Hwyl Haf ym Mhlas Newydd

Daeth yr haf ac mae llond trol o weithgareddau difyr wedi’u trefnu ar gyfer y teulu cyfan ym Mhlas Newydd.

Mae digon ymlaen ym Mhlas Newydd dros hanner tymor mis Mai

Plas Newydd: Dyddiau Mercher yn y coetir

O sgiliau natur wyllt a gêmau yn y coed i ddrysau tylwyth teg a chreu cerddoriaeth y goedwig - bydd digon i’w wneud ym Mhlas Newydd ar ddyddiau Mercher yn ystod gwyliau’r ysgol!

Teulu’n mwynhau diwrnod chwaraeon ym Mhlas Newydd, Ynys Môn

Dewch allan i chwarae ym Mhlas Newydd

Dewch allan i chwarae gyda’r teulu cyfan yn Nhŷ a Gardd Plas Newydd dros yr haf.

Ail-greu brwydr a sgarmesau milwrol

Hussars Môn

Ar benwythnos gŵyl banc Awst mae'r Anglesey Hussars yn ymweld â Phlas Newydd. Dyma i chi benwythnos o hanes milwrol, ysgarmesoedd, ail-greu a saethu’r gynnau mawr.

A bee on a flower

Dewch i gyfarfod â'r gwenynwyr

Ymunwch â ni bob penwythnos ym mis Gorffennaf i ddysgu mwy am y creaduriaid bach rhyfeddol hyn, sut rydyn ni'n gofalu amdanyn nhw a sut y gallwch chi help.

Merch ifanc yn drio saethyddiaeth

Sbort ar y Sul yn Blas Newydd

Llu o gemau a gweithgareddau ar Sul cyntaf y mis, o fis Ebrill tan fis Hydref.