Caffi’r Plas

Dim ond rhai o blatiau a soseri bach pert, hen ffasiwn Caffi’r Plas, Plas Newydd.

Mae Caffi’r Plas, y tu mewn i’r tŷ, yn cael ei adnewyddu a’i ailwampio ar hyn o bryd. Rydym wedi bod yn gobeithio gwneud hyn ers peth amser a bydd gennym gyfleusterau bwyd a diod newydd braf i’n hymwelwyr yn 2020.

Felly, ni fydd bwyd poeth ar gael yn y tŷ tan hwyrach ymlaen yn 2020.  Bydd Caffi’r Hen Laethdy, ger y Ganolfan Ymwelwyr, yn cynnig dewis da o fwydydd poeth ac oer a diodydd a hwn fydd y prif gaffi yn ystod y cyfnod hwn (ac ar ôl iddi ail-agor o'r 15 Chwefror).

Cewch brynu diodydd, byrbrydau a hufen iâ i’w cario allan o Giosg yr Ystafell Haul yn y cwrt ger y tŷ. Mae ychydig o le i eistedd y tu allan.

Dilynwch ni ar Facebook, Twitter ac Instagram i gael gwybod pryd y bydd disgwyl i’n caffi newydd sbon agor yn 2020.