Priodasau yn Llanerchaeron

Placeholder Image

Yn llechu yn nyffryn tawel Aeron, mae ystâd Llanerchaeron yn cynnig cefndir rhyfeddol o hardd i’ch diwrnod arbennig. Os y’ch chi’n chwilio am leoliad sy’n llawn hanes, swyn a chymeriad Cymreig, mae’r cyfan i’w gael yma!

Beth bynnag yw eich dewis ar gyfer y diwrnod mawr – lleoliad hardd ar gyfer seremoni sifil, llecyn anhygoel ar gyfer pabell brecwast priodas neu gefndir arbennig i’ch lluniau priodas - fe wnawn ni’n gorau i’ch helpu chi. 

Gallwn gynnig un o’r lleoliadau mwyaf hyfryd a chofiadwy yng Ngheredigion ar gyfer seremonïau sifil traddodiadol ; mae wedi ei osod mewn hen gwrt coblog traddodiadol sy’n llawn cymeriad. Gall cwrt y tŷ coets ddal hyd at 70 o westeion. Ar ôl y seremoni gall gwesteion fwynhau diodydd i ddathlu ar gwrt yr ardd, tra byddwch chi’n cael eich lluniau wedi eu tynnu o gwmpas y llecyn bendigedig hwn.

 

Oak leaves
Placeholder Image
Oak leaves

Os y’ch chi’n chwilio am leoliad ar gyfer brecwast priodas, mae’r lawnt croce yn cynnig lleoliad cefn gwlad hardd i osod pabell. Fe gewch chi a’ch gwesteion dreulio amser gyda’ch gilydd yng nghanol ystâd hardd Llanerchaeron, gyda’r tŷ a’r parcdir yn gefndir ysblennydd i’r cyfan.

Hyblygrwydd yw ein nod. Felly gallwn ni gynnig y lleoliad i chi a gallwch chi wedyn  ddewis eich arlwywyr, y cwmni llogi pabell a’r gwerthwyr blodau.

Os hoffech wybod mwy a threfnu i gael eich tywys o gwmpas, anfonwch e-bost atom. Byddem yn falch iawn i ddangos y stad i chi ac ateb unrhyw gwestiynau.