Arlunydd ifanc talentog ym Mhlas Newydd

Manylyn murlun Rex Whistler ym Mhlas Newydd

Dywed campwaith godidog Rex Whistler ym Mhlas Newydd hanes cariad annychweledig contractwr a merch y Marcwis, wedi’i wehyddu i’r cynfas enfawr. Mae lleoliad dychmygol y paentiad o fynyddoedd, harbyrau, trefi a phobl yn rhoi mewnwelediad i chi i oes a fu a bywyd teulu a ffrindiau ym Mhlas Newydd.

Dywed campwaith godidog Rex Whistler ym Mhlas Newydd hanes cariad annychweledig contractwr a merch y Marcwis, wedi’i wehyddu i’r cynfas enfawr. Mae lleoliad dychmygol y paentiad o fynyddoedd, harbyrau, trefi a phobl yn rhoi mewnwelediad i chi i oes a fu a bywyd teulu a ffrindiau ym Mhlas Newydd.  

Gwaith cynnar Rex Whistler

Mae ein hystafell arddangos yn gartref i’r unig gasgliad parhaol o waith Whistler.

Roedd yn ddyn â dawn diddiwedd a weithiodd mewn sawl maes celf. Gallwch weld enghreifftiau o hyn yn yr ystafell arddangos. Mae’r rhain yn cynnwys darluniau llyfrau, dyluniadau gwisgoedd a golygfeydd ar gyfer bale a’r theatr, posteri hysbysebu a darluniau a thirluniau sensitif. 

Chwiliwch am:

  • lythyr darluniadol am y Fam Frenhines
  • ei eiriau ingol ac erfyngar i’r Fonesig Caroline a’i ddarlun noeth ohoni

Dewch gyda ni ar daith

Ymunwch ag un o’n tywyswyr ystafelloedd a aiff â chi ar daith drwy’r ystafell fwyta i ddarganfod hyfrydwch cudd y murlun, y cynfas mwyaf yn y DU.

Gwnânt eich tywys o fynyddoedd Eryri i dirlun ffantasi o gaerau, cestyll, ceiau ac eglwysi.

Mae’n daith a fydd yn eich gadael i chi amau a allwch fyth eto goelio’r hyn a welwch. Mae’n brofiad y dymunwch ei ail fyw dro ar ôl tro.

Cofiwch holi am:

  • Y ddau fachgen ar bob pen i’r murlun. Beth maent yn ei wneud?
  • Y Garddwr a’r Gondolïwr
  • Arwyddocâd y lliw coch