Teithiau cerdded gaeafol yn Llanerchaeron

Taith gerdded aeafol yn Llanerchaeron, Ceredigion

Mae cerdded yn un o’r ffyrdd gorau i fentro tu fas yn ystod misoedd y gaeaf, yn enwedig os ydych yn ceisio cadw at yr addunedau blwyddyn newydd hynny. Efallai ei bod hi’n oer tu fas, ond mae’n esgus da i wisgo’n dwym yn eich het a sgarff gan grwydro Llanerchaeron.

Beth sydd i’w weld?

Mae digonedd o lwybrau cerdded i ymwelwyr fwynhau yn ystod misoedd y gaeaf. Gyda taith o gwmpas yr ystâd pan fyddwn ar agor, cewch grwydro’r fferm, gerddi ac efallai sylwi ar y gaeaf yn estyn ei law dros y llyn.

Mae taith gerdded arall yn Llanerchaeron yn mynd â chi o gwmpas y parcdir, gan basio cwt yr hen reilffordd â redai o Gaerfyrddin i Aberystwyth. Efallai y byddech yn mwynhau cerdded drwy’r coed, gan wylio bywyd gwyllt a’r afon Aeron yn rhedeg ger y llwybr. Adnabyddir y dyffryn hwn fel dyffryn Aeron am gyfoeth ei ffrwythlondeb. Faint o aeron welwch chi y gaeaf hwn?