Y gaeaf ym Mhowis

Cerflun plwm yn y gaeaf yng Nghastell a Gardd Powis, Powys, Cymru.

Gwisgwch eich dillad cynnes a dewch am dro o amgylch yr ardd. Os ydych yn arddwr brwd neu’n mwynhau’r awyr agored, mae digonedd o bethau i’w gweld ym Mhowis.

Pan fydd y dail wedi cwympo a’r gwrychoedd mewn trwmgwsg wrth aros am y gwanwyn, dyma’r amser perffaith i werthfawrogi prydferthwch ffurf a chynllun yr ardd, elfennau sy’n cael eu hanghofio pan fydd y borderi yn llawn blodau.

Crwydro’r terasau

Dewch i grwydro’r Terasau Eidalaidd sy’n dyddio o’r 17fed ganrif, yr Orendy, y balwstradau addurniadol a’r grisiau crand sy’n arwain at y Lawnt Fawr a’r Ardd Ffurfiol.

Dyma gyfle i edmygu’r cerfluniau plwm o fugeiliaid a bugeilesau yn disgleirio dan y rhew ar Deras yr Adardy ac i ryfeddu at y gwrychoedd ywen a fydd yn tanio eich dychymyg wrth i chi weld siapiau wynebau ac anifeiliaid yn ymddangos, yn union fel pe bai chi’n syllu ar gymylau ar ddiwrnod o haf.

Dewch i fwynhau golygfeydd gwych gaeafol o’r Teras Uchaf.
Yr olygfa o’r Teras Uchaf yng Nghastell a Gardd Powis, yn edrych dros yr Ardd Ffurfiol a’r Mynydd Hir yn y cefndir. Powys, Cymru.
Dewch i fwynhau golygfeydd gwych gaeafol o’r Teras Uchaf.

Wrth i chi gerdded ar hyd y Teras Uchaf gallwch fwynhau golygfeydd gwych ar draws y parc ceirw, y Mynydd Hir a chopaon Bryniau Breidden, golygfa fythgofiadwy yn enwedig pan fydd rhew neu gwmwl o niwl yn llenwi’r dyffryn.

Gwychder Edwardaidd

Camwch i lawr i’r Ardd Ffurfiol Edwardaidd i gerdded rhwng y coed afalau 100 oed a gyfeiriwyd mor ofalus ac sydd haddurno â chen bregus. Neu beth am eistedd ar un o’r meinciau sy’n cuddio ym mwaon mawr y gwrychoedd gwyrdd i fyfyrio a mwynhau’r llonyddwch.

Dewch i edmygu’r cen bregus yn tyfu ar goed afalau 100 oed.
Dau ymwelydd yn yr Ardd Ffurfiol yng Nghastell Powys yn y gaeaf yn edmychu’r cen ar y coed afalau 100 oed, Powys, Cymru.
Dewch i edmygu’r cen bregus yn tyfu ar goed afalau 100 oed.

Yng Ngardd y Ffownten, gallwch edmygu’r tocwaith sy’n bwrw cysgodion hir yng ngolau gwan y prynhawn a rhyfeddu at geinder y gwaith haearn gyr ar y giât mawr, lle mae arfbais llachar y teulu Herbert, sef Eliffant a Griffwn, yn edrych i lawr dros yr ardd.

Y Gwyllt yn y gaeaf

Mae cerdded drwy ein coetir ffurfiol, Y Gwyllt, yn brofiad hollol wahanol yn y gaeaf. Mae canghennau noeth y coed yn cynnig siapiau a gweadau gwahanol i’r canopi uwchben, gan ddatgelu golygfeydd hyfryd o’r castell a’r terasau sydd o’r golwg ar adegau eraill o’r flwyddyn.

Os ydych yn ffodus iawn, efallai y byddwch yn gweld carped o eirlysiau neu syclamen o dan y coed – arwydd bod y gwanwyn ar fin cyrraedd.

Mae ein gardd yn agor yn ddydiol am 10am (ar gau 23-26 a 31 Rhagfyr) felly lapiwch yn gynnes a mwynhewch!