Yr Hen Laethdy

Sgons ffres yn y caffi yn Nhŷ a Gardd Plas Newydd

**Bydd Caffi’r Hen Laethdy wedi cau tan ddydd Sadwrn 15 Chwefror 2020 i gael ei adnewyddu.  Mae diodydd poeth ac oer a byrbrydau ar gael o giosg yr Ystafell Haul yn y cwrt ger y tŷ**

Ddydd Sadwrn 15 Chwefror 2020, bydd Caffi’r Hen Laethdy yn ailagor ar ei newydd wedd.  Ar ôl gwaith adfywio ac ailwampio yn ystod wythnosau cyntaf 2020, byddwn yn barod i groesawu ymwelwyr eto.

Mae Caffi’r Hen Laethdy, sydd ger ein Canolfan Ymwelwyr, yn lle delfrydol i fwynhau paned o de neu goffi.  Galwch i mewn cyn mynd am dro o gwmpas yr ardd neu ar ôl bod, a bydd y tîm wrth law i gynnig ciniawau a byrbrydau amrywiol ynghyd â chacennau blasus o waith tîm y gegin.  Defnyddir cynnyrch lleol i wneud llawer o eitemau’r fwydlen ac mae nifer wedi'u hysbrydoli gan ryseitiau traddodiadol Cymreig. Maent i gyd yn cyrraedd safonau uchel 'Bwyd am Oes' Cymdeithas y Pridd.

Mae croeso i gŵn yng Nghaffi’r Hen Laethdy hefyd, felly does dim angen i chi eistedd allan yn y gwynt a’r glaw gyda Pero neu Mot.  Ond gofynnwn i chi gadw’ch cŵn o dan reolaeth ar dennyn byr.  Mae powlenni i gŵn y tu allan, yn y cwrt, i gael diod sydyn.

Mwynhewch banad bach o goffi yng Nghaffi'r hen laethdy
Cenhinen pedr tu allan i'r Caffi'r hen laethdy ym Mhlas Newydd, Ynys Môn
Mwynhewch banad bach o goffi yng Nghaffi'r hen laethdy

Gallwch ddod i’r caffi i fwynhau dewis helaeth o frechdanau, byrbrydau, cacennau a diodydd poeth ac oer heb dalu i fynd i mewn i Blas Newydd. 

Ymlaciwch gyda’ch paned y tu mewn i Gaffi’r Hen Laethdy ar ei newydd wedd neu cewch eistedd y tu allan yn heulwen Môn (efallai!)  wrth un o fyrddau picnic y cwrt.  

Ar agor 7 diwrnod yr wythnos o 15 Chwefror tan 15 Tachwedd 2020. Ewch i’r wefan i weld yr amserau agor.