Yr Hen Laethdy, Plas Newydd

Sgons ffres yn y caffi yn Nhŷ a Gardd Plas Newydd.

Mae caffi’r Hen Laethdy yn lle delfrydol i fwynhau paned o de neu fygiaid o goffi cyn neu ar ôl crwydro’r gerddi. Mae yma giniawau ysgafn a dewis helaeth o gacennau a diodydd; ac mae croeso i gŵn.

Fe welwch Gaffi’r Hen Laethdy wrth i chi gyrraedd Plas Newydd, ger y Ganolfan Ymwelwyr a’r prif faes parcio.  Cewch yma ddewis da o frechdanau, byrbrydau, cacennau a diodydd ac felly mae’n lle gwych i lenwi’r tanc cyn mynd am dro neu i ymlacio wedyn!

Wrth gwrs, ni fyddai yr un o gaffis yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn gyflawn heb ddewis o gacennau a sgons, ac mae Jimmy, pobydd Plas Newydd, bob amser yn rhoi cynnig ar ryseitiau newydd sydd wrth fodd yr ymwelwyr.

Cymerwch hoe gyda phaned yn yr Hen Laethdy neu, os bydd yn braf (croesi bysedd!), cewch eistedd wrth un o’n byrddau y tu allan yn ymlacio yn heulwen Môn. 

Erbyn hyn, mae croeso i gŵn ar dennyn byr yng Nghaffi’r Hen Laethdy – esgus arall i gael trît bach ar ôl bod am dro egnïol o gwmpas y gerddi.

Ar agor 7 diwrnod yr wythnos rhwng 10.30am a 3pm tan 3 Tachwedd 2019.