Dewch i grwydro trwy ein dôl blodau gwylltion

Cae rygbi oedd Cae Maes y Frân ar un adeg ond erbyn hyn mae’n ddôl blodau gwylltion hyfryd ac yn hafan i fywyd gwyllt.

Mae Cae Maes y Frân yn gartref i gant a mil o blanhigion a blodau sy’n tyfu yno’n naturiol ac sy’n cynnal amrywiaeth eang o bryfetach, anifeiliaid ac adar.

Mae miloedd o degeirianau’n cyd-fyw’n hapus â meillion cochion, cribellau melyn, melynyddion a blodau ymenyn ac mae gwenyn prysur a glöynnod byw hamddenol yn gwibio rhyngddynt. Gwelir ambell i ehedydd yn codi ac yn plymio uwchlaw’r glaswelltydd. Gyda golygfeydd dros fynyddoedd mawreddog Eryri, mae hwn wir yn lle arbennig.

Gan fod yno blanhigion a blodau mor amrywiol, mae’n gartref delfrydol i lawer o wenyn brodorol. 

Sut i ymweld â’r ddôl

 Rydym wedi agor llwybrau trwy’r ddôl eto eleni  fel y gallwch grwydro a mwynhau’r lle gwerthfawr hwn drosoch eich hunan. Holwch yn y Ganolfan Ymwelwyr am fwy o wybodaeth a ffordd i fynd.