Wythnos y wiwer goch ym Mhlas Newydd

O 24 i 29 Hydref ymunwch â ni am ddathliad arbennig a dod i adnabod ein ffrindiau bach blewog yn well.

O 24 i 29 Hydref ymunwch â ni ar gyfer dathliad arbennig a dod i adnabod ein ffrindiau bach blewog yn well.

Yn 2008 cafodd chwe gwiwer goch eu rhyddhau i’r gerddi ym Mhas Newydd er mwyn ceisio cynyddu niferoedd y creaduriaid bach swil yma ar Ynys Môn. Wel, fe weithiodd, ac mae dros 100 ohonyn nhw’n byw ym Mhlas Newydd erbyn hyn! 

Dyma Justin

Mae rhai ohonyn nhw wedi dod yn ddigon hyderus i gael eu bwydo o ffenestr y swyddfa! 

Dywedwch helo wrth Justin
Justin y wiwer goch yn dod at ffenestr ein swyddfa
Dywedwch helo wrth Justin

Dathlu

Eleni (2016) cyhoeddwyd nad oes ’na ’run wiwer lwyd ar ôl ar Ynys Môn bellach. I ddathlu hyn rydyn ni ac Ymddiriedolaeth Gwiwerod Coch Ynys Môn wedi dod at ein gilydd i gynnal wythnos o sgyrsiau, teithiau a gweithdai celf a chrefft sydd i gyd yn gysylltiedig â’n ffrindiau bach blewog.

Gweithgareddau hwyliog

Yn ystod Wythnos y Wiwer Goch fe gewch chi:

  • Ddysgu am gynefin y wiwer goch a’r bygythiad mae’n ei wynebu ar deithiau sgwrsio gydag aelodau Ymddiriedolaeth y Gwiwerod Coch.
  • Rhoi cynnig ar wneud masg a chlustiau gwiwer (£1.50)
  • Creu collage ar thema’r goedwig.
  • Dilyn ein taith gwiwerod a cheisio cael cip ar un o’r cochion!
  • Darganfod beth sy’n gwahanu’r cochion oddi wrth y llwydion.
  • Paentio’ch wyneb fel gwiwer am y diwrnod! (£2.50 neu £3 gan gynnwys gwneud masg)
  • Naddu eich gwiwer eich hun o bren gyda’n coedwigwyr (dyddiad i’w gadarnhau)

 
Fe gewch chi hefyd weld ein coedwigwyr yn dangos y sgiliau trin coed gwyrdd maen nhw’n eu defnyddio i ofalu am ein coetiroedd a chael cyfle i roi cynnig arni eich hun.

Ac yn goron ar y cyfan fe gewch chi fwynhau lliwiau hydrefol hudolus yr ardd sy’n fendigedig ar yr adeg yma o’r flwyddyn! (Ar agor 11am-4pm)

Ein coedwigwyr yn dangos technegau gwyrdd o weithio gyda phren mewn digwyddiad diweddar.
Defnyddio technegau gwyrdd i weithio gyda phren yng Nghastell Penrhyn
Ein coedwigwyr yn dangos technegau gwyrdd o weithio gyda phren mewn digwyddiad diweddar.

Mae Wythnos y Wiwer Goch yn para o 24-29 Hydref rhwng 11am a 3pm.

Am ragor o fanylion cysylltwch â’r tîm ym Mhlas Newydd ar 01248 714 795 neu plasnewydd@nationaltrust.org.uk