Gardd â sawl haen iddi ym Mhowis

Golygfa o’r castell a border blodau ar y Teras Isaf yng Nghastell a Gardd Powis, Cymru.

Mae Cymru yn enwog am ei thirwedd wyllt a’i chestyll hynafol, nid am ei gerddi. Ond islaw ein castell canoloesol, mae un o erddi gorau Prydain i’w gweld.

Dewch i ddarganfod ein terasau Eidalaidd dramatig, yr Orendy, gardd goediog dawel wedi’i thirlunio a Gardd Ffurfiol addurniadol.

Terasau theatrig

Islaw’r castell mae’r Terasau Eidalaidd, a gafodd eu creu o’r graig noeth. Yn ôl rhai, dyma’r enghraifft orau o ardd deras o’r 17eg ganrif ym Mhrydain.

O’r lleoliad uchel hwn ar ochr y bryn gallwch fwynhau golygfeydd godidog ar draws yr ardd, y parc ceirw, dyffryn Hafren, ac yn y pellter mae copaon y Mynydd Hir a Bryniau Breidden..

Dewch i ddarganfod yr Orendy a Therasau’r Adardy.
Golygfa dros yr Orendy ar ddechrau’r haf o Deras yr Adardy yng Nghastell a Gardd Powis, Cymru.
Dewch i ddarganfod yr Orendy a Therasau’r Adardy.

Dewch i edmygu’r borderi trawiadol sy’n llawn planhigion lluosflwydd, y cerfluniau plwm a cherrig o ddawnswyr, yr Adardy a fu’n gartref i Adar Ysglyfaethus ar un adeg, ac Orendy gyda drws carreg crand o’r 18fed ganrif a ddefnyddiwyd fel y fynedfa i’r castell yn y gorffennol.

Ywen ysblennydd!

Mae’n amhosibl osgoi un o nodweddion enwocaf Powis, y gwrychoedd ywen 300 oed. Gallwch weld eu llwyni siâp cymylau wrth edrych i gyfeiriad y castell o bob rhan o’r ardd, yn toddi dros y terasau fel cwyr – bydd yr 14 o lwyni a’r gwrych 30 troedfedd o uchder yn aros yn y cof am amser hir wedi i chi adael.

Yr Ardd Edwardaidd Ffurfiol

Gardd lysiau oedd yr ardal hon yn wreiddiol ond yn 1912 cafodd ei thrawsnewid yn ardd flodau ffurfiol gan Violet, Iarlles Powis.

Blodau’r haf yn yr Ardd Ffurfiol Edwardaidd.
Border yn llawn blodau’r haf yn yr Ardd Ffurfiol Edwardaidd yng Nghastell a Gardd Powis, Powys, Cymru.
Blodau’r haf yn yr Ardd Ffurfiol Edwardaidd.

Yma gallwch grwydro rhwng rhodfeydd o goed afalau 100 oed a gyfeiriwyd yn ofalus, cysgodi o dan fwa’r winwynedden, edmygu’r lliwiau tymhorol ac ymlacio mewn cadeiriau plygu wrth i chi wrando ar sŵn y dŵr yng Ngardd y Ffownten.

Y Gwyllt

Y Gwyllt yw enw’r bryncyn coediog gyferbyn â’r castell. Mae’r ardal hon yn fwy anffurfiol na gweddill yr ardd ac mae’n lle delfrydol i fynd am dro drwy’r coed.

Dewch am dro yn llonyddwch y Gwyllt yng Nghastell a Gardd Powis.
Ymwelwyr yn cerdded rhwng y coed, clychau’r gog a’r cennin Pedr yng Nghastell a Gardd Powis, Cymru.
Dewch am dro yn llonyddwch y Gwyllt yng Nghastell a Gardd Powis.

Cerddwch wrth ymyl y coed derw mawr, rhododendrons a choed egsotig gan oedi ger Pwll y Stabl, y Tŷ Rhew neu’r Pwll Plymio sydd wedi’i amgylchu gan redyn. Yma gallwch ddarganfod beddau holl anifeiliaid anwes y teulu a cherfluniau unigryw, ac edmygu’r olygfa o’r castell ar draws y Lawnt Fawr – y ddelwedd fwyaf eiconig ymhlith holl erddi Cymru o bosibl.

Mae ein gardd yn agor am 10am, 364 diwrnod y flwyddyn (ar gau 25 Rhagfyr).