Craflwyn a Beddgelert

Important notice -

Our car parks at Craflwyn and Aberglaslyn are open. We may be busy, so we encourage you to visit at quieter times to help us keep everyone safe. We urge everyone to follow Welsh Government regulations.

Mwy am y lle hwn

Craflwyn a Beddgelert

Ein gwaith

Aerial view of four rangers planting tree saplings with guards in a wet field with Moel Hebog and woodland in the distance

Coetir newydd yn gwreiddio yn Eryri 

Mae plannu coed wedi cychwyn yn Eryri'r gaeaf hwn i helpu i greu cartref newydd i fyd natur a mynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd.

Ffermio

Helpwch ni i gadw Eryri yn hardd

Craflwyn a Beddgelert

Hanes

Craflwyn a Beddgelert

Lleoedd i aros

Bwthyn Dyffryn Mymbyr yn Eryri

Bythynnod clyd 

Dewiswch fwthyn delfrydol i fod yn ganolfan ar gyfer crwydro mynyddoedd, llynnoedd a dyffrynnoedd coediog Eryri. O fythynnod bychan ar gyfer dau berson i ffermdai yng nghanol tir sy’n cael ei ffermio, gallwn gynnig lleoedd arbennig iawn i chi aros ynddyn nhw.