Dewch am dro ar lwybr newydd yn Eryri

Mewn partneriaeth ag Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri, rydym wedi creu llwybr amlddefnydd newydd sy’n rhoi cyfle i ymwelwyr grwydro glannau hardd Llyn Dinas yng ngogledd Eryri.

Daw’r llwybr hwn ag Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri gam yn nes at ei uchelgais o gael llwybr crwn, hygyrch o gwmpas gwaelod yr Wyddfa. Mae hefyd yn ehangu cwmpas y llwybrau yn ardal Nant Gwynant gan ei gwneud yn bosibl dilyn yr afon o Nantmor neu Feddgelert yr holl ffordd i ben draw Llyn Dinas.

Mae afon Glaslyn yn ymdroelli o Nant Gwynant i’r llyn, sy’n swatio yn y bryniau coediog i’r de o'r Wyddfa, ac yna’n llifo ymlaen i Feddgelert.  Mae’r A498 yn rhedeg ar hyd y naill ochr i’r llyn a bryniau creigiog, gwyllt, Gelli Iago yn gefnlen warchodol ar hyd yr ochr arall.

Hyd yn awr, dim ond wrth yrru heibio yr oedd y rhan fwyaf o bobl yn gweld y llyn a dim ond y rhai oedd yn fodlon gwlychu eu traed oedd yn mentro at ei lannau. Fodd bynnag, yn yr haf eleni, cwblhawyd llwybr amlddefnydd, milltir o hyd, gan roi cyfle i bobl grwydro glan y llyn yn ddiogel.

Dewch am dro ar y llwybr amlddefnydd newydd o gwmpas Llyn Dinas
Disabled Ramblers Wales on trampers at Llyn Dinas, Nant Gwynant
Dewch am dro ar y llwybr amlddefnydd newydd o gwmpas Llyn Dinas
" Mae’n lle arbennig ac rydyn ni’n falch o allu rhoi’r cyfle i ragor o bobl gael profiad ohono."
- Prif Geidwad, Rhys Thomas

Rydyn ni’n cynnal dros 100km o lwybrau troed yn Eryri, sy’n dipyn o gamp, oherwydd mae glaw trwm y gaeaf ac ymwelwyr niferus yr haf yn golygu bod gennym frwydr barhaus yn erbyn erydiad.

Yn yr haf, gellid disgrifio’r llwybr troed fel ‘palmant aur’ gan fod blodau melyn llafn y bladur i’w gweld yn sgleinio’n euraid ar hyd yr ymylon. Cewch grwydro ymhlith y clystyrau o goed ifanc a gwrando am alwadau teimladwy y teloriaid prysur yn y coed bedw. Mae’n debygol y cewch gipolowg ar fuwch ddu Gymreig neu ddwy yn pori'r glannau ger Llyndy Isaf, cartref enillydd ein hysgoloriaeth ffermio flynyddol.

Fideo

Llwybr amlddefnydd Llyn Dinas

Dewch i grwydro glannau hardd Llyn Dinas ar droed neu ar olwynion; mae ein llwybr amlddefnydd yn rhoi cyfle i ragor o bobl fwynhau golygfeydd ysblennydd a bywyd gwyllt amrywiol Nant Gwynant.