Edrych o gwmpas Llanerchaeron

Llwybr cerdded

Mae’r llwybr hawdd hwn yn mynd â chi o gwmpas Llanerchaeron ac dilyn trywydd hanes stad hunan-gynhaliol sy’n parhau’n gynhyrchiol hyd heddiw.

Er mwyn mwynhau’r llwybr hwn, os gwelwch yn dda ewch drwy’r Dderbynfa Ymwelwyr i gasglu eich tocynnau.

Taith gerdded aeafol yn Llanerchaeron, Ceredigion

Map

Property map of Llanerchaeron

Dechrau:

Maes parcio Llanerchaeron

1

Ar ôl mynd trwy’r Dderbynfa Ymwelwyr (yn y maes parcio) anelwch tuag at brif rodfa’r stad.

2

Cerddwch i fyny’r brif rodfa a dal i fynd nes gweld arwydd a llwybr ar eich chwith tuag at y llyn. Dyma chi nawr yn cerdded drwy’r Tir Hamddena, ardal ry’n ni wrthi’n ei hadfer i’w chymeriad Sioraidd gwreiddiol.

Darllen mwy

3

Ar ôl mynd mewn i’r goedwig, mae llwybr yn fforchio i’r chwith sy’n mynd â chi drwy’r ardd rhedyn. Arhoswch ar y llwybr hwn a sylwch ar y drws i’r ardd furiog. Fe ddown nôl at y drws hwn ar ôl ymweld â’r llyn.

Darllen mwy

4

Byddwch yn ail-ymuno â’r llwybr yr oeddech yn ei ddilyn, sy’n eich tywys drwy’r ardd Is-Almaenig, ac at y llyn. Dilynwch y llwybr sy’n mynd ar hyd ochr dde y llyn a mwynhewch dro braf o’i gwmpas.

Darllen mwy

5

Ar ôl mynd o gwmpas y llyn, dewch nôl at y prif lwybr, ail-droediwch eich camau yna ewch ar hyd y llwybr ar eich llaw dde tuag at yr ardd rhedyn ac at y drws i’r ardd furiog.

6

Ewch mewn i’r ardd furiog, mwynhewch yr uchafbwyntiau tymhorol, cerddwch drwy’r ardd, heibio y tai gwydr, i’r drws pen pellaf ar y chwith sy’n mynd â chi mewn i’r fferm.

Darllen mwy

7

Ewch drwy’r drws i’r ydlan, ewch o’i chwmpas a daliwch ymlaen i gerdded gan gadw’r adeiladau ar eich llaw chwith.

Darllen mwy

8

Heibio i adeiladau'r fferm, ewch ar grwydr oddi ar y llwybr os am weld o gwmpas, ac yna wedi pasio cwrt y Stablau, fe fyddwch yn dychwelyd i’r prif lwybr yn ôl mewn i’r stad.

Diwedd:

Maes parcio Llanerchaeron

Rydych wedi cyrraedd

Yn dilyn y daith ar ffôn symudol neu dabled? Rhannwch eich profiad.

Edrych o gwmpas Llanerchaeron

Tirwedd

Cau

Mae’r cerdded yn hawdd ar hyd llwybrau da, gyda rhai rhannau o gerrig crynion, ac mae’n eich tywys o gwmpas y llyn, trwy’r ardd furiog a’r fferm.

Edrych o gwmpas Llanerchaeron

Sut i gyrraedd yma

Cau
Cyfeiriad
Llanerchaeron, Ciliau Aeron, ger Aberaeron, Ceredigion. SA48 8DG
Ar y ffordd

Oddi ar yr A482

Ar droed

Trac beicio/cerdded 2 ½ milltir o Aberaeron ar hyd hen linell rheilffordd

Ar fws

Gwasanaeth o orsaf trenau Aberystwyth i orsaf trenau Caerfyrddin, disgyn yn Efail New Inn, tua ½ milltir

Edrych o gwmpas Llanerchaeron

Cyfleusterau a mynediad

Cau
  • Maes parcio mawr yn Llanerchaeron
  • Canolfan Ymwelwyr gyda siop a chaffi Conti drws nesa’
  • Toiledau yn y Ganolfan Ymwelwyr