r fila er mwyn rhannu’r straeon hyn. Fe gewch brofi bwrlwm prysur iard y gweision, darganfod mai trwy waddol Corbetta yn unig y llwyddwyd i gael John Nash i adeiladu’r tŷ, a dysgu sut y gwnaeth llaw gadarn Mary lywio’r stad drwy ddyddiau ansicr.

Rhannu enwau’r menywod pwerus yn eich bywyd

Fe fyddwn ni’n rhannu straeon y menywod ardderchog hyn gyda chi, ond ry’n ni hefyd am ryngweithio gyda chi.

Trwy Pŵer y Bais fe gewch chi’r cyfle i ddweud wrthon ni am y menywod pwerus yn eich bywydau chi.

Pan fyddwch yn ymweld – gwnewch yn siŵr eich bod yn gadael enw menyw bwerus yn eich bywyd chi, a dweud beth mae hi’n ei olygu i chi, a gwelwch wedyn sut y byddwn yn trawsffurfio’r enwau hyn yn ‘Bais o Bŵer’.

Mwy na fila yn unig

Nid yn y fila yn unig roedd menywod pwerus; roedd menywod yn hollbwysig o gwmpas y stad gyfan. Dysgwch am straeon ein gweithwyr stad wrth i chi ddarganfod y fferm a’r ardd.