Dewch i gwrdd â’r gwirfoddolwyr: Sue Beal

Room & Tour Guide, Plas Newydd

Proffil
Sue Beal - Room & Tour Guide

Hebddynt hwy ni fyddem yn gallu gofalu am ein lleoedd arbennig. Felly penderfynasom ar gyfer yr Wythnos Gwirfoddolwyr hon i ddod i’w hadnabod yn well. Dyma Sue Beal...

Sue Beal, a volunteer at Plas Newydd

Beth ydych yn ei wneud yn eich rôl:

Ceisio gwella profiad ymwelwyr drwy ateb cwestiynau, tynnu sylw at eitemau o ddiddordeb a darparu gwybodaeth ynghylch y bobl sydd wedi byw neu wedi ymweld â Phlas Newydd.

Ers faint ydych wedi bod yn gwirfoddoli?

4+ mlynedd

Pam ydych yn gwirfoddoli?

Mae gennyf yr amser ac eisiau chwarae rhan fach i sicrhau y parha ein treftadaeth hyfryd yn hygyrch i bawb.

A ydych yn gwirfoddoli yn rhywle arall? (os felly, dywedwch wrthym am hyn)

Trefnydd Ymweliadau ar gyfer Cymdeithas Addurnol a Chelfyddydau Cain Llandudno. Ein hymweliad dydd nesaf yw Neuadd Mostyn a Chadeirlan Llanelwy. Yna, ar ddiwedd mis Medi cawn fynd am ymweliad 5 niwrnod i Gaerdydd.

Coffi neu de?

Te ac yna coffi am un ar ddeg o’r gloch. Te yn y prynhawn a choffi gyda’r nos!

" Mae gennyf yr amser ac eisiau chwarae rhan fechan i sicrhau y parha ein treftadaeth hyfryd yn hygyrch i bawb"
- Sue Beal, Tywysydd Ystafell Gwirfoddolwyr a Theithiau

Dywedwch rywbeth am eich cefndir

Dechreuais fel athrawes Gwyddor y Cartref. Yna wrth i’r Cwricwlwm newid dysgais Ddylunio, Sgiliau Gofalu, Nyrsio Meithrin. Yn olaf trefnais gyrsiau Mynediad i Addysg Uwch ar gyfer oedolion yn dychwelyd i addysg. 

Pe gwneid ffilm am eich bywyd – pwy fyddai yn chwarae eich rhan chi?

Hoffwn ddweud Angelina Jolie ond byddai Judi Dench yn fwy addas.

Dywedwch rywbeth nad yw neb arall yn yr YG yn ei wybod amdanoch.

Ni allaf reidio beic!

Pan oeddech yn blentyn, beth oeddech eisiau ei fod a pham?

Nyrs  – Roeddwn bob amser yn rhoi rhwymyn ar bobl, yn cymryd pylsiau, yn rhoi pensiliau yn eu cegau i gymryd eu tymheredd! Gan fy mod yn drwsgl mae’n fendith fy mod wedi mynd i gyfeiriad gwahanol!

Beth sydd well gennych: Llyfr da neu ffilm dda?

Llyfr cyn ffilm

Pwy yw eich arwr?

Ffrind yn ei 80au sydd â chymaint o ddiddordeb mewn pawb a phopeth, oni bai am dechnoleg. Mae erioed wedi cael brecwast, gwneud ei gwely a rhoi colur cyn 9.00am!!