Ymweliadau grŵp

Placeholder Image

Mae cynllunio yn rhan bwysig o sicrhau ymweliad grŵp llwyddiannus. Yn Llanerchaeron ry’n ni’n trio gwneud y broses honno mor esmwyth â phosibl. Trefnwch eich ymweliad ymlaen llaw gyda ni, er mwyn gwneud yn siŵr y bydd pob un o’ch criw yn cael y diwrnod gorau posibl. Ry’n ni’n cynnig gostyngiad ar brisiau mynediad i grwpiau o fwy na 15 o bobl. Bydd aelod o staff yn estyn croeso cynnes i chi ar y bws.

Sgyrsiau a theithiau arbennig

Ychwanegwch rhyw elfen fach sbesial at eich ymweliad gydag un o’n sgyrsiau a’n teithiau arbennig. Mwynhewch bob eiliad o’ch arhosiad yn Llanerchaeron gyda thaith gerdded o amgylch yr ystâd neu ymunwch â thaith dywys o gwmpas yr ardd gyda’n prif arddwr.
.

Taith Gerdded Dywys Llanerchaeron

Cyfle prin i ddarganfod mwy am dŷ gwledig cain a ddyluniwyd yn steil y Rhaglywiaeth gan John Nash yn y 1790au. Mae yma erddi muriog aeddfed, tiroedd pleser, llyn addurniadol a Fferm Ystâd sy’n dal i gael ei gweithio. Cewch ddysgu sut y byddai’r stad yn cael ei rhedeg yn y gorffennol, a darganfod mwy am y cysylltiad â John Nash. Dyma’r lle i  brofi hunan-gynhaliaeth ar ei orau.

Y Gerddi Muriog Hyfryd

Ymunwch gyda’r prif arddwr ar daith o amgylch y ddwy ardd furiog fendigedig. Dysgwch am yr holl waith fuon ni’n gwneud i’w hadfer; am gyfraniad anferthol ein gwirfoddolwyr gardd; am arferion gwaith yn yr ardd; ac am y ffrwythau, y llysiau a’r perlysiau cartref sy’n cael eu tyfu yma.
 

Ymweliadau ysgol

Dewch ag addysg yn fyw drwy ddod â’ch disgyblion allan i’n gweld ni yn Llanerchaeron. Gyda digon o le i chwarae, archwilio a darganfod, fe gawn nhw gyfle i ddysgu am hanes teuluol, ffermio, cynhyrchu bwyd a’r amgylchedd naturiol gyda’n staff arbenigol.

Mae croeso i ysgolion ddod ac arwain eu gweithgareddau eu hunain, ond gallwn hefyd gynnig rhaglen hyblyg o weithgareddau tymhorol sy’n caniatáu i athrawon ddewis beth sy’n siwtio orau o ran eu hamcanion dysgu ac amserlen y cwricwlwm. O blant ysgol cynradd i fyfyrwyr prifysgol, mae yma gyfoeth o gyfleoedd dysgu i bob oed.

Arlwyo

Mae Caffi Conti's Cafe (nid un o gaffis yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol) yn gweini bwyd a gall arlwyo ar gyfer 50 o bobl. Mae’n gweini cinio ysgafn a the gan ddefnyddio cynnyrch lleol. Mae bwydlenni ar gyfer grwpiau ar gael, dim ond i chi ofyn.

Gwneud trefniadau

Os hoffech chi a’ch grŵp ddod i’n gweld ni yn Llanerchaeron, ffoniwch ni ar 01545 573010 neu e-bostiwch Llanerchaeron@nationaltrust.org.uk a gallwn deilwra’n cynnig ar gyfer eich ymweliad.