Cewch flas ar y bwyd ym Mhlas Newydd

Beth bynnag rydych yn chwilio amdano – paned sydyn, darn o gacen gartref, cinio blasus neu hyd yn oed hufen iâ – mae gennym rywbeth at ddant pawb yn Nhŷ a Gardd Plas Newydd.

Plant yn mwynhau diod fach yn yr awyr iach

Ciosg yr Ystafell Haul

Ciosg yr Ystafell Haul - lle gwych i fwynhau paned sydyn, neu roi snac i’r plant cyn parhau i grwydro’r gerddi.

Sgons ffres yn y caffi yn Nhŷ a Gardd Plas Newydd

Yr Hen Laethdy

Ddydd Sadwrn 15 Chwefror 2020, bydd Caffi’r Hen Laethdy yn ailagor ar ei newydd wedd.

Dim ond rhai o blatiau a soseri bach pert, hen ffasiwn Caffi’r Plas, Plas Newydd.

Caffi’r Plas

Mae Caffi’r Plas, y tu mewn i’r tŷ, yn cael ei adnewyddu a’i ailwampio ar hyn o bryd. Rydym wedi bod yn gobeithio gwneud hyn ers peth amser a bydd gennym gyfleusterau bwyd a diod newydd braf i’n hymwelwyr yn 2020.