Dewch am dro ar lwybr newydd yn Eryri

Children cycling in the lake at Llyn Dinas, Nant Gwynant

Mewn partneriaeth ag Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri, rydym wedi creu llwybr amlddefnydd newydd sy’n rhoi cyfle i ymwelwyr grwydro glannau hardd Llyn Dinas yng ngogledd Eryri.

Daw’r llwybr hwn ag Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri gam yn nes at ei uchelgais o gael llwybr crwn, hygyrch o gwmpas gwaelod yr Wyddfa. Mae hefyd yn ehangu cwmpas y llwybrau yn ardal Nant Gwynant gan ei gwneud yn bosibl dilyn yr afon o Nantmor neu Feddgelert yr holl ffordd i ben draw Llyn Dinas.

Mae afon Glaslyn yn ymdroelli o Nant Gwynant i’r llyn, sy’n swatio yn y bryniau coediog i’r de o'r Wyddfa, ac yna’n llifo ymlaen i Feddgelert.  Mae’r A498 yn rhedeg ar hyd y naill ochr i’r llyn a bryniau creigiog, gwyllt, Gelli Iago yn gefnlen warchodol ar hyd yr ochr arall.

Hyd yn awr, dim ond wrth yrru heibio yr oedd y rhan fwyaf o bobl yn gweld y llyn a dim ond y rhai oedd yn fodlon gwlychu eu traed oedd yn mentro at ei lannau. Fodd bynnag, yn yr haf eleni, cwblhawyd llwybr amlddefnydd, milltir o hyd, gan roi cyfle i bobl grwydro glan y llyn yn ddiogel.

Oak leaves
Placeholder Image
Oak leaves
" Mae’n lle arbennig ac rydyn ni’n falch o allu rhoi’r cyfle i ragor o bobl gael profiad ohono."
- Prif Geidwad, Rhys Thomas

Rydyn ni’n cynnal dros 100km o lwybrau troed yn Eryri, sy’n dipyn o gamp, oherwydd mae glaw trwm y gaeaf ac ymwelwyr niferus yr haf yn golygu bod gennym frwydr barhaus yn erbyn erydiad.

Yn yr haf, gellid disgrifio’r llwybr troed fel ‘palmant aur’ gan fod blodau melyn llafn y bladur i’w gweld yn sgleinio’n euraid ar hyd yr ymylon. Cewch grwydro ymhlith y clystyrau o goed ifanc a gwrando am alwadau teimladwy y teloriaid prysur yn y coed bedw. Mae’n debygol y cewch gipolowg ar fuwch ddu Gymreig neu ddwy yn pori'r glannau ger Llyndy Isaf, cartref enillydd ein hysgoloriaeth ffermio flynyddol.

Fideo

Llwybr amlddefnydd Llyn Dinas

Dewch i grwydro glannau hardd Llyn Dinas ar droed neu ar olwynion; mae ein llwybr amlddefnydd yn rhoi cyfle i ragor o bobl fwynhau golygfeydd ysblennydd a bywyd gwyllt amrywiol Nant Gwynant.