Gwanwyn a haf yng Nghastell Powis

Britheg tlws yn blodeuo ar y terasau islaw Castell Powis, Ymddiriedolaeth Genedlaethol, Cymru

Wrth i’r dyddiau gynhesu ac i’r nosweithiau ymestyn, mae’n braf cael treulio amser yn yr awyr iach a gweld ein gardd yn adfywio. Rhwng mis Mawrth a mis Mehefin cewch fwynhau sbloet anhygoel o liwiau’r gwanwyn yng Nghastell Powis.

Dechrau’r tymor

Mae’r sioe’n dechrau’n fuan pan fydd dwsinau o fagnolias yn blodeuo trwy’r ardd a’r iard i gyd. Peidiwch â cholli’r magnolia campbellii hyfryd yn y coetir sy’n edrych i lawr dros y castell na'r magnolia souldangeana ar y terasau.

Yn fuan wedyn, daw’r rhododendrons a’r asaleas llachar. Os ewch am dro hamddenol trwy’r Gwyllt, cewch fwynhau'r sbloet o liw sy'n fframio'r castell. 

Mae brithegion, blodau eirïaidd, erythronia a briallu’n llenwi’r llethrau trwy’r ardd i gyd ac mae’r Narcissus Pseudonarcissus, y cennin Pedr Cymreig enwog, yn ffynnu yn y cae bychan a fu unwaith yn rhan o ardd ddŵr.

" Mae’n wych gweld yr ardd yn cael ei hadfywio. O’r funud y mae’r fagnolia gyntaf yn arddangos ei blodau pinc prydferth, dim ond dyddiau sydd i aros tan y bydd y blodau eraill yn dilyn ei hesiampl."
- David Swanton, Pen Garddwr

Yn nes ymlaen yn y tymor

Un o uchafbwyntiau diwedd y gwanwyn yw’r blodau cain ar y coed afalau a gellyg 100 oed yn yr Ardd Ffurfiol Edwardaidd. Oddi tanynt, wedi’u plannu’n fanwl-gywir yn y dull Edwardaidd, mae gwelyau taclus o'r sosin bach glas a'r serennyn. 

Wrth i’r haf nesáu, gallwch ddisgwyl gweld y Wisteria Floribunda yn taenu ei blodau hardd fel blodau pys ar Deras yr Adardy. Mae’r planhigyn dringo hwn dros 300 oed ac mae wedi cyfareddu ymwelwyr â Chastell Powis ers cenedlaethau. Cofiwch ddod i’w weld.

Yna, erbyn dechrau’r haf, pan nad oes peryg y daw’r barrug, fe welwch ein garddwyr brwd yn plannu'r bordor trofannol ar y Teras Uchaf gan ychwanegu cannoedd o flodau lluosflwydd  tyner i’n borderi blodau i syfrdanu ein hymwelwyr yn nes ymlaen yn y flwyddyn.

Ewch â darn o Gastell Powis adre gyda chi

Mae’r holl flodau lluosflwydd tyner a ddefnyddir yn ein gerddi wedi’u cadw dros y gaeaf neu eu magu yn ein tai gwydr carbon-niwtral ni’n hunain, sydd hefyd yn darparu planhigion ar gyfer ein Siop Blanhigion. Galwch ar eich ffordd adref a chewch fynd â darn bach o Gastell Powis adre gyda chi.

Golygfa a’r castell a theras yr Orendy yn y gwanwyn yng Nghastell a Gardd Powis, Powys, Cymru.

Gerddi unigryw Powis – yn y dechreuad 

Os yw’r gerddi yma yng nghefn gwlad Cymru yn syrpreis hyfryd ichi heddiw dychmygwch faint o sioc oedd darganfod y lle ers talwm.

Golygfa o’r castell a border blodau ar y Teras Isaf yng Nghastell a Gardd Powis, Cymru.

Gardd â sawl haen iddi ym Mhowis 

Dewch i ddarganfod paradwys yng Nghymru. Mae ein gerddi 300 oed yn denu ymwelwyr o bedwar ban byd ac yn llawn hanes. Does unman gwell i fwynhau’r fath amrywiaeth theatrig o derasau dramatig, borderi blodau soffistigedig, tocwaith anhygoel a golygfeydd godidog.