Bwyd a diod ym Mhlas Newydd

Dewch am baned gyflym o goffi a sleisen o gacen neu eisteddwch i lawr i fwynhau cinio dydd Sul. Mae rhywbeth i bawb ym Mhlas Newydd.

Bwyd blasus ym Mhlas Newydd, Ynys Môn

Yr Hen Laethdy ym Mhlas Newydd

Mae’r Hen Laethdy wedi ei adnewyddu’n lle perffaith am hoe, paned o goffi gyflym cyn mynd am dro o gwmpas y gerddi neu i eistedd yn yr haul a mwynhau sgons cartref Plas Newydd efo hufen ffres!

Cinio dydd Sul ym Mhlas Newydd

Ystafell De’r Plasty ym Mhlas Newydd

Mae Ystafell De’r Plasty yn newydd yn 2016 ac yn cynnig prydau poeth tymhorol wedi eu coginio’n ffres neu rôls o’r deli. Heb anghofio cacen a choffi hefyd wrth gwrs!

Mwynhewch hufen iâ lleol yn yr iard

Hufen iâ yn yr haul

Does dim yn well ar ddiwrnod braf nag eistedd y tu allan i’r Ystafell Haul ym Mhlas Newydd a hufen iâ yn eich llaw. Mae amrywiaeth o hufen iâ lleol Môn ar Lwy ar gael yma gan gynnwys ein blas arbennig ni, Cnau Sinsir, er anrhydeddu i hoff fisged y diweddar Farcwis! Ar agor 12pm - 4pm (dibynnu ar y tywydd).