Craflwyn a Beddgelert

Golygfa o Ddinas Emrys yn Eryri

Important notice -

Unfortunately our Electric Vehicle (EV) charging point at Craflwyn is currently out of use due to a technical fault. We apologise for any inconvenience caused.

Craflwyn a Beddgelert

Digwyddiadau

Upcoming events

Beddgelert Easter Egg Hunt

Fri 30 Mar 2018
11:00-16:00
Pick up your map in Ty Isaf shop and go on a quest to find some signs of spring around Beddgelert collecting a Cadbury chocolate prize at the end.
Craflwyn a Beddgelert

Ein gwaith

Sheep herding  at Hafod Y Llan

Fferm Hafod y Llan  

Dewch i ddysgu mwy am y fferm fwyaf rydym ni’n ei rheoli ein hunain, sy’n cynnwys Llwybr Watkin i gopa’r Wyddfa, Gwarchodfa Natur Genedlaethol, maes gwersylla ac ynni adnewyddadwy.

Helpwch ni i gadw Eryri yn hardd

Craflwyn a Beddgelert

Cymryd rhan

Ceidwad â chaib yn trwsio’r llwybrau, Crib Ddeheuol yr Wyddfa yn y cefndir.

Cyfle i roi ‘help llaw’ i lwybrau Eryri 

Cewch wybod sut y gallwch chi roi ‘help llaw’ a dod yn rhan o’r tîm sy’n gweithio i sicrhau nad yw ein cynefinoedd mynyddig gwerthfawr yn cael eu difrodi trwy erydiad.

Craflwyn a Beddgelert

Hanes

Craflwyn a Beddgelert

Siopa

Craflwyn a Beddgelert

Lleoedd i aros