Cymdeithas Cefnogwyr Menai

Golygfa o'r Fenai a'r ochr dwyrain o'r tŷ ym Mhlas Newydd, Ynys Môn.

O sgyrsiau gyda darluniau i ymweliadau a gwyliau, mae Cymdeithas Menai yn sicrhau bod ein haelodau a'n gwirfoddolwyr ym Mhlas Newydd yn mwynhau elfen ychwanegol.

Amdanom ni

 
Sefydlwyd Cymdeithas Menai yn 1976. Ein nod yw helpu i gynnal gwaith elusennol yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol a sicrhau bod eich aelodaeth yn fwy pleserus ac effeithiol. Trwy hyn, rydym yn cefnogi'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol ar Ynys Môn a'r cyffiniau, yn enwedig Plas Newydd lle mae llawer o'n haelodau yn gwirfoddoli.
 

Digwyddiadau 

Ers i’r Gymdeithas gael ei sefydlu yn 1976 rydym wedi bod yn cynnal ein cyfarfodydd ym Mhlas Newydd yn yr hydref, y gaeaf a misoedd cynnar y gwanwyn. Mae cyfle i glywed sgyrsiau ar dreftadaeth a phynciau o ddiddordeb lleol. Caiff cyfarfod Rhagfyr ei neilltuo ar gyfer noson Nadoligaidd gyda bwyd, adloniant a chwmni da.

Gan fod prosiect mawr i adnewyddu gwasanaethau ar y gweill ym Mhlas Newydd rhwng 2019 a 2021/2, mae’n anodd defnyddio’r cyfleusterau ac ni fyddwn yn cyfarfod yno hyd nes y bydd y gwaith wedi’i orffen.Fodd bynnag, byddwn yn dal i gynnal ein gweithgareddau eraill sy’n cynnwys prydau bwyd, tripiau a'n gwyliau blynyddol (pum neu chwe diwrnod i rywle yn y Deyrnas Unedig ym mis Mai gan amlaf) fel arfer.

 

Codi arian

 
Mae unrhyw arian a godwn yn y digwyddiadau hyn yn mynd nôl i Blas Newydd trwy brosiectau sy’n cael eu cytuno’n flynyddol. Tîm rheoli Plas Newydd sy’n cyflwyno’r prosiectau hyn ac maen nhw’n cael eu cymeradwyo gan ein CCB. Yn y gorffennol mae’r prosiectau wedi cynnwys:
 
  • Prosiectau adfer – fel y llenni yn ystafell wely Arglwyddes Môn.
  • Prynu eitemau – eitemau cysylltiedig â Rex Whistler.
  • Gwaith newydd – creu gardd gwrt.
  • Gwella cyfleusterau ar draws y safle – gatiau ar lwybr yr arfordir, dodrefn gardd, ystafell i blant, a meinciau newydd yn y gerddi ym Mhlas Newydd.
  • Profiad ymwelwyr – tabledi newydd sy'n cynnig taith 360 gradd o gwmpas y llawr cyntaf ym Mhlas Newydd i'r rhai sy'n methu dringo'r grisiau.

Oherwydd bod y gwaith sy’n cael ei wneud ar y tŷ yn golygu na allwn gynnig yr arlwy arferol i aelodau’r Gymdeithas, penderfynwyd na fyddwn yn codi’r tâl blynyddol ar aelodau’r Gymdeithas hyd nes y bydd y gwaith adnewyddu wedi’i orffen. Byddwn yn ailddechrau codi’r tâl pan allwn gynnig ein rhaglen lawn eto, yn cynnwys sgyrsiau i’r aelodau.

 

Cysylltwch â ni

Roger Attwood

maisonnoire@btinternet.com

01248 470095.