Hwyl Haf ym Mhlas Newydd

Daeth yr haf ac mae llu o weithgareddau awyr-agored, hwyliog ar gyfer y teulu cyfan wedi’u trefnu mewn erwau o dir coediog a llecynnau glas ym Mhlas Newydd, Ynys Môn. Byddwch yn barod am hwyl ynghanol harddwch glannau’r Fenai yn ystod gwyliau’r haf, rhwng 16 Gorffennaf a 5 Medi – lle gwell ar gyfer eich antur nesaf?

A bee on a flower

Dewch i gyfarfod â'r gwenynwyr

Ymunwch â ni a aelodau o'r Cymdeithas Gwenynwyr Môn i ddysgu mwy am y creaduriaid bach rhyfeddol hyn, sut rydyn ni'n gofalu amdanyn nhw a sut y gallwch chi help. Dydd Sadwrn a Sul 31 Gorffennaf - 1 Awst.

Plant yn ymarfer eu holwynion troi ar y lawnt ym Mhlas Newydd

Barod? Ewch! Ym Mhlas Newydd

Creu eich antur eich hun yr haf yma. A fyddech chi’n archwilio’n droednoeth, herio eich hun i guro eich amser gorau, neu’n treulio ychydig amser yn gwrando ar natur? Dewch i ddarganfod 24 gweithgaredd cyffrous gyda’n cardiau ‘Barod? Ewch!’ o’r Canolfan Ymwelwyr.

Teulu yn mwynhau gêm o golff Ffrisbi yn goedwig yr Hen Laethdy ym Mhlas Newydd

Ffansi gêm o golff Ffrisbi?

Heriwch y teulu a dangos sut mae chwarae golff Ffrisbi! Fedrwch chi feistroli ein cwrs golff Ffrisbi? Taflwch y ffrisbi a cheisio’i gael i lanio yn y fasged – dydi hi ddim mor hawdd ag y mae’n swnio! Ar agor bob dydd. Cewch ddod a Ffrisbi eich hun o gartref neu mae 'na rhai i brynu o'r siop yr Hen Laethdy (Codir tâl mynediad arferol, am ddim i aelodau.)

Hogan ifanc yn rhedeg i fyny grisiau cerrig i'r Ardd Teras

50 peth ym Mhlas Newydd.

Galw ar bob anturiaethwr ifanc! Ydych chi'n barod i roi cynnig ar 50 o'r pethau mwyaf gwyllt, hwyliog a chyffrous i'w gwneud yn yr awyr agored?

Maes chwarae antur Coed y Llaethdy ym Mhlas Newydd

Antur amdani yng Nghoed y Llaethdy

Pontydd rhaff peryglus dros ddyfroedd llawn crocodeilod, campfa i Ninjas neu gartref Cymreig Tarzan - Mae ein lle chwarae antur wedi bod yn lawer o bethau i lawer o blant bach â dychymyg mawr dros y blynyddoedd. Fe gân nhw ryddid i chwarae’n rhydd yng nghoedwig hudolus yr Hen Laethdy. Haf yma, cymerwch eich amser neu fynd mor gyflym â phosib wrth i'r eiliadau a’r munudau fynd heibio wrth neu'r sialens ‘Gwylio’r cloc’.

Teulu yn mwynhau picnic ar y lawnt.

Picnic ym Mhlas Newydd

Mae digonedd o lecynnau glas ym Mhlas Newydd sy’n fannau delfrydol i fwynhau picnic. Cofiwch roi’ch sbwriel yn y biniau yng Nghowt yr Ystafell Haul neu ger y Ganolfan Ymwelwyr cyn gadael. Os nad oes gennych ’fynedd paratoi picnic cyn dod, mae dewis o frechdanau, byrbrydau a diodydd yng Nghiosg yr Ystafell Haul (11am-4pm) ac yng Nghaffi’r Hen Laethdy (10.30am-4.30pm) ac maent yn agored bob dydd. Perffaith ar gyfer cinio bach ‘al fresco’ ar y lawnt!

Visitors walking in front of Plas Newydd, Anglesey
Llwybr cerdded

Dewch ar ein taith teulu 

Mae digon i gadw pawb yn hapus ar y daith ysgafn yma, gan gynnwys y tŷ coeden newydd a’r lle chwarae antur i blant.