Ystafell De’r Plasty ym Mhlas Newydd

Cinio dydd Sul ym Mhlas Newydd

Mae Ystafell De’r Plasty yn newydd yn 2016 ac yn cynnig prydau poeth tymhorol wedi eu coginio’n ffres neu rôls o’r deli. Heb anghofio cacen a choffi hefyd wrth gwrs!

Ble?

Mae Ystafell De’r Plasty, fel mae’r enw’n ei awgrymu, ym mhen pella’r tŷ ym Mhlas Newydd. Dilynwch y daith ymwelwyr drwy’r tŷ ac arogl hyfryd bwyd da a phobi ffres!

Beth?

Mae dewis helaeth o rôls deli a bwyd poeth ac oer i’w gael yn Ystafell De’r Plasty gyda phopeth wedi ei goginio’n ffres gan ddefnyddio cynhwysion tymhorol a lleol lle bo’n bosib.

Rydyn ni hefyd yn gwerthu coffi Barista o’n blend arbennig ni’n hunain yn yr Ymddiriedolaeth gyda dewis da o gacennau a sgons wedi eu gwneud gan ein pobydd ym Mhlas Newydd.

Gwnewch yn fawr o’r tywydd braf ar y teras yn y Cwrt, lle perffaith i fwynhau te hufen neu wydraid oer o seidr Cymreig.

Yn NEWYDD yn 2016

Dewch aton ni ar ddydd Sul i fwynhau cinio rhost ffres. Does dim ffordd well o orffen y penwythnos na chael tro o gwmpas yr ardd i godi archwaeth ac yna mwynhau gwledd o ginio dydd Sul yn y plasty.

Pryd?

Mae Ystafell De’r Plasty ar agor o 11am i 4pm, 7 diwrnod yr wythnos.