Craflwyn a Beddgelert

Craflwyn a Beddgelert

Pethau i'w gwneud a'u gweld

Group walking in Carneddau, Snowdonia

10 o lwybrau cerdded gorau Eryri 

Ewch allan i’r awyr agored ac i ganol byd natur gyda’n llwybrau cerdded, sydd wedi cael eu creu gan ein ceidwaid.

Craflwyn a Beddgelert

Ein gwaith

Aerial view of four rangers planting tree saplings with guards in a wet field with Moel Hebog and woodland in the distance

Coetir newydd yn gwreiddio yn Eryri 

Mae plannu coed wedi cychwyn yn Eryri'r gaeaf hwn i helpu i greu cartref newydd i fyd natur a mynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd.

Sheep herding  at Hafod Y Llan

Fferm Hafod y Llan  

Dewch i ddysgu mwy am y fferm fwyaf rydym ni’n ei rheoli ein hunain, sy’n cynnwys Llwybr Watkin i gopa’r Wyddfa, Gwarchodfa Natur Genedlaethol, maes gwersylla ac ynni adnewyddadwy.

Helpwch ni i gadw Eryri yn hardd

Craflwyn a Beddgelert

Hanes

Craflwyn a Beddgelert

Lleoedd i aros

Bwthyn Dyffryn Mymbyr yn Eryri

Bythynnod clyd 

Dewiswch fwthyn delfrydol i fod yn ganolfan ar gyfer crwydro mynyddoedd, llynnoedd a dyffrynnoedd coediog Eryri. O fythynnod bychan ar gyfer dau berson i ffermdai yng nghanol tir sy’n cael ei ffermio, gallwn gynnig lleoedd arbennig iawn i chi aros ynddyn nhw.