Yr ardd yn y gaeaf

Beth am gael tro iach o gwmpas gerddi difyr Plas Newydd ym Môn i losgi’r calorïau Nadoligaidd?

Wedi ei gorwneud hi efo’r twrci a’r pwdin Dolig? Beth am drïo llosgi’r calorïau ychwanegol yna drwy fynd am dro o gwmpas gerddi difyr Plas Newydd?

Mae lleoliad, daeareg a hinsawdd y gerddi yma’n dod at ei gilydd i greu lle arbennig iawn.

O bedwar ban byd

Mae rhisgl y coed ewcalyptws yn pilio a gadael patrymau a lliwiau prydferth ar foncyffion yr ardd goed Awstralasiaidd.
Rhisgl y coed ewcalyptws ym Mhlas Newydd
Mae rhisgl y coed ewcalyptws yn pilio a gadael patrymau a lliwiau prydferth ar foncyffion yr ardd goed Awstralasiaidd.

Mi gewch chi daith o gwmpas y byd a thrip i sawl cyfandir wrth gerdded o gwmpas Plas Newydd, a hynny heb adael glannau’r Fenai o gwbl. 

Fe welwch chi arwyddion o ba mor rhyngwladol yw’r ardd ymhobman ond yn arbennig yn yr Ardd Goed Awstralasiaidd, y Teras Eidalaidd ac India’r Gorllewin

Gofynnwch yn y Ganolfan Ymwelwyr am fap a mwy o wybodaeth am y llefydd hyn.
 

Tro gaeafol

Ewch i chwilota ar eich liwt eich hun neu dilynwch un o’n teithiau i ddarganfod y gwahanol gilfachau sydd gan yr ardd i’w cynnig.

Ydy corachod Siôn Corn yn byw fan hyn?
Y tŷ coeden yn y gaeaf dan haen o eira
Ydy corachod Siôn Corn yn byw fan hyn?

Gall y teulu i gyd fwynhau’r daith i deuluoedd sy’n mynd heibio’r tŷ coeden a’r lle chwarae antur.

Neu ewch i chwilio am rai o gorneli cudd y gerddi, gan gynnwys y coed mewn rhan o’r ardd sy’n cael ei galw’n Church Bank – lle tawel, heddychlon lle mae’r gwiwerod coch yn byw.