Cwrdd â’r gwirfoddolwyr: Keith Jones

Room Guide, Plas Newydd

Proffil
Keith Jones - Room Guide

Hebddyn nhw ni fuasem yn gallu gofalu am ein mannau arbennig, felly ar Wythnos Gwirfoddolwyr eleni rydym wedi penderfynu dod i adnabod rhai ohonynt ychydig yn well. Dyma Keith Jones…

Placeholder Image

Beth yw eich rôl? 

Cyfarch ymwelwyr, gyda gwên gobeithio, ateb unrhyw gwestiynau neu roi gwybod iddynt am bethau o ddiddordeb yn yr ystafell. 

Ers faint ydych wedi bod yn gwirfoddoli? 

Bydd hi’n 8 mlynedd ym mis Medi. 

Pam ydych yn gwirfoddoli? 

Dywedodd fy ngwraig i mi wneud!  Hefyd, rwyf yn mwynhau cyfarfod pobl a rhannu fy ngwybodaeth am Blas Newydd. 

Ydych chi’n gwirfoddoli yn rhywle arall? 

Na, does dim amser gen i. 

Te neu goffi? 

Te fel arfer 

" Dywedodd y meistr gyrfaoedd yn yr ysgol wrthyf i roi’r gorau i freuddwydio"
- Keith Jones, Tywyswr Ystafell ym Mhlas Newydd

Soniwch ychydig am eich cefndir 

Roeddwn yn arfer bod yn Nyrs Cofrestredig (yn y maes Cyffredinol a Seiciatrig), gorffennais fy ngyrfa fel Rheolwr Ysbyty a Hwyluswr Ansawdd.  Roeddwn yn Gapten yn y Fyddin am 5 mlynedd. 

Rwyf yn mwynhau'r theatr, bwyta, hanes milwrol, potsian gyda chyfrifiaduron, gwrando ar gerddoriaeth a chwarae’r piano yn wael iawn. 

Petai ffilm yn cael ei gwneud am eich bywyd - pwy fyddai’n chware chi? 

Rhywun tew gyda phen moel, neu Brad Pitt, os oedd ef ar gael. 

Dywedwch rywbeth amdanoch nad ydy neb yn yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn ei wybod. 

Ysgrifennais lyfr am Ysbyty Pwylaidd Penley.  Pan oeddwn yn fyfyriwr, roeddwn yn ddyn tân wrth gefn. 

Pan oeddech yn blentyn, beth oeddech eisiau bod ar ôl tyfu i fyny a pham? 

Y pethau arferol -  gofodwr, dyn tân (gweler uchod), gwyddonydd, plesergarwr rhyngwladol (dywedodd y meistr gyrfaoedd yn yr ysgol wrthyf i roi’r gorau i freuddwydio) 

Beth sydd well gennych:  llyfr da neu ffilm dda? 

Llyfr da bob amser.  Ond rwyf yn gwylio llawer o ffilmiau hefyd. 

Pwy yw eich arwr? 

Fy ngwraig Joyce a phetai rhaid i mi ddewis un arall, Winston Chruchill.