Gwiwerod coch Plas Newydd

Roedd niferoedd y wiwer goch, creadur swil ond diddorol iawn, wedi syrthio’n beryglus o isel yn y 1990au. Ond diolch i raglen ailgyflwyno Plas Newydd a llefydd eraill ar Ynys Môn, maen nhw bellach yn olygfa gyffredin… os ydych chi’n gwybod lle i chwilio.

Fe ddaethon ni â chwech gwiwer goch i Blas Newydd ym mis Hydref 2008 a’u cadw mewn rhan gaeedig o’r goedwig am ychydig wythnosau. Yna fe gawson nhw eu rhyddhau i’r coed. Fe wnaethon nhw fridio yn llwyddiannus ac maen nhw bellach i’w gweld drwy’r stad ac mae rhai wedi croesi Pont Menai hyd yn oed.

Barbara Stanley, Rheolwr Profiad yr Ymwelydd ym Mhlas Newydd sy’n egluro pa mor boblogaidd yw’r creaduriaid bach gydag ymwelwyr.

“Roedd gweld wiwer goch yn arfer bod yn beth prin iawn, ond diolch i’r rhaglen ailgyflwyno fel rhan o Brosiect Wiwerod Coch Môn, maen nhw’n ffynnu yma rŵan.

“Rydyn ni wedi ychwanegu llefydd bwydo newydd o gwmpas y coed ac maen nhw i’w gweld yn reit aml rŵan, sy’n dipyn o wefr i’n hymwelwyr. Plas Newydd ydy’r lle i ddod i’w gweld nhw erbyn hyn, yn enwedig i ffotograffwyr sy’n tynnu lluniau natur.”

Dewch i gael cip ar y gwiwerod yn y coed
Gwiwer goch yn y coed ym Mhlas Newydd
Dewch i gael cip ar y gwiwerod yn y coed

Ffeithiau am y wiwer goch

  • Maen nhw’n nofwyr gwych (ai dyma sut maen nhw wedi croesi i’r tir mawr?)
  • Maen nhw’n bwyta hadau, mes, ffrwythau gwyllt, ffyngau a rhisgl
  • Maen nhw’n byw fel arfer am ryw dair blynedd
  • Mae gwiwerod yn byw mewn nythod yn uchel yn y coed
  • Mae’r wiwer goch llawn dwf yn mesur tua 20cm o hyd gyda chynffon 18cm
  • Maen nhw’n bwrw’r blew ar eu clustiau unwaith y flwyddyn ar ddiwedd yr hydref

Gweld gwiwer

Gwnewch eich gorau i gael cip ar un o’r creaduriaid bach tlws yma. Maen nhw i’w gweld ym mhob man yn yr ardd a’r coed ond yn enwedig yng Nghoed y Capel ar hyd glannau’r Fenai. Dydi wiwerod coch ddim yn cysgu dros y gaeaf felly mwy o gyfle ichi eu gweld drwy’r flwyddyn!

Er eu bod yn eitha’ swil ar y cyfan, fe all ychydig o fwyd adar eu perswadio i ddod yn nes, fel y gwelon ni gyda ‘Justin’ oedd yn ymwelydd cyson â ffenest ein swyddfa ni dros y Nadolig.

Dywedwch helo wrth Justin
Justin y wiwer goch yn dod at ffenestr ein swyddfa
Dywedwch helo wrth Justin