Cefn Llwyfan

Profiad newydd sbon i ymwelwyr

Ymunwch â ni ‘Gefn Llwyfan’ ym Mhlas Newydd i ddysgu mwy am y gwaith a’r digwyddiadau trawsnewidiol sydd wedi llunio’r tŷ hwn sy’n llawn swyn a lannau’r Fenai.

Dros yr haf eleni, bydd profiad newydd sbon yn croesawu ymwelwyr i dŷ Plas Newydd.  Tra bydd gwaith ailweirio a phlymio hanfodol yn digwydd yn ddiogel y tu ôl i’r llenni, bydd croeso i ymwelwyr ddysgu mwy am waith – ddoe, heddiw ac yfory – i warchod a chynnal y tŷ.

Cannoedd o eitemau wedi storio'n ofalus ac yn fanwl yn yr Ystafell Gerdd
Cannoedd o eitemau wedi storio'n ofalus ac yn fanwl yn yr Ystafell Gerdd
Cannoedd o eitemau wedi storio'n ofalus ac yn fanwl yn yr Ystafell Gerdd

Fel pob tŷ, bu Plas Newydd trwy sawl cyfnod o newid dros y blynyddoedd.  O afradlonedd dros-ben-llestri’r 5ed Ardalydd, a drodd y capel yn theatr, i’r newidiadau mwy ymarferol a wnaed gan y 6ed Ardalydd ac Ardalyddes yn yr 1930au; yn cynnwys ychwanegu system blymio fodern a gwres canolog.

Heddiw, mae holl wasanaethau hanfodol y tŷ yn cael eu hadnewyddu, am y tro cyntaf ers dros 70 mlynedd.   Bydd timau o gontractwyr arbenigol ar y safle am y ddwy flynedd nesaf yn gweithio ar y cynllun mwyaf i ailwampio’r tŷ ers yr 1930au.

Profiad newydd

O'r 20 Gorffennaf eleni, byddwn yn trawsnewid y profiad a gaiff ein hymwelwyr yn y tŷ. Byddwn yn tyrchu i hanes y teulu ac i’r archifau y mae Ardalydd Môn wedi’u rhannu gyda ni, ac yn cydweithio â chwmni penseiri arobryn vPPR o Lundain.

Ffilm yn y Neuadd Gothig
Ffilm yn y Neuadd Gothig ym Mhlas Newydd
Ffilm yn y Neuadd Gothig

Mae vPPR yn enwog am eu cynlluniau trawiadol ac maent wedi gweithio ar arddangosfeydd yn amgueddfa’r V&A ac oriel White Cube yn Llundain ac ar ddyluniad Maes Awyr Novosibirsk yn Rwsia ymhlith cynlluniau eraill. Canmolwyd eu gwaith ym mhedwar ban byd ac mae’n bleser gennym gael cydweithio â nhw ar y prosiect hwn. 

Mae Tatiana von Preussen, un o Gyfarwyddwyr vPPR yn esbonio sut y cawsant eu hysbrydoli i weithio ar y prosiect hwn ym Mhlas Newydd.

" Hwn fydd prosiect cadwraeth mwyaf yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol yng Nghymru a’r gwaith mwyaf i’w wneud ar y tŷ ers yr 1930au.  Bydd y rhan fwyaf o’r gwaith wedi’i guddio y tu ôl i waliau a lloriau y tŷ rhyfeddol hwn ac mae'r syniad o blicio’r haenau i ffwrdd ac esbonio’r holl waith sydd ynghlwm wrth brosiect fel hyn yn eithriadol o gyffrous. "
- Tatiana von Preussen

Datblygiad y tŷ

Wrth i’r prosiect adnewyddu gwasanaethau barhau yn 2020 a’r tu hwnt, bydd yr ymwelwyr yn cael gwybod am yr anawsterau sy’n wynebu tîm Tŷ a Chasgliadau Plas Newydd yn ystod y gwaith adnewyddu ac yn y blynyddoedd wedyn.

Y Salŵn ym Mhlas Newydd wedi ei rhannu'n ddau i'r profiad Cefn Llwyfan.
Y Salŵn ym Mhlas Newydd wedi ei rhannu'n ddau i'r profiad Cefn Llwyfan.
Y Salŵn ym Mhlas Newydd wedi ei rhannu'n ddau i'r profiad Cefn Llwyfan.

Yn ôl Taya Drake, Rheolwr Tŷ a Chasgliadau Plas Newydd, ‘Mae’r gwaith ar y tŷ yn brosiect enfawr sy’n cynnwys symud ac amddiffyn holl eitemau’r casgliadau a’r addurnwaith mewn rhyw ffordd.  Dydych chi ddim yn gweld prosiect ar y fath raddfa yn aml yn oes tŷ mor fawr â hwn. Yn hytrach na chau ein drysau wrth i ni wneud y gwaith, roedden ni'n awyddus i fanteisio ar y cyfle i rannu'r prosiect a stori'r tŷ â'n hymwelwyr.’

Mae Cefn Llwyfan yn agor ddydd Sadwrn 20 Gorffennaf ac yn rhedeg tan i’r tŷ gau ar 3 Tachwedd 2019.  Bydd yn ailagor ar gyfer y tymor newydd yn y Gwanwyn 2020.