Digwyddiadau  Llanerchaeron

Mae'r tŷ, yr ardd, fferm y siop lyfrau ail law a Chaffi Conti’s (seddi awyr agored a bwyd tecawê) ar agor o Ddydd Mercher i Ddydd Sul pob wythnos. Does dim angen archebu ar gyfer prynhawniau yn ystod yr wythnos, ond rydym yn argymell archebu ar foreau yn ystod yr wythnos, penwythnosau, gwyliau banc a gwyliau ysgol, er mwyn gwarantu mynediad. Archebwch eich tocynnau yma cyn ymweld. Gall aelodau archebu am ddim, os nad ydych yn aelodau, bydd angen talu wrth archebu. Rhyddheir ticedi bob Dydd Gwener am yr wythnos ganlynol. Bydd archebion yn cau am 3 o’r gloch y diwrnod blaenorol. Gofynnwn i bawb ddilyn Rheoliadau Llywodraeth Cymru wrth ymweld. Rydym yn edrych ymlaen at eich croesawu yn ôl.