Siopa ym Mhlas Newydd.

Digon o roddion a danteithion i’ch atgoffa o’ch ymweliad neu i’w prynu’n anrheg – dydi siopa ym Mhlas Newydd byth yn ddiflas!

Siop yr Hen Laethdy

Mae’r Hen Laethdy yn lle gwych i ganfod pob math o bethau difyr ar gyfer y tŷ a’r ardd. Cewch ddewis eang o gynnyrch lleol – o sebonau ac ati i gacennau cri, ac o fara brith i jin!

Os hoffech rywbeth i’ch atgoffa am eich diwrnod, dewiswch un o’n heitemau newydd ar thema murlun Rex Whistler, yn cynnwys llyfrau nodiadau, drychau bach a magnetau oergell. 

Mae gennym ddewis da o fagiau llaw, sgarffiau a phyrsau hefyd. Fe welwch eitemau wedi’u hysbrydoli gan fywyd gwyllt a byd natur hefyd, yn cynnwys sgarff arbennig Plas Newydd a ysbrydolwyd gan y tegeirianau sy’n tyfu yn ein Dôl Blodau Gwylltion.

Mae ein dodrefn gardd a’n heitemau addurnol ar gyfer gerddi yn werth eu gweld hefyd, ynghyd â’r planhigion a dyfwyd gan dîm ein gardd ni.   Maent ar werth y tu allan i siop yr Hen Laethdy a’r Ganolfan Ymwelwyr.

 

Gwych ar gyfer y gegin

Pwy ddywedodd fod gwaith tŷ’n ddiflas?! Dewis ardderchog o nwyddau gan yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol ar gyfer glanhau’r tŷ, llestri, llieiniau sychu llestri a dyfeisiau difyr sy’n siŵr o fod yn ddefnyddiol rhyw ddiwrnod!  Ac yn awr rydym yn gwerthu gwelltynnau metel – ffordd wych o ddefnyddio llai o blastig. 

Danteithion lleol

Cewch ddewis o blith llu o ddanteithion lleol, fel ein bara brith blasus a wnaed yma ar Ynys Môn.

Mae gennym ddewis da o siytni, jam ac ati hefyd a hyd yn oed fêl siocled - ardderchog ar gyfer amser te. 

Cyfle i danio’u dychymyg.
Llyfrau am fyd natur ac anturiaethau awyr-agored ar silffoedd Plas Newydd.
Cyfle i danio’u dychymyg.

Llyfrau i bob oed

Rydym yn gwerthu pob math o lyfrau newydd sbon i danio dychymyg oedolion a phlant!  Llyfrau lluniau, llyfrau neidluniau, teithlyfrau, llyfrau coginio – byddwch wedi ymgolli am oriau.

Siop Newydd

Bydd Siop Newydd (tu mewn i'r tŷ) ar gau ar gyfer gwaith ailwampio o fis Tachwedd 2019 ymlaen. Byddwn yn agor eto yn 2020. Bydd Siop yr Hen Laethdy, yn y Ganolfan Ymwelwyr, ar agor yn ystod ein horiau arferol.

 

.