Hwyl hanner tymor yr hydref ym Mhlas Newydd

Cewch gicio dail yr hydref, dysgu am y gêmau roedd eich rhieni (a’u rhieni nhw) yn eu chwarae, a chwilio am wiwerod coch – mae digonedd yn digwydd ym Mhlas Newydd dros wyliau hanner tymor yr hydref.

Llond jar o goncyrs a gasglwyd gan blant yn yr hydref.

Dydd Mercher yn y coetir: llwybrau’r hydref

Ymunwch â ni a thîm gwych Elfennau Gwyllt i gael hwyl hydrefol yn yr awyr agored. Dewch i ymgolli ym myd natur yng nghoedydd Plas Newydd. Cewch roi cynnig ar adeiladu den neu gael gornest goncyrs. Cewch hyd yn oed fynd i chwilio am ffyngau anghyffredin gydag un o’r tîm.

Torri masgiau allan mewn digwyddiad i deuluoedd.

Crefftau a gwneud bathodynnau’r wiwer goch.

Bydd Ceidwaid y Gwiwerod Coch yn llawn syniadau am grefftau yn y Pafiliwn Criced rhwng dydd Llun 28 Hydref a dydd Gwener 1 Tachwedd, 11am - 3pm. Ymunwch â nhw ar gyfer gweithgareddau gwiwerod coch yn cynnwys gwneud bathodynnau a masgiau.

Gwiwer goch yn y coed ym Mhlas Newydd.

Mynd am dro a sgwrsio am wiwerod coch

Mentrwch i’r coed gyda’n Ceidwaid Gwirfoddol am gyfle i ddysgu mwy am ein gwiwerod coch wrth fynd am dro a sgwrsio. Cewch wybod sut y daethant yn ôl i Blas Newydd a sut rydyn ni’n ceisio diogelu eu dyfodol yma ar Ynys Môn.

Plant yn casglu dail yr hydref.

Pecynnau chwilota’r hydref

Cymerwch un o’n pecynnau chwilota tymhorol o’r Ganolfan Ymwelwyr a chychwyn ar eich antur bywyd gwyllt o gwmpas y Plas. Cewch ei ddefnyddio am ddim a’i roi yn ôl yn y Ganolfan Ymwelwyr wrth adael.

Gwiwer goch yn mwynhau cnau castan ynghanol dail yr hydref.

Brecwast gwiwerod coch

Ymunwch â’n ceidwaid bob dydd Gwener a dydd Sadwrn ym mis Hydref i fwynhau taith dywys a sgwrs yn gynnar yn y bore wrth iddyn nhw fwydo gwiwerod coch Plas Newydd – cyn eich bwydo’ch hunan â brecwast blasus yng Nghaffi’r Hen Laethdy! £15 yr un, 8am-10am. Argymhellir y dylai plant fod dros 12 oed.