Y fferm yn Llanerchaeron

Adeiladau'r fferm yn Llanerchaeron, Ceredigion

Roedd hunan-gynhaliaeth wrth wraidd Llanerchaeron pan gomisiynwyd y gwaith o gynllunio’r stad gyntaf. Mae hyn i’w weld yn nyluniad y cytiau ac yn benodol y cwrt gwasanaeth. Nid oedd y fferm yn eithriad ac mae’r clôs fferm wedi ei gynllunio’n berffaith i gadw a magu’r stoc a fyddai wedyn yn cyflenwi’r ystâd gyda chig eidion, llaeth, cig oen a phorc – a hefyd i storio cnydau grawn.

Beth welwch chi ar y fferm heddiw?

Wrth ymweld â Llanerchaeron fel welwch ei fod yn gartref i o wahanol rywogaethau o anifeiliaid fferm, bridiau traddodiadol i gyd, gan gynnwys defaid Llanwenog a moch Cymreig. Maen nhw’n cael eu cadw, lle bo hynny’n bosib, o fewn ac o gwmpas y clôs fferm. Mae’r anifeiliaid yn dod â’r fferm yn fyw ac maen nhw’n helpu dangos y berthynas rhwng y tŷ, y cwrt gwasanaeth a’r fferm. 

Dewch i weld ein moch Cymreig ar y fferm
Moch yn y twlc yn Llanerchaeron, Ceredigion, Cymru
Dewch i weld ein moch Cymreig ar y fferm

Gofalu am ein hanifeiliaid a’r amgylchedd

Mae’r fferm wedi cael ei chofrestru mewn sawl cynllun lles anifeiliaid sy’n sicrhau fod yr anifeiliaid yn derbyn safon uchel o ofal ac yn cael ansawdd bywyd da. 

Mae’r bridiau traddodiadol ar y fferm yn ddelfrydol ar gyfer pori ein cynefinoedd bywyd gwyllt, fel y parcdir hanesyddol o flaen y tŷ a’r dolydd rhwng afonydd Mydr ac Aeron. 

Ry’n ni’n annog bioamrywiaeth ar y fferm, gan greu cynefin addas i amrywiaeth o adar tir fferm a bywyd gwyllt yn ogystal ac ymgeisio i fod yn fwy hunan gynhaliol drwy dyfu ein porthiant gaeaf ein hunain. 
 

A horse in the stable