50 peth ym Mhlas Newydd.

O rowlio i lawr bryn ENFAWR, i wneud ffrindiau â phry. O wylio planhigyn yn tyfu o hedyn i ddysgu pwy sy’n byw mewn pwll, mae’ch antur nesaf yn disgwyl amdanoch. Dewch i fwynhau ‘50 peth i’w gwneud cyn cyrraedd 11¾ oed’ gyda’r teulu cyfan yn Nhŷ a Gardd Plas Newydd dros y gwanwyn a’r haf. Mwynhewch antur awyr-agored bob dydd.

Cenhinen Pedr ym Mhlas Newydd.

Rhif 2, rowlio i lawr bryn enfawr

Mae un peth y mae’n rhaid i bawb roi cynnig arno o leiaf unwaith wrth ymweld â Phlas Newydd – yn ogystal â’r cacennau a’r hufen iâ, wrth gwrs. Dewch, rhowch gynnig arni. Rhowch her i’r teulu cyfan rowlio lawr y bryn mawr (ond cofiwch beidio â mynd yn rhy gyflym!)

Plant yn edrych ar y pryfetach y maent wedi dod o hyd iddynt.

Rhif 31, gwneud ffrindiau â phry

24 Gorffennaf 11am tan 4pm. Dewch i ddarganfod creaduriaid y tyfiant gwyllt a rhoi cynnig ar greu cartref bach i’ch ffrindiau newydd.

Gwiwer goch yn dweud helo gyda chneuen yn ei cheg

Rhif 34, chwilio am gliwiau anifeiliaid gwyllt

A wyddech chi fod Plas Newydd yn gartref i dros 100 o wiwerod coch? Cewch ddysgu mwy amdanynt wrth Fynd am Dro a Sgwrsio gydag un o’n Ceidwaid Gwiwerod Coch. Bob dydd am 11.30am a 1.30pm.

 Broga’n sbecian o’r pwll.

Rhif 35, darganfod beth sydd mewn pwll

21 Awst, 11am tan 4pm. Mae pob math o greaduriaid rhyfedd a rhyfeddol yn byw yn y pwll ym Mhlas Newydd. Cewch ddysgu am eu bywydau ac adeiladu cwch bach - pwy fydd y cyflymaf?

Sied fach pinc yng nghoedwig yr Hen Laethdy, rhan o'r Helfa Gardd y Gwanwyn.

Rhif 41, helpu planhigyn i dyfu

Ewch am dro i’r cwt potiau pinc. Plannwch hedyn ac ewch ag ef adref i’w wylio’n tyfu. Beth fydd y planhigyn? Pa mor dal fydd yn tyfu?