Fferm Llyndy Isaf

Llyn Dinas yn Llyndy Isaf, Gwynedd, Cymru

Mae Llyndy Isaf yn fferm ucheldir 614 erw yn Nant Gwynant, yng nghanol Eryri.

Mae'r fferm yn ymestyn o lannau hardd Llyn Dinas hyd at gopa Moel y Dyniewyd ac mae'n cynnwys cymysgedd o gynefinoedd rhostir, cors a choetir sy'n gyfoethog mewn bywyd gwyllt.

Mae wedi bod yn ein gofal ers 2011, pan roddodd dros 20,000 o bobl tuag at ein hapêl o £ 1 miliwn - a arweinir gan actor, Matthew Rhys - i ddiogelu'r fferm a'i bywyd gwyllt cyfoethog ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol.

Ers hynny, mae'r fferm wedi bod yn gartref i'n rhaglen ysgoloriaeth ffermio, prosiectau ynni cynaliadwy, a pharhau i feithrin natur.

5th farming scholar, Teleri Fielden and sheepdop on an outcrop overlooking Llyndy Isaf farm and Llyn Dinas lake, Snowdonia

Ysgoloriaeth Llyndy Isaf

Ysgoloriaeth sy’n rhoi cyfle i ffermwyr ifanc reoli fferm fynydd yn Eryri.

Children cycling in the lake at Llyn Dinas, Nant Gwynant

Dewch am dro ar lwybr newydd yn Eryri

Dewch i grwydro glannau hardd Llyn Dinas ar droed neu ar olwynion; mae ein llwybr amlddefnydd yn rhoi cyfle i ragor o bobl fwynhau golygfeydd ysblennydd a bywyd gwyllt amrywiol Nant Gwynant.