Y tŷ ym Mhlas Newydd

Wedi ei godi mewn llecyn perffaith ar lannau’r Fenai mae cartref teuluol urddasol Marcwis Môn yn fwy na dim ond tŷ.

Murlun Whistler

Ym Mhlas Newydd mae un o’r murluniau mwyaf ac enwocaf  ym Mhrydain, wedi’i baentio gan yr artist adnabyddus Rex Whistler.

Stydi Arglwydd Môn

Rydyn ni wedi agor y drysau i Stydi’r Arglwydd Môn fel y cafodd ei adael gan y 7fed Marcwis. Mae hon yn stafell ddifyr tu hwnt ac yn llawn personoliaeth. Mae’n rhoi darlun go iawn o fywyd a gwaith yr Arglwydd a’r drefn oedd ganddo mewn anrhefn! Mae arogl mwg ei sigâr yn dal yma ac mi fedrwch chi wrando ar rai o’i hoff CDs!

Archwilio’r ystafelloedd

Yn ogystal â gweld yr eitemau enwog yma mi fedrwch chi grwydro o gwmpas yr ystafelloedd a gweld sut roedd y teulu’n byw. Mae yma enghreifftiau da o ffasiwn addurno tai y cyfnod a gwaith celf ar y waliau sy’n rhoi teimlad go iawn ichi o fywyd teuluol y plasty braf yma.