Cewch flas ar y bwyd ym Mhlas Newydd

Beth bynnag rydych yn chwilio amdano – paned sydyn, darn o gacen gartref, cinio blasus neu hyd yn oed hufen iâ – mae gennym rywbeth at ddant pawb yn Nhŷ a Gardd Plas Newydd.

Sgons ffres yn y caffi yn Nhŷ a Gardd Plas Newydd.

Yr Hen Laethdy, Plas Newydd

Mae caffi’r Hen Laethdy yn lle delfrydol i fwynhau paned o de neu fygiaid o goffi cyn neu ar ôl crwydro’r gerddi.

Dim ond rhai o blatiau a soseri bach pert, hen ffasiwn Caffi’r Plas, Plas Newydd.

Caffi’r Plas ym Mhlas Newydd

Mae Caffi’r Plas yn lle ardderchog am ddewis da o fwyd i ginio neu bryd ysgafnach… heb sôn am goffi a chacen!

Mwynhewch hufen iâ gelato lleol yn stafell Haul y Cwrt ym Mlas Newydd

Hufen iâ yn yr haul

Does dim yn well ar ddiwrnod braf nag eistedd y tu allan i’r Ystafell Haul ym Mhlas Newydd a hufen iâ yn eich llaw. Mae amrywiaeth o hufen iâ 'gelato' lleol gan cwmni Red Boat o Beaumaris ar gael yma, 7 diwrnod y wythnos o 13 Ebril tan 3 Tachwedd 2019, 11pm - 5pm.