Yr ardd  Powis Castle and Garden

Dewch i ymweld â pharadwys yng Nghymru, lle sy’n llawn hanes. Crwydrwch ar hyd y terasau Eidalaidd a ffurfiwyd o’r graig a rhyfeddwch at y gwrychoedd ywen trawiadol, cerfluniau o ddawnswyr a borderi blodau hardd. O fylbiau’r gwanwyn a blodau’r haf i liwiau’r hydref a golygfeydd gaeafol, dyma ardd sy’n creu argraff bob amser.

Golygfa o’r Teras Uchaf a’r castell yng Nghastell a Gardd Powis, Powys, Cymru.
Dewch i ddarganfod gardd odidog
Golygfa o’r castell a border blodau ar y Teras Isaf yng Nghastell a Gardd Powis, Cymru.

Gardd â sawl haen iddi ym Mhowis 

Dewch i ddarganfod paradwys yng Nghymru. Mae ein gerddi 300 oed yn denu ymwelwyr o bedwar ban byd ac yn llawn hanes. Does unman gwell i fwynhau’r fath amrywiaeth theatrig o derasau dramatig, borderi blodau soffistigedig, tocwaith anhygoel a golygfeydd godidog.

Gardd ar gyfer pob tymor
Garddio Eithafol
Garddwr ar graen yn tocio’r gwrych ywen yn Castell a Gardd Powis, Powys, Cymru

See our gardeners take to the air 

Each autumn our gardeners take to the air and spend ten weeks trimming our yew tumps and high hedging to ensure they stay in tip-top condition and continue to wow our thousands of visitors. Find out more about this epic annual task.