Caffi’r Plas ym Mhlas Newydd

Dim ond rhai o blatiau a soseri bach pert, hen ffasiwn Caffi’r Plas, Plas Newydd.

Mae Caffi’r Plas yn lle ardderchog am ddewis da o fwyd i ginio neu bryd ysgafnach…heb sôn am goffi a chacen!

Ble rydym ni

Fel y mae’r enw’n ei awgrymu, mae Caffi’r Plas y tu mewn i’r tŷ – yn y pen draw. Dilynwch y llwybr ymwelwyr ac aroglau’r bwyd, y coffi a’r cacennau ffres!

Rhywbeth i bawb

Yng Nghaffi’r Plas cewch ddewis da o fwydydd ffres – brechdanau, ciniawau ysgafn, cacennau ac ati – ynghyd â chinio poeth blasus.  Mae ein bwydlen yn newid yn ôl y tymor ac rydym wrth ein bodd yn defnyddio cynhwysion lleol o'r Ynys os oes modd. 

Mwynhewch ginio blasus yng Nghaffi’r Plas.
Un esiampl o fath o fwyd sydd ar gael yng Ngaffi'r Plas.
Mwynhewch ginio blasus yng Nghaffi’r Plas.

Cewch ddewis te neu goffi arbennig i fynd gyda’r sgons a’r cacennau amrywiol a wneir gan ein pobydd, Jimmy.  Mae gennym rywbeth at ddant pawb!

 

Ymunwch â ni rhwng 10.30am a 5pm, 7 diwrnod yr wythnos tan 10 Tachwedd 2019.  Bwyd poeth ar gael tan 3pm. 

Bwyta yn yr awyr agored!

Pan fydd y tywydd yn cynhesu, does unman yn debyg i Gwrt Menai, yn union y tu allan i Gaffi’r Plas, am ddal yr haul.  Lle gwych i wrando ar yr adar yn canu wrth ymlacio gyda phaned. 

Mwynhewch yr heulwen yng Nghwrt Menai.
Mwynhewch yr heulwen yng Nghwrt Menai; cadeiriau a pharasolau allan yn yr haul.
Mwynhewch yr heulwen yng Nghwrt Menai.

 

Llyfrau ail-law yn yr Orendy 

Galwch yn yr Orendy ger Cwrt Menai i chwilio am fargen yn ein siop lyfrau ail-law. Gwirfoddolwyr gwych Plas Newydd sy’n gofalu am y siop.