Y tŷ ym Mhlas Newydd

Wedi ei godi mewn llecyn perffaith ar lannau’r Fenai mae cartref teuluol urddasol Marcwis Môn yn fwy na dim ond tŷ.

Murlun Whistler

Ym Mhlas Newydd mae un o’r murluniau mwyaf ac enwocaf  ym Mhrydain, wedi’i baentio gan yr artist adnabyddus Rex Whistler.

Yn ystod eich ymweliad bydd ein tywyswyr yn eich arwain drwy’r darn rhyfeddol yma o gelf, gam wrth gam. Dysgwch beth ysbrydolodd y tirlun ffantasi 58 troedfedd a gwrandewch ar straeon am gariad ofer a chysylltiadau teuluol.

Waterloo a Choes y Marcwis, yr 'Anglesey Leg'

Mae amgueddfa wedi ei hysbrydoli gan frwydr Waterloo ym Mhas Newydd ac ynddi greiriau o’r frwydr enwog gan gynnwys y goes bren – y goes ffug gymalog gyntaf erioed a roddwyd i Henry Paget, Marcwis 1af Môn ar ôl iddo golli ei goes yn y frwydr wrth ymladd ochr yn ochr â Dug Wellington.

Dysgwch pam iddo gael y teitl Marcwis Môn a beth oedd ei berthynas gyda’r Dug Haearn sydd wedi para o genhedlaeth i genhedlaeth yn eu teuluoedd hyd heddiw.

Eisiau gwybod mwy? Dyma fideo byr a wnaed ychydig flynyddoedd yn ôl am y goes enwog.

Stydi Arglwydd Môn

Rydyn ni wedi agor y drysau i Stydi’r Arglwydd Môn fel y cafodd ei adael gan y 7fed Marcwis. Mae hon yn stafell ddifyr tu hwnt ac yn llawn personoliaeth. Mae’n rhoi darlun go iawn o fywyd a gwaith yr Arglwydd a’r drefn oedd ganddo mewn anrhefn! Mae arogl mwg ei sigâr yn dal yma ac mi fedrwch chi wrando ar rai o’i hoff CDs!

Archwilio’r ystafelloedd

Yn ogystal â gweld yr eitemau enwog yma mi fedrwch chi grwydro o gwmpas yr ystafelloedd a gweld sut roedd y teulu’n byw. Mae yma enghreifftiau da o ffasiwn addurno tai y cyfnod a gwaith celf ar y waliau sy’n rhoi teimlad go iawn ichi o fywyd teuluol y plasty braf yma.

Dewch i gael sbec ar ’stafelloedd Plas Newydd drwy glicio ar y fideo yma!