Llwybrau cerdded yng Nghraflwyn a Beddgelert

Mae dewis gwych o lwybrau a theithiau cerdded o gwmpas yr ardal hon. O gerdded rhwydd ar lannau afonydd i ddringfeydd serth at gopa’r Wyddfa, mae yna lwybr ar gyfer pob gallu.

Cerddwyr yn dilyn y llwybr at fedd Gelert y ci

Llwybr at fedd Gelert y ci, Beddgelert

Mae’r daith hon yn eich tywys ar hyd llwybr gwastad allan o ganol y pentref ac ar hyd glannau’r Afon Glaslyn, at fedd Gelert y ci. Fe gewch ddysgu mwy am chwedl drist Gelert a’r Tywysog Llywelyn.

Cerddwyr ar lwybr y pysgotwr, Beddgelert

Llwybr Cwm Bychan a Cheunant Aberglaslyn

Cylchdaith amrywiol â rhai o’r golygfeydd gorau yn yr ardal. Mae'r taith yn cychwyn a gorffen o maes parcio yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn Nantmor.

A group of walkers stop near the Aberglaslyn river, Gwynedd

Aberglaslyn, Bryn Du and Beddgelert walk

Mae llu o lwybrau i’w crwydro yn ardal Beddgelert, ond dyma ffefryn ein ceidwad.

Brwydr y dreigiau gwyn a coch

Dinas Emrys, Eryri 

Gwyliwch! Mae ‘na ddreigiau yma! Dysgwch am stori Dinas Emrys, mynydd fu’n gartref i’r ddraig goch ar faner Cymru. Cerddwch i’r copa i weld golygfeydd godidog o gefn gwlad, y gwartheg duon Cymreig sy’n frith dros y bryniau a’r rhaeadrau sy’n arllwys o uchder. Cofiwch droedio’n ofalus. Dydych chi ddim am ddeffro’r ddraig.

Llyn Dinas in Llyndy Isaf, Gwynedd, Wales.

Tro crwn Craflwyn, Hafod y Llan a Llyn Dinas

Get off the beaten track and explore Nant Gwynant's wild side. This route takes in the lonely lower slopes of Yr Aran, impressive waterfalls on the Watkin Path, ancient woodlands and a beautiful lake.

Gwartheg Duon Cymreig ymysg plu'r gweunydd yn fferm Hafod y Llan

Taith Hafod y Llan, Craflwyn

Gofalus! Efallai y gwelwch ddreigiau! Ie, bydd y daith hon yn eich cludo i dir y creaduriaid hudolus a chwedlonol ar gopa Dinas Emrys.

Walkers on the Watkin Path, Snowdonia

Llwybr Watkin

Am lwybr llai poblogaidd i gopa’r Wyddfa, rhowch gynnig ar Lwybr Watkin. Cychwynnwch o Bont Bethania (SH627507) ar yr A498 rhyw dair milltir i’r gogledd-ddwyrain o Feddgelert. Bydd hyd yn oed taith rhannol, at Graig Gladstone, a enwir ar ôl y Prif Weinidog 83 oed a agorodd y llwybr hwn i’r copa yn swyddogol yn 1892, yn dangos golygfeydd mynyddig dramatig i chi. Os ydych yn fodlon dringo 3,000 troedfedd i’r copa, byddwch yn mynd drwy Fwlch y Saethau. Yn ôl y chwedl, dyma lle clwyfwyd y Brenin Arthur yn angheuol gan saeth gelyn.