50 peth ym Mhlas Newydd.

Galw ar bob anturiaethwr ifanc! Waeth pa adeg o'r flwyddyn yw hi, mae rhywbeth ym Mhlas Newydd i bob anturiaethwr. Gwnewch eich hoff weithgareddau sawl gwaith drosodd, neu rhowch gynnig ar bob un o'r 50 gweithgaredd - chi piau'r dewis. Dyma rai o'n hoff bethau i'w gwneud o'r rhestr.

Hogyn ifanc yn rhedeg trwy goed enfawr ym Mhlas Newydd, Ynys Môn

Rhif 1 Dod i adnabod coeden

Beth wnewch chi heddiw ym Mhlas Newydd? Beth am fynd am dro drwy'r goedwig yr Hen Laethdy a gweld faint o wahanol fathau o goed sydd yn tyfu yno?

Golygfa o'r Fenai a'r ochr dwyrain o'r tŷ ym Mhlas Newydd, Ynys Môn.

Rhif 2 Rowlio i lawr bryn enfawr

Mae un peth y mae’n rhaid i bawb roi cynnig arno o leiaf unwaith wrth ymweld â Phlas Newydd – yn ogystal â’r cacennau a’r hufen iâ, wrth gwrs. Dewch, rhowch gynnig arni. Rhowch her i’r teulu cyfan rowlio lawr y bryn mawr (ond cofiwch beidio â mynd yn rhy gyflym!)

Hogyn ifanc yn adeiladu den

Rhif 4 Adeiladu den

Ewch ar antur i ddarganfod lle bach distaw yng Nghoedwig yr Hen Laethdy a chreu den eich hun o dan gysgod y coed. Mae’r garddwyr wedi rhoi digon o ganghennau a dail i ni - nwyddau perffaith i greu den! Dilynwch y llwybr o’r Ganolfan Ymwelwyr i'r goedwig a welwch fannau perffaith yno wrth ymyl y Maes Chwarae Antur - wnawn ni adael canghennau addas i chi eu defnyddio.

Girl kicking leaves at Lacock Abbey, Fox Talbot Museum and Village, Wiltshire

Rhif 6 Mynd am dro mewn welintons

Cicio dail yr hydref yn y welintons

Plentyn yn edrych ar y pryfetach y maent wedi dod o hyd iddynt

Rhif 31 Gwneud ffrindiau â phry

Dewch i ddarganfod creaduriaid y tyfiant gwyllt ym Mhlas Newydd. Pwy sy’n byw yn y coed?

Awyr las a chwmwl ysgafn uwchlaw tŷ Plas Newydd.

Rhif 33 Edrych i fyny ar y cymylau

Arhoswch am funud a chodi’ch llygaid at y cymylau. Beth welwch chi? Cath, ci neu eliffant? Allwch chi ddyfalu pa greaduriaid mae’r lleill yn eu gweld yn y cymylau?

Gwiwer goch yn mwynhau cnau castan ynghanol dail yr hydref.

Rhif 34 Darganfod cliwiau anifeiliaid gwyllt

Crwydrwch yr ardd i weld a oes rhyw arwyddion anifeilaidd o gwmpas y lle. Pa arwyddion mae’r gwiwerod coch wedi gadael? Dyma gliw, maen nhw’n hoffi cnoi moch coed!

 Broga’n sbecian o’r pwll.

Rhif 35 Darganfod beth sydd mewn pwll

Mae pob math o greaduriaid rhyfedd a rhyfeddol yn byw yn y pwll ym Mhlas Newydd. I ffwrdd â chi i weld faint o bethau y gallwch eu gweld!

Bachgen ifanc â binocwlars.

Rhif 44 Gwylio aderyn

Mae llawer o fathau o adar yn dod i ardd Plas Newydd. O robin goch, gwennoliaid, pioden y môr - hyd yn oed ein ffesantod sydd yn hoff iawn o ddweud helo bob hyn a hyn! Tybed faint o adar welwch chi?