Tŷ gwyliau’r Bwthyn ym Mhowis

Tŷ gwyliau’r Bwthyn sy’n swatio yn yr ardd ffurfiol o dan y castell yng Nghastell a Gardd Powis, Powys, Cymru

Mae’r bwthyn Edwardaidd hyfryd yma wedi’i leoli yn y gerddi ffurfiol hardd sydd o dan y castell a’r terasau baróc.

Wedi ei adeiladu yn 1908, dewiswyd arddull ffrâm goed Edwardaidd y Bwthyn er mwyn adlewyrchu’r steil gwledig ‘gardd bwthyn’ oedd yn boblogaidd ar y pryd. Gyda golygfeydd gwych o’r ardd dyma’r lle perffaith i ymlacio a gwerthfawrogi hyn sydd o’ch cwmpas.

Mae gan y ’stafelloedd mawr y tu mewn nodweddion traddodiadol a grât agored gan wneud hwn yn lle hyfryd i ymlacio. ’Dyw tref farchnad Y Trallwng ddim ond tro hamddenol drwy’r parc ceirw canoloesol felly mae hwn yn lle canolog iawn ar gyfer mynd i grwydro a dod i adnabod y ardal.

Manylion y bwthyn

 • Cysgu: 7
 • Llofftydd: 4
 • Arhosiad yn dechrau: dydd Sadwrn
 • Isafswm arhosiad: 3 diwrnod
 • Caniateir cŵn?: Na
 • Sgôr Acorn: 3

Cyfleusterau a nodweddion

 • Tân / stôf agored
 • Gorsaf reilffordd gyfagos
 • Cot babi
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell
 • Teledu
 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant sychu dillad
 • Microdon
 • Radio

Cynllun y llawr gwaelod

Cegin gyda bwrdd bwyd, ystafell eistedd/fwyta gyda stôf goed, ystafell gawod a lle chwech ar wahân

Cynllun y llawr cyntaf

Pedair llofft (1 ’stafell deulu gyda gwely dwbl 5' wedi ei chysylltu â llofft sengl, ystafell gawod en-suite a thŷ bach, a dwy lofft gyda phâr o welyau ym mhob un, i gyd yn wlâu pres antique) a ’stafell ‘molchi gyda bath roll-top traddodiadol.

Gwybodaeth i ymwelwyr

Gwresogi: gwres canolog nwy yn gynwysedig.

Cŵn: yn anffodus, nid yw cŵn yn cael dod i’r eiddo.

Cyrraedd y Bwthyn: sylwch bod rhaid ichi gyrraedd cyn 7pm, sef yr amser hwyraf y  gallwch chi ddod i mewn i’r stad drwy’r giât ddiogelwch electronig. Bydd y prif giatiau’n cael eu cloi ar ôl yr amser yma a fyddwch chi ddim yn gallu dod i mewn wedi hynny. Bydd teclyn electronig ar gyfer y giatiau yn cael ei adael ichi gyda’r goriad i’w ddefnyddio yn ystod eich arhosiad.

Yr ardd: does dim gardd breifat na lle chwarae penodol i blant ond mae patio bychan o fewn y brif ardd lle gallwch chi eistedd a mwynhau’r golygfeydd bendigedig.

Mynediad i Gastell a Gardd Powis: caiff gwesteion ymweld â’r Castell a’r ardd yn ystod yr oriau agor.

Rhwyddineb mynediad: mae’r grisiau yn y bwthyn yma’n serth. Os hoffech chi gopi o’r datganiad mynediad ffoniwch y swyddfa archebu ar 0344 335 1287.