Dewch i fwynhau gwynfyd y gaeaf ym Mhowis

Cerflun yn y gaeaf yng Nghastell a Gardd Powis, Powys, Cymru

Yng nghanol tywyllwch ac oerfel y gaeaf, mae’n hawdd iawn swatio yn y tŷ a pheidio â mentro allan. Ond os lapiwch yn gynnes, mae digonedd o bethau i’w gweld ym Mhowis yn ystod misoedd y gaeaf, dan do ac yn yr awyr agored.

Ein gardd yn y gaeaf


Gwisgwch eich dillad cynnes a dewch am dro o amgylch ein gardd hyfryd y gaeaf hwn. Dewch i weld siapiau’r tocwaith a’r coed ffrwythau sydd wedi’u cyfeirio’n ofalus, yn disgleirio dan y rhew neu’n bwrw cysgodion hir yng ngoleuni isel y prynhawn. Dyma’r amser i werthfawrogi strwythur yr ardd a gweld sut cafodd ei chreu.
Wrth i chi sefyll ar ein Teras Uchaf cymerwch olwg fanwl ar dirwedd ein gardd. Sylwch ar y terasau’n mynd i lawr trwy’r grisiau cain at y Lawnt Fawr, y bryncyn gwyllt a’i goed derw anferth ac ardaloedd yr Ardd Edwardaidd Ffurfiol â’u gwrychoedd trwsiadus. Yn swatio rhwng y parc ceirw a chopaon Mynydd Hir a Bryniau Breidden, mae’r olygfa o’n gardd yn unigryw, yn enwedig yn y gaeaf.  
 

Y Castell 

Cynlluniwyd ystafelloedd mewnol Castell Powis i greu argraff ar ymwelwyr pwysig y teulu Herbert a fyddai’n ymweld yn ystod y gaeaf ar benwythnosau Hela a phartïon gyda’r nos. Mae gwaith celf eithriadol, cerfluniau, dodrefn a thecstilau o Ewrop, India a’r Dwyrain yn addurno’r Castell, a’r cyfan wedi’u golueo gan siandelïers hardd yng ngoleuni isel y prynhawn. 
Am y tro cyntaf, byddwn yn agor drysau’r castell i ymwelwyr o 1 Ionawr ac yn eich croesawu i ddarganfod y casgliad unigryw hwn. Dyma’r adeg perffaith o’r flwyddyn i grwydro’n hamddenol drwy’r ystafelloedd crand, a darganfod llawer o’u trysorau cudd.