Digwyddiadau hanner tymor mis Chwefror yn ne Cymru

Dewch o hyd i ddigwyddiad hwyl yn eich ardal chi yr hanner tymor hwn

Boed law neu hindda, dewch ar antur dros hanner tymor mis Chwefror a dod o hyd i ddigwyddiadau llawn hwyl i’r teulu ar draws ein lleoliadau arbennig yn ne Cymru.

Trowch y cloc yn ôl yn Nhŷ Tredegar

Tŷ Tredegar, Casnewydd 

Trowch y cloc yn ôl a byw diwrnod ym mywyd y gweision yn Nhŷ Tredegar neu fwynhau celf a chrefft yn Neuadd y Gweision dros hanner tymor.

Dewch i ddarganfod yng Ngerddi Dyffryn

Gerddi Dyffryn, Bro Morgannwg 

Deffrwch eich synhwyrau yng Ngerddi Dyffryn dros hanner tymor drwy ddilyn y Llwybr Cysglyd i ddarganfod beth sy’n gaeafgysgu a beth sy’n deffro yn barod ar gyfer y gwanwyn.

Dysgwch bopeth am goed yn Ninefwr

Dinefwr, Sir Gaerfyrddin 

Dewch i weld coed hynafol anhygoel Dinefwr dros hanner tymor drwy deithiau tywys, celf dail a gweithgareddau’r ’50 peth’.

Mwynhewch ryfeddodau natur yng Ngardd Goedwig Colby

Gardd Goedwig Colby, Sir Benfro 

Eisiau gwella eich sgiliau gwyllt-grefft neu gwblhau llwybr antur? Gardd Goedwig Colby yw’r lle i anturiaethwyr.

Rhedwch yn rhydd yn Llanerchaeron

Llanerchaeron, Ceredigion 

O goginio a garddio i greu papur wal, mae rhywbeth i bawb dros hanner tymor yn Llanerchaeron.

Bachgen bach wedi ei wisgo mewn gwisg Duduraidd.

Tŷ’r Masnachwr Tuduraidd, Sir Benfro 

Dilynwch lwybr y 15fed ganrif o gwmpas Tŷ’r Masnachwr Tuduraidd, datgelwch ofergoelion iasol a gwisgwch wisgoedd traddodiadol.

Mwynhewch awyr iach y môr yn Rhosili, Gŵyr

Rhosili, Gŵyr 

Mwynhewch awyr iach y môr a rhannu eich cariad at arfordir Cymru yn Rhosili dros hanner tymor drwy chwilota mewn pyllau traeth a helpu i godi sbwriel.