Llwybrau cerdded yng Nghraflwyn a Beddgelert

Mae dewis gwych o lwybrau a theithiau cerdded o gwmpas yr ardal hon. O gerdded rhwydd ar lannau afonydd i ddringfeydd serth at gopa’r Wyddfa, mae yna lwybr ar gyfer pob gallu.

Cerddwyr yn dilyn y llwybr at fedd Gelert y ci

Llwybr at fedd Gelert y ci, Beddgelert

Mae’r daith hon yn eich tywys ar hyd llwybr gwastad allan o ganol y pentref ac ar hyd glannau’r Afon Glaslyn, at fedd Gelert y ci. Fe gewch ddysgu mwy am chwedl drist Gelert a’r Tywysog Llywelyn.

Cerddwyr ar lwybr y pysgotwr, Beddgelert

Llwybr Cwm Bychan a Cheunant Aberglaslyn

Cylchdaith amrywiol â rhai o’r golygfeydd gorau yn yr ardal. Mae'r taith yn cychwyn a gorffen o maes parcio yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn Nantmor.

A group of walkers stop near the Aberglaslyn river, Gwynedd

Aberglaslyn, Bryn Du and Beddgelert walk

Mae llu o lwybrau i’w crwydro yn ardal Beddgelert, ond dyma ffefryn ein ceidwad.

Brwydr y dreigiau gwyn a coch

Dinas Emrys, Eryri 

Gwyliwch! Mae ‘na ddreigiau yma! Dysgwch am stori Dinas Emrys, mynydd fu’n gartref i’r ddraig goch ar faner Cymru. Cerddwch i’r copa i weld golygfeydd godidog o gefn gwlad, y gwartheg duon Cymreig sy’n frith dros y bryniau a’r rhaeadrau sy’n arllwys o uchder. Cofiwch droedio’n ofalus. Dydych chi ddim am ddeffro’r ddraig.

Gwartheg Duon Cymreig ymysg plu'r gweunydd yn fferm Hafod y Llan

Taith Hafod y Llan, Craflwyn

Gofalus! Efallai y gwelwch ddreigiau! Ie, bydd y daith hon yn eich cludo i dir y creaduriaid hudolus a chwedlonol ar gopa Dinas Emrys.

Walkers on the Watkin Path, Snowdonia

Llwybr Watkin

Am lwybr llai poblogaidd i gopa’r Wyddfa, rhowch gynnig ar Lwybr Watkin. Cychwynnwch o Bont Bethania (SH627507) ar yr A498 rhyw dair milltir i’r gogledd-ddwyrain o Feddgelert. Bydd hyd yn oed taith rhannol, at Graig Gladstone, a enwir ar ôl y Prif Weinidog 83 oed a agorodd y llwybr hwn i’r copa yn swyddogol yn 1892, yn dangos golygfeydd mynyddig dramatig i chi. Os ydych yn fodlon dringo 3,000 troedfedd i’r copa, byddwch yn mynd drwy Fwlch y Saethau. Yn ôl y chwedl, dyma lle clwyfwyd y Brenin Arthur yn angheuol gan saeth gelyn.