Hwyl Haf ym Mhlas Newydd (2018)

Daeth yr haf ac mae llond trol o weithgareddau difyr wedi’u trefnu ar gyfer y teulu cyfan ym Mhlas Newydd.

Toy Soldiers treasure hunt at Plas Newydd

Helfa hwyl milwyr bach Henry

Helpwch Henry i chwilio am y milwyr bach sydd wedi rhedeg i ffwrdd ac sy’n cuddio hwnt ac yma yn yr ardd. Helfa drysor hwyliog i’r teulu cyfan.

Theatr awyr agored ym Mhlas Newydd

Straeon dydd Mawrth: Adrodd straeon yn yr awyr agored

Mae Wenna yn ôl, efo stori newydd sbon ac mae wedi dod â ffrind gyda hi! Storïau rhyngweithiol i deuluoedd yn yr ardd.

Mae digon ymlaen ym Mhlas Newydd dros hanner tymor mis Mai

Hwyl yn y goedwig (2018)

O sgiliau natur wyllt a gêmau yn y coed i ddrysau tylwyth teg a chreu cerddoriaeth y goedwig - bydd digon i’w wneud ym Mhlas Newydd ar ddyddiau Mercher yn ystod gwyliau’r ysgol!

Re-enactors dressed as soldier from the battle of Waterloo sitting in their camp

Hussars Mon

Ar benwythnos gŵyl banc Awst daw milwyr bach yr Henry Ifanc yn fyw wrth i’r Anglesey Hussars ymweld â Phlas Newydd. Dyma i chi benwythnos o hanes milwrol, ysgarmesoedd, ail-greu a saethu’r gynnau mawr.

Family playing in a tree stump at Plas Newydd in Anglesey

Clwb antur i deuluoedd

Mae’n bryd i’r teulu fwynhau antur. Ymunwch â ni ar ddydd Sul cyntaf pob mis i anturio yn yr awyr agored.

Children running down the hill at Plas Newydd

Plas Newydd: Antur i’r teulu

Mae digon i anturiaethwyr bach ei wneud ym Mhlas Newydd. Sgrialu o gwmpas ein parc chwarae, mwynhau picnic yn y tŷ coeden neu herio mam a dad i gêm o golff ffrisbi: ydy pawb yn barod am antur?!