50 peth ym Mhlas Newydd.

Galw ar bob anturiaethwr ifanc! Waeth pa adeg o'r flwyddyn yw hi, mae rhywbeth ym Mhlas Newydd i bob anturiaethwr. Gwnewch eich hoff weithgareddau sawl gwaith drosodd, neu rhowch gynnig ar bob un o'r 50 gweithgaredd - chi piau'r dewis. Dyma rai o'n hoff bethau i'w gwneud o'r rhestr.

Golygfa o'r Fenai a'r ochr dwyrain o'r tŷ ym Mhlas Newydd, Ynys Môn.

Rhif 2 rowlio i lawr bryn enfawr

Mae un peth y mae’n rhaid i bawb roi cynnig arno o leiaf unwaith wrth ymweld â Phlas Newydd – yn ogystal â’r cacennau a’r hufen iâ, wrth gwrs. Dewch, rhowch gynnig arni. Rhowch her i’r teulu cyfan rowlio lawr y bryn mawr (ond cofiwch beidio â mynd yn rhy gyflym!)

Gwisgwch eich welis a dewch draw i fwynhau gweithgareddau mwdlyd Plas Newydd

Rhif 6 Crwydro yn eich welis

Boed law neu hindda, gall y teulu cyfan fwynhau crwydro’r ardd yn eich welis - ac mae croeso i Mot neu Pero ddod gyda chi.

Y tŷ coeden yn y gaeaf dan haen o eira

Rhif 15 Mynd ar antur aeafol

Mae’r gerddi’n agored ar gyfer anturiaethau bob penwythnos rhwng 16 Tachwedd 2019 ac 16 Chwefror 2020, 11am - 3pm.

Awyr las a chwmwl ysgafn uwchlaw tŷ Plas Newydd.

Rhif 33 Edrych i fyny ar y cymylau

Arhoswch am funud a chodi’ch llygaid at y cymylau. Beth welwch chi? Cath, ci neu eliffant? Allwch chi ddyfalu pa greaduriaid mae’r lleill yn eu gweld yn y cymylau?

Wiwer goch ym Mhlas Newydd, Ynys Môn.

Rhif 34 Darganfod cliwiau anifeiliaid gwyllt

Crwydrwch yr ardd i weld a oes rhyw arwydd bod gennym wiwerod coch yno. Dyma gliw, maen nhw’n hoffi cnoi moch coed!

Bachgen ifanc â binocwlars.

Rhif 44 Gwylio aderyn

Mae llawer o fathau o adar yn dod i ardd Plas Newydd. Mae Phillip y Ffesant yn hoffi dod yma am dro weithiau hefyd! Tybed faint o adar welwch chi?