Dewch allan i chwarae ym Mhlas Newydd

Ar eich marciau, barod, ewch! Ydych chi’n cofio dyddiau hirfelyn tesog y gorffennol, a chithau’n eistedd ar laswellt newydd ei dorri gyda’ch ‘tai’ ac yn annog eich ffrindiau yn eu cystadlaethau ar ddiwrnod mabolgampau’r ysgol?

Teulu’n mwynhau diwrnod chwaraeon ym Mhlas Newydd, Ynys Môn

Eleni, rydym yn atgyfodi diwrnod y mabolgampau – a’r tro hwn, caiff y teulu cyfan gymryd rhan!

Dim ond dau o safleoedd yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol yng Nghymru fydd yn cynnal Haf o Chwaraeon yn 2019 ac mae Tŷ a Gardd Plas Newydd yn un ohonyn nhw. Maen nhw’n barod am yr her o sicrhau bochau cochion ac amserau gwely bodlon dros yr haf (ac mae hynny’n cynnwys mamau a thadau, neiniau a theidiau!)

Bob dydd Mawrth, dydd Gwener a dydd Sadwrn trwy gydol gwyliau haf yr ysgolion, bydd digonedd o gyfleoedd i chwarae.  Bydd dewis eang o chwaraeon ar gyfer pob oed a phob gallu. Rydym am weld y teulu cyfan yn yr awyr iach, yn cofio’r teimlad o fod yn rhan o’r mabolgampau ers talwm ac yn mwynhau bod yn yr awyr agored yn cymryd rhan. 

Does dim ots pa mor dda ydych chi na phryd oedd y tro diwetha i chi afael mewn hwla-hŵp neu fat tennis, y peth pwysig yw mynd allan i’r awyr agored a mwynhau’r dyddiau gyda’r teulu – gyda llygedyn o haul hefyd gobeithio!   Rydym mewn lle gwych, gyda golygfeydd ysblennydd dros Afon Menai i Eryri – yr union le i greu atgofion gyda'n gilydd.  

Bydd gennym chwaraeon o dan oruchwyliaeth ar y lawnt ger y caban pren, yn cynnwys rasys dros y clwydi, badminton, tenis, ‘ras bagiau ffa’ a mwy.  Beth am herio Mam neu Taid i ras ŵy ar lwy? Neu weld pwy yw’r gorau am hopian?  

Felly, pryd bynnag y cymeroch chi ran mewn diwrnod mabolgampau ddiwethaf, dewch draw i greu’ch mabolgampau eich hunan gyda’ch teulu dros yr haf.  

Bob dydd Mawrth, dydd Gwener a dydd Sadwrn rhwng 23 Gorffennaf a 31 Awst 2019, 10.45am tan 4.15pm.