Yr Hen Laethdy ym Mhlas Newydd

Bwyd blasus ym Mhlas Newydd, Ynys Môn

Mae’r Hen Laethdy wedi ei adnewyddu’n lle perffaith am hoe, paned o goffi gyflym cyn mynd am dro o gwmpas y gerddi neu i eistedd yn yr haul a mwynhau sgons cartref Plas Newydd efo hufen ffres!

Ble?

Mae’r Hen Laethdy ar y dde wrth ichi yrru mewn i fynedfa Plas Newydd, wrth ymyl y Ganolfan Ymwelwyr a’r prif faes parcio.

Beth?

Mae’r Hen Laethdy ar ei newydd wedd yn cynnig detholiad o frechdanau, salad, cacennau a diodydd i gyd wedi eu paratoi’n ffres gan ddefnyddio cynhwysion lleol a thymhorol lle mae’n bosib.

Rydyn ni hefyd yn gwerthu coffi Barista o flend arbennig yr Ymddiriedolaeth gyda dewis eang o gacennau a sgons wedi eu gwneud gan ein pobydd ym Mhlas Newydd.

Prynwch goffi i’w gario efo chi mewn cwpan bapur (wedi ei wneud o bapur pydradwy wedi ei ailgylchu) neu eisteddwch i lawr wrth un o fyrddau’r iard i fwynhau haul Ynys Môn *.

Yn NEWYDD yn 2016

Dewch aton ni am frecwast!

Bachwch rôl bacwn a choffi cyn mynd ati i archwilio’r gerddi neu i’w fwynhau wrth y byrddau picnic wrth wylio’r rhai bach yn mwynhau antur ym mharc chwarae Coed y Llaethdy.

Pryd?

Mae’r Hen Laethdy ar agor o 10am i 5.30pm, 7 diwrnod yr wythnos

(Brecwast ar gael 10am - 12pm)

Beth am …

Brofi ein hysgytlaeth espresso newydd wedi ei wneud â llaeth ffres o Gymru!

*Fedrwn ni ddim addo y bydd ’na haul bob dydd ...