Bwyta yng Nghastell Powis

Dewis blasus o gacennau.

Ar ôl bod i ddarganfod y castell neu fynd am dro ar hyd y terasau, cymerwch hoe haeddiannol a thamaid blasus ym Mwyty’r Iard neu Siop Goffi’r Ardd.

Mae ein cogyddion yn falch o gynnig bwydlen dymhorol sy’n defnyddio cynnyrch lleol a masnach deg lle bynnag y gallwn. Oes gennych chi ddant melys neu sawrus? Mae gennym ddanteithion i dynnu dŵr o ddannedd pawb.

Bwyty’r Iard

Mae’r bwyty yn yr hen stablau ar agor bob dydd ac yn cynnig cinio poeth, brechdanau, tameidiau sawrus, cacennau a diodydd poeth ac oer.

Os ydy hi’n braf cymerwch fwrdd tu allan a mwynhau’r olygfa hardd o’r castell dros bryd yn yr awyr iach. Beth am fynd â diod poeth neu frechdan i’r ardd efo chi a dod o hyd i’r llecyn perffaith am bicnic?

Siop Goffi’r Ardd

Ewch am dro lawr i’r siop goffi sy’n swatio yn y gerddi Edwardaidd ffurfiol. Y lle perffaith i ddifetha’ch hun a mwynhau te p’nawn neu damaid ysgafn tra’n edmygu arogleuon a golygfeydd gogoneddus yr ardd.

Bwydlen plant

Mae plant wrth eu boddau’n dewis eu bocsys cinio lliwgar a phenderfynu pa ddanteithion iach a blasus i’w rhoi ynddo. Fe allan nhw fwynhau eu cinio y tu mewn neu gael picnic tu allan os ydy hi’n braf.

Gall y plant ddewis eu pryd o’r fwydlen hefyd a mwynhau fersiynau bach o’n prif gyrsiau.

Tamaid blasus

Mae’n werth cael darn o’n bara brith blasus pan ddowch chi yma. Mae rysáit y cogydd yn gyfrinach sy’n cael ei gwarchod yn ofalus ac er fod hon yn gacen sydd i’w chael drwy Gymru gyfan, mae ein fersiwn ni yn un go arbennig yn ein barn ni.

Pryd ydyn ni ar agor?

Mae Bwyty’r Iard ar agor rhwng 10am – 4pm bob dydd ac yn gweini bwyd poeth rhwng 12pm a 2.30pm. Does dim rhaid talu i ddod yma. Mae Siop Goffi’r Ardd ar agor rhwng 1 Mawrth – 31 Hydref.