Siop Tŷ Isaf

Siop Tŷ Isaf ym Meddgelert

Mae siop unigryw Tŷ Isaf yn swatio yng nghanol pentref Beddgelert, adeilad rhestredig Gradd II sy’n dyddio o ddiwedd yr 17eg ganrif – mae’n dŷ llawn cymeriad.

Mae yma amrywiaeth wych o gynnyrch a chrefftau lleol, ochr-yn-ochr â’ch ffefrynnau . I fyny’r grisiau cewch bori ymhlith y llyfrau ail-law ac yn yr oriel gelf.

Mae llawer o’r crefftau wedi cael eu hysbrydoli gan y dirwedd leol ac mae sawl un yn defnyddio elfennau naturiol fel llechen, pren a gwlân.

Cewch anrhegion perffaith i ffrindiau a theulu
Ebol pren yn Nhŷ Isaf, Beddgelert
Cewch anrhegion perffaith i ffrindiau a theulu

Amseroedd agor

Haf: Dydd Llun i ddydd Sul 11am tan 5pm.

Sylwch ein bod wedi cwtogi ar ein horiau agor dros y gaeaf; bydd dyddiau’r wythnos yn amrywio, a bydd y siop ar agor ar ddyddiau Gwener, Sadwrn a Sul 11am tan 5pm.

Os oes gennych ymholiadau ffoniwch: 01766 890 545

Gwnewch yn fawr o’ch diwrnod

Mae pecynnau antur ar gael am ddim i deuluoedd.  Ewch i grwydro ar hyd yr afon a rhoi cynnig ar rai o’r gweithgareddau yn y pecyn.

Cydiwch mewn arweinlyfr ac i ffwrdd â chi ar eich antur o gwmpas Beddgelert. Mae yna 4 o lwybrau ardderchog ar gael: Aberglaslyn, Bedd Gelert, Craflwyn-Hafod y Llan a Dinas Emrys.