Cyfrinachau’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol gydag Alan Titchmarsh ym Mhlas Newydd

Alan Titchmarsh y tu mewn i'r tŷ ym Mhlas Newydd, Ynys Môn.

Ymunwch ag Alan Titchmarsh wrth iddo fynd y tu ôl i’r llenni yn ein llecynnau ni ym mhedwaredd gyfres Secrets of the National Trust.

Ymunwch ag Alan wrth iddo bori ym mywydau rhai o’r bobl a fu’n byw ym Mhlas Newydd – o’r ardalydd dewr a fu’n ymladd ym Mrwydr Waterloo i’w ddisgynnydd gwyllt a fu bron â gwneud y teulu’n fethdalwyr. Darlledwyd y rhaglen ar 6 Awst 2019 am 9.15pm a bydd ar gael i’w gwylio ar My5 tan fis Mawrth 2023.

Video

Secrets of the National Trust with Alan Titchmarsh at Plas Newydd

Join Alan as he delves into the lives of Plas Newydd’s former residents.

Newidiadau ym Mhlas Newydd

O 20 Gorffennaf 2019 ymlaen, bydd ymwelwyr â Phlas Newydd yn cael profiad gwahanol iawn yn y tŷ.  A ninnau’n cychwyn ar brosiect cadwraeth mwyaf yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol yng Nghymru hyd yma, rydym yn barod iawn i groesawu ymwelwyr i dŷ lle gwneir gwaith hanfodol i newid y rhan fwyaf o'i wasanaethau mecanyddol yn cynnwys y system wres, y system drydan a systemau hanfodol eraill – llawer ohonynt yn eu lle ers ’r 1930au.

Os hoffech wybod mwy cyn dod a dysgu am y prosiect presennol i warchod y lle arbennig hwn  ar gyfer yr oesoedd a ddêl, ewch i'n tudalen a'n herthyglau am y safle a welir isod.