Henry Ifanc ym Mhlas Newydd

ord Henry Paget, later the 7th Marquess of Anglesey (1922-2013), at the age of 14, by Rex Whistler (1905-44)

Dros yr haf eleni cewch weld, clywed a phrofi sut oedd bywyd i Henry Ifanc ym Mhlas Newydd wrth i'r marcwis 14oed gamu allan o beintiad Rex Whistler ac i mewn i'r ty.

Yn 1936, tra oedd ym Mhlas Newydd, paentiodd Rex Whistler bortread o Henry Paget a oedd yn 14 oed ar y pryd. Ymhen amser, ef fyddai 7fed Ardalydd Môn a’r cyntaf i wneud Plas Newydd yn gartref llawn amser i’w deulu. 

Collwyd y portread o Blas Newydd tan y llynedd pryd y bu i ni lwyddo, trwy gyfraniadau caredig, i sicrhau bod y darn pwysig hwn o hanes y teulu yn dod adref.

Yn ystod yr haf eleni, er mwyn dathlu dychweliad y darlun, bydd cyfle i gael blas ar fywyd ‘Henry’r Bachgen Ifanc’ yma a thraw ym Mhlas Newydd.

Ac yntau wedi dod adre o Eton dros yr haf, bydd presenoldeb y llanc 14 oed i’w deimlo, ei weld a’i glywed. Cewch ddod i’w nabod a gweld sut y bu i’r hafau a dreuliodd ym Mhlas Newydd gyda’i deulu lywio’i ddyfodol, ysbrydoli ei ddiddordebau ac ennyn ei gariad at y tŷ rhyfeddol hwn oedd yn gartref iddo.

Bydd hanes 'Henry Ifanc' i'w weld a'i glywed ym Mhlas Newydd o 31 Mai hyd 4 Tachwedd rhwng 11am a 4pm