Cymdeithas Cefnogwyr Menai

Visitors sitting on a lawn next to the house at Plas Newydd Country House and Gardens, Anglesey, Wales.

O sgyrsiau gyda darluniau i ymweliadau a gwyliau, mae Cymdeithas Menai yn sicrhau bod ein haelodau a'n gwirfoddolwyr ym Mhlas Newydd yn mwynhau elfen ychwanegol.

Amdanom ni

 
Sefydlwyd Cymdeithas Menai yn 1976. Ein nod yw helpu i gynnal gwaith elusennol yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol a sicrhau bod eich aelodaeth yn fwy pleserus ac effeithiol. Trwy hyn, rydym yn cefnogi'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol ar Ynys Môn a'r cyffiniau, yn enwedig Plas Newydd lle mae llawer o'n haelodau yn gwirfoddoli.
 

Digwyddiadau cymdeithasol

 
Rydym yn cwrdd ym Mhlas Newydd yn ystod yr hydref, y gaeaf a misoedd cynnar y gwanwyn. Mae cyfle i glywed sgyrsiau ar dreftadaeth a phynciau o ddiddordeb lleol. Caiff cyfarfod Rhagfyr ei neilltuo ar gyfer noson Nadoligaidd gyda bwyd, adloniant a chwmni da.
 

Digwyddiadau eraill

 
Gallwch ymuno â ni ar ymweliadau i leoedd o ddiddordeb, cymryd rhan mewn gweithgareddau codi arian a chwrdd i fwynhau cinio canol dydd. Y Ffair Haf ym Mhlas Newydd yw ein digwyddiad pennaf i godi arian. Mae'n denu'r ifanc a'r ifanc eu calon gyda stondinau, gemau, hen geir ac adloniant i bawb. Bob blwyddyn, trefnir gwyliau pump neu chwe diwrnod i gyrchfan yn y DU, fel rheol ym mis Mai.
 

Codi arian

 
Mae unrhyw arian a godwn yn y digwyddiadau hyn yn mynd nôl i Blas Newydd trwy brosiectau sy’n cael eu cytuno’n flynyddol. Tîm rheoli Plas Newydd sy’n cyflwyno’r prosiectau hyn ac maen nhw’n cael eu cymeradwyo gan ein CCB. Yn y gorffennol mae’r prosiectau wedi cynnwys:
 
  • Prosiectau adfer – fel y llenni yn ystafell wely Arglwyddes Môn
  • Prynu eitemau – eitemau cysylltiedig â Rex Whistler
  • Gwaith newydd – creu gardd gwrt
  • Gwella cyfleusterau ar draws y safle – gatiau ar lwybr yr arfordir, dodrefn gardd, ystafell i blant, a meinciau newydd yn y gerddi ym Mhlas Newydd.
  • Profiad ymwelwyr – tabledi newydd sy'n cynnig taith 360 gradd o gwmpas y llawr cyntaf ym Mhlas Newydd i'r rhai sy'n methu dringo'r grisiau.

Sut galla’ i ymuno?

Ar hyn o bryd mae'r tanysgrifiad yn £5 y flwyddyn, gan ddechrau ar 1 Medi.
 

Calendr digwyddiadau 

 
Edrychwch ar ein calendr digwyddiadau 2016 yma.
 

Cysylltwch â ni

 
Enw:                   Mrs Anne Wilkes (Ysgrifenyddes Aelodaeth)
Rhif Ffôn:           01248 712996
E-bost:               annewilkes007@btinternet.com