Digwyddiadau  Llanerchaeron

Mae’r tŷ, y gerddi, iard fferm, llyn, y siop lyfrau ail law a Chaffi Conti’s (seddi awyr agored a bwyd tecawê) ar agor o Ddydd Mercher i Ddydd Sul pob wythnos. Does dim angen archebu o flaen llaw cyn ymweld. Rydym yn edrych ymlaen i’ch croesawu i Lanerchaeron.

Beth sydd ar agor?

Mae’r tŷ, y gerddi, iard fferm, llyn, y siop lyfrau ail law a Chaffi Conti’s (bwyd tecawê a seddi awyr agored) ar agor o Ddydd Mercher i Ddydd Sul pob wythnos. O Ddydd Sadwrn 6 Tachwedd ry’ ni ar agor ar benwythnosau yn unig yn y gerddi, iard fferm, llyn a’r siop lyfrau ail law (mae’r tŷ ar gau tan y gwanwyn).

Oes angen archebu o flaen llaw?

Does dim rhaid archebu o flaen llaw i ymweld â Llanerchaeron bellach.

Ymweld â’r tŷ

Ry’ ni’n gadael lle rhwng pobl wrth iddyn nhw ymweld â’r tŷ, wrth i’r tŷ agor am y tro cyntaf yn y bore, neu os yw hi’n brysur, efallai fydd rhaid i chi aros am ychydig cyn mynd mewn i’r tŷ.

Oes angen gorchudd wyneb?

Oes, os gwelwch yn dda, mae'n ofynnol i wisgo gorchudd gwyneb yn ôl rheolaiadau Llywodraeth Cymru mewn sawl man o dan do.

Oes modd ymweld gyda ci?

Hyd at ddiwedd Hydref, nid oes modd gadael cŵn i mewn i’r prif safle (sy’n cynnwys y tŷ, gerddi, iard fferm a’r llyn). O’r 6 Tachwedd byddwn yn gwneud newidiadau fydd yn galluogi cŵn i fewn i’r safle (gerddi, tiroedd pleser a’r llyn) mae’r iard fferm a’r tŷ yn parhau yn ardaloedd di-gŵn. Rydym yn edrych ymlaen i groesawu eich cŵn i Lanerchaeron am y tro cyntaf. Mae pob tro groeso iddynt yn y maes parcio a’r llwybrau yn y coed. Cŵn cymorth yn unig ar y prif safle tan 31 Hydref, ac ar iard y fferm a’r tŷ o’r 6 Tachwedd.