Hwyl dros hanner tymor ym Mhowis

Teulu yn mwynhau picnic yn yr ardd yng Nghastell a Gardd Powis, yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, Cymru

Os ydych am fynd yn ôl mewn amser i ddarganfod mwy am fywyd yn ystod yr Ail Ryfel Byd, mwynhau crefftau creadigol ar Ddiwrnod yr Ystlum neu grwydro’r ardd a dilyn llwybr ‘chwarae cuddio’ yr Ysgol i Ferched Cymreig, mae digonedd o bethau i’w gwneud yng Nghastell Powis dros hanner tymor mis Mai.

Beth sy’n digwydd yn ystod hanner tymor?
 

Darganfod mwy am fywyd ar y Ffrynt Cartref

27 – 31 Mai, 11am-5pm. Codir prisiau mynediad arferol.

Teithiwch yn ôl mewn amser i ddysgu rhagor am fywyd ar y Ffrynt Cartref yn ystod yr Ail Ryfel Byd. Gallwch wisgo dillad y cyfnod, anfon neges at eich teulu a ffrindiau gan ddefnyddio Cod Morse a blasu ryseitiau traddodiadol o gyfnod y rhyfel wrth i chi ddysgu am ddogni.
 

Yr Ysgol Gymreig i Ferched yn ystod hanner tymor

Bob dydd, 11am-5pm. Codir prisiau mynediad arferol.

Rhwng 1939 a 1946, roedd Castell Powis yn gartref i grŵp o fyfyrwyr ac athrawon a gafodd eu hanfon o Middlesex i Gymru fel ifaciwîs. Teithiwch yn ôl mewn amser gan ymweld â’u hystafelloedd cysgu, ystafell waith ac ystafell ddosbarth i glywed straeon difyr a chyffrous am ddosbarthiadau ymarfer corff yn yr Ystafell Ddawns, gwleddoedd ganol nos, a sut cafodd ystafell ddirgel yn llawn arteffactau aur ei darganfod.

Gallwch gymryd rhan yn ein gweithgareddau crefft, dilyn llwybr castell y teulu, neu ymweld â’n lloches cyrch awyr newydd agor i weld drosoch chi eich hun sut brofiad oedd byw yn ystod y Blitz.

Y tu allan gallwch grwydro’r ardd yn union fel y byddai’r myfyrwyr wedi ei wneud, gan chwilota am drychfilod yn y mwd, adeiladu den, chwarae gemau traddodiadol fel ‘hop-scotch’ neu OXO enfawr a dilyn yn olion traed y merched ar ein llwybr ‘chwarae cuddio’ sydd ar gael am ddim o Giosg yr Ardd.
 

Byddwn yn dathlu dechrau Wythnos Natur drwy gynnal Diwrnod yr Ystlum

1 Mehefin, 11am-4pm. Codir prisiau mynediad arferol.

Dewch i ddysgu am fywyd rhyfeddol ystlumod a darganfod pa rywogaeth sy’n byw yng Nghastell a Gardd Powis. Bydd cyfle i sgwrsio gydag arbenigwr, edrych ar flwch ystlumod, ymuno â ni ar daith canfod ystlumod a rhoi cynnig ar rai o’n gweithgareddau crefft ar thema ystlumod.