Yr Ardd yng Nghastell Powis

Dewch i ddarganfod paradwys yng Nghymru sy’n llawn hanes. Ewch am dro ar hyd y terasau Eidalaidd sydd wedi eu cerfio o’r graig a mwynhewch y gwrychoedd ywen trawiadol, y cerfluniau o ddawnswyr a’r borderi llawn blodau. Mae ein gerddi’n ddigon o ryfeddod ac mae rhywbeth diddorol i’w weld drwy’r flwyddyn - o fylbiau’r gwanwyn a blodau’r haf i liwiau’r hydref a golygfeydd clir y gaeaf.

Lliwiau trawiadol yr hydref yng Nghastell Powis

Yr hydref yn yr ardd ym Mhowis 

Dewch i edmygu lliwiau trawiadol yr hydref yn tywynnu o’r terasau. Yn ein gardd ni, mae’r hydref yn dymor sy’n llawn syndod.

Golygfa o’r teras uchaf yng Nghastell a Gardd Powis, Powys, Cymru

Gardd â sawl haen iddi 

Dewch i ddarganfod paradwys yng Nghymru. Mae ein gerddi llawn hanes wedi bod yma ers 300 mlynedd ac ymysg rhai gorau’r byd. Does unman arall yn gallu cynnig y gymysgedd theatrig hon o derasau dramatig, borderi blodau soffistigedig, gwrychoedd wedi eu tocio’n siapiau a golygfeydd godidog.

Garddwr ar graen yn tocio’r gwrych ywen yn Castell a Gardd Powis, Powys, Cymru

Garddio eithafol 

Dydi hi ddim yn hawdd gofalu bod ein gwrychoedd ywen yn y cyflwr gorau ond mae’r garddwyr yn gwneud i’r gwaith edrych yn hawdd.

A view of Long Mountain from the terraces at Powis Castle and Garden, powys, Wales.

Yr ardd werdd 

Mae’r ardd bellach yn cynhyrchu mwy o ynni nag mae’n ei ddefnyddio: gallai fod yn un o blanhigfeydd cyntaf Prydain i fod yn hunan-gynhaliol o ran ynni.