Digwyddiadau  Llanerchaeron

Rydyn ni'n ailagor yr ardd a’r fferm ynghyd a chaffi Conti's (bwyd tecawê yn unig) o ddydd Mercher 31 Mawrth ar gyfer ymwelwyr sy'n byw yng Nghymru. Bydd y tŷ yn parhau i fod ar gau am y tro. Gofynnwn i bawb archebu eu hymweliad ymlaen llaw a chadwch at ddeddfwriaeth Covid-19 Llywodraeth Cymru bob amser.