Taith Hafod y Llan, Craflwyn

Llwybr cerdded

Byddwch hefyd yn gweld rhaeadr fyrlymus Cwm Llan a’r Gwartheg Duon Cymreig sy’n creu llystyfiant mwy amrywiol ar lethrau Bylchau Terfyn.

Gwartheg Duon Cymreig ymysg plu'r gweunydd yn fferm Hafod y Llan

Map

Map route for Hafod y Llan to Craflwyn walk

Dechrau:

Maes Parcio Bethania, Llwybr Watkin, cyfeirnod grid: SH627506

1

O Faes Parcio Bethania (ychydig oddi ar yr A498) ymunwch â Llwybr Watkin. Ewch trwy’r coetir derw tuag at Gwm Llan.

Darllen mwy

2

Ar ôl i chi ddod allan o’r coetir derw, arhoswch ar y llwybr graean nes i chi gyrraedd arwydd llwybr sy’n eich cyfeirio tua’r de-orllewin ar hyd llwybr tuag at Fylchau Terfyn.

3

Ewch ymlaen ar y llwybr nes i chi gyrraedd wal. Dringwch dros y gamfa sy’n dod â chi i Fylchau Terfyn.

Darllen mwy

4

Dilynwch y llwybr sydd wedi ei farcio drwy’r cwm tawel hwn. Mae’r daith yn mynd â chi dros wal arall o fewn 0.75 milltir (1.2Km). Ar ôl mynd dros y wal, ewch trwy’r grug i gyrraedd pwynt uchaf y daith.

Darllen mwy

5

Wrth i chi gerdded i lawr y llethr fe ddowch allan ar hen drac trol. Ewch yn eich blaen ar y trac nes i chi gyrraedd camfa. Ar ôl mynd dros y gamfa trowch yn syth i’r dde tuag at yr afon. Croeswch yr afon gan gymryd gofal dros y cerrig camu nes i chi gyrraedd y gamfa nesaf.

6

Ar ôl mynd dros y gamfa, dilynwch y llwybr sydd wedi ei farcio i lawr i Neuadd Craflwyn a diwedd y daith.

Diwedd:

Neuadd Craflwyn, cyfeirnod grid: SH602492

Rydych wedi cyrraedd

Yn dilyn y daith ar ffôn symudol neu dabled? Rhannwch eich profiad.

Taith Hafod y Llan, Craflwyn

Tirwedd

Cau

Mae’r daith hon yn cynnwys llwybrau graean, camfeydd, giatiau, llethrau serth a rhannau mwdlyd.

Taith Hafod y Llan, Craflwyn

Cysylltwch â ni

Cau
Taith Hafod y Llan, Craflwyn

Sut i gyrraedd yma

Cau
Cyfeiriad
Craflwyn, Beddgelert, Gwynedd, LL55
Ar y ffordd

Car:  Teithio o ardal Bangor (A55) - ewch i’r de ar hyd cefnffordd yr A5 tuag at Gapel Curig (tua 15 milltir / 24 Km).  Trowch i’r dde yng Nghapel Curig tuag at Borthmadog, Beddgelert ar hyd yr A498.  Arhoswch ar y ffordd hon am rhyw 11 milltir (18Km) nes i chi gyrraedd maes parcio Bethania.

Ar fws

Bws:  Mae gwasanaethau Sherpa'r Wyddfa yn pasio heibio’r man cychwyn

Ar feic

Beic:  Mae llwybr beicio rhif 8 yn yr ardal, ond nid yw’n arwain yn uniongyrchol at Graflwyn neu Feddgelert, felly dilynwch y ffyrdd (sy’n gallu bod yn brysur ar adegau)

Taith Hafod y Llan, Craflwyn

Cyfleusterau a mynediad

Cau
  • Toiledau – mae toiledau ar gael ym meysydd parcio Craflwyn, Nantmor a Llwybr Watkin
  • Mae croeso i gŵn yn Eryri yn gyffredinol, ond rhaid eu cadw dan reolaeth, yn enwedig o gwmpas da byw.
  • Canolfan Ymwelwyr – Grisiau i’r mynediad, mae ramp ar gael. Mae’r rhan fwyaf o’r llawr gwaelod yn hygyrch. Mynediad i’r capel ar lwybr graean rhydd sy’n serth iawn gyda graddiant 1:4. Mae tair cadair olwyn ar gael – mae rhaid archebu ymlaen llaw.
  • Craflwyn – Lleoedd hygyrch i barcio a golygfeydd braf i mewn i’r goedwig o’r maes parcio.
  • Toiled hygyrch yn y maes parcio yng Nghraflwyn.