Yr haf ym Mhowis

Borderi blodau yn llawn lliw yng Nghastell a Gardd Powis Cymru

Wrth i ni groesawu dyddiau hir a chynnes yr haf, mae digonedd o bethau i ddeffro’r synhwyrau yng ngardd Powis. O’r rhosod cyntaf ym mis Mehefin i’r borderi blodau lliwgar sydd ar eu gorau yng nghanol yr haf, mae digonedd o bethau yn aros amdanoch.

Yr haf yw un o’r adegau gorau yn y flwyddyn i ymweld â gardd Powis gyda’i lliwiau trawiadol, perarogleuon anhygoel a llecynnau prydferth lle gallwch ymlacio neu fwynhau picnic.

Dechrau’r haf

Sut fath o ardd fyddai un heb rosod? O fis Mehefin ymlaen, mae llond gwlad o rosod yn blodeuo ar draws yr ardd. Rhosod dringo a rhosod llwyni, rhosod arbennig a mathau chroesryw, rhosod o dras hynafol a modern; mae cannoedd o fathau yn aros i gael eu dargafod.

Blodau’r haf yn yr Ardd Ffurfiol Edwardaidd.
Border yn llawn blodau’r haf yn yr Ardd Ffurfiol Edwardaidd yng Nghastell a Gardd Powis, Powys, Cymru.
Blodau’r haf yn yr Ardd Ffurfiol Edwardaidd.

Yng ngweddill yr ardd, gallwch gerdded ar hyd y Lawnt Croce i weld rhesi o dafod yr ehedydd 2 fetr o uchder â’u sbrigynnau glaswyrdd neu las tywyll lliwgar. Tua diwedd yr haf daw’r hocys talsyth i gymryd eu lle, gan dyfu y tu hwnt i’r uchder a welir mewn gardd gyffredin.

Canol haf

Ar y Teras Uchaf, mae’r planhigion tyner yn y border mawr trofannol yn mynd o nerth i nerth yn y gwres, ac yn sioe o liwiau llachar. Dewch i weld y coed palmwydd Chusan, dail anferth y coed banana a choesau tew y Tetrapanax genus (coeden papur reis).

Ar bob ochr i’r Orendy mae pâr o forderi cyfochrog yn llawn blodau. Mae borderi ‘claear’ y planhigion parhaol ar yr ochr ddwyreiniol yn llawn blodau glas, lelog, pinc a gwyn. Yn y border ‘tanbaid’ gorllewinol, gallwch weld amrywiaeth o liwiau coch, melyn a phinc llachar.

Dewch i weld y ‘border tanbaid’ yn llawn lliwiau’r haf
Ymwelwyr yn cerdded ar hyd teras yr Orendy wedi’u hamgylchynu â blodau’r haf yng Nghastell Powis, Cymru
Dewch i weld y ‘border tanbaid’ yn llawn lliwiau’r haf

Gyda dwsinau o forderi i’w darganfod, mae sioe anhygoel o liwiau’r haf yn aros i syfrdanu ymwelwyr drwy’r ardd

Potiau Powis

Yn ogystal â’r borderi bendigedig, mae gwledd o liw yn y dwsinau o botiau a chynwysyddion ar draws yr ardd, o’r cafnau cerrig, sinciau ac yrnau plwm, i botiau pridd cain.

Potiau ‘parhaol’ yw rhai ohonynt, fel y potiau o goed orenau sy’n cael eu gosod y tu allan i’r Orendy yn ystod y misoedd cynhesaf, ond mae eraill yn cael eu plannu bob blwyddyn er mwyn ychwanegu at y planhigion yn y borderi a’r terasau.

Dewch i fwynhau lliwiau llachar yr haf a golygfeydd godidog ym Mhowis.
Blodau’r haf yng Nghastell Powis, a golygfa ar draws Dyffryn Hafren. Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, Canolbarth Cymru.
Dewch i fwynhau lliwiau llachar yr haf a golygfeydd godidog ym Mhowis.

Gallwch ddilyn llwybrau arbennig i ganfod ein potiau neu rosod a darganfod mwy am yr holl bethau sy’n blodeuo yr haf hwn; mae taflenni ar gael yng Nghiosg yr Ardd.

Mae ein gardd yn agor am 10am, 364 diwrnod y flwyddyn (ar gau 25 Rhagfyr).