Castell Penrhyn a Gerddi

Amser yng Nghastell Penrhyn 16 Mehefin - 4 Tachwedd 2018

Castell Penrhyn a Gerddi

Digwyddiadau 

Artist Luke Jerram hides behind a clock at Nostell Priory

Harrison's Garden yng Nghastell Penrhyn

Dewch i fwynhau cam olaf Gardd Harrison wrth i filoedd o glociau gael eu gosod ar loriau Castell Penrhyn.

Upcoming events

Wednesday Buggy fitness for June & July

Wed 18 Jul 2018
09:45-11:00
An outdoor workout for mums, expectant mums, dads, grandparents and carers in the stunning surroundings of Penrhyn Castle's grounds - all while baby sleeps in the buggy.

Early bird castle tours: Delve into the detail

Wed 18 Jul 2018
10:30-12:30
Take advantage of our morning tours to explore the finer details behind Penrhyn through its architecture, collection and history.

Conservation Wednesdays

Wed 18 Jul 2018
10:30-16:00
Drop in and chat to our house team whilst they're hard at work around the Castle.

Harrison's Garden by Luke Jerram

Wed 18 Jul 2018
12:00-16:00
A feast for the eyes and ears - This exciting art installation of 2000 clocks forms an imagined landscape in Penrhyn Castle's derelict, unloved rooms.

A moment in time - 12 Stories by Manon Steffan Ros

Wed 18 Jul 2018
12:00-16:00
12 stories in time to spark your imagination and challenge your ideas. Created by renowned local author Manon Steffan Ros.

Penrhyn parkrun

Sat 21 Jul 2018
09:00-10:00
Take part in a free, friendly 5km timed run around the gardens every Saturday morning.
Geiriau wedi’u pwytho ar ffabrig. Dyfyniad o lythyrau Jamaica’r Arglwydd Penrhyn.

Manon Steffan Ros - 12 stori 

12 stori ffuglennol ac ymyriadau artistig gan yr awdur Manon Steffan Ros y tu mewn i’r castell.

Plentyn yn astudio injan y Fire Queen yng Nghastell Penrhyn

Yr amgueddfa drenau yng Nghastell Penrhyn 

Dewch draw i’r amgueddfa drenau a dysgu am y peiriannau oedd yn cael eu defnyddio o gwmpas y castell a’r chwarel.

Castell Penrhyn a Gerddi

Ein gwaith

Delwedd o’r difrod i’r gadair yn yr Ystafell Wely Lechi yng Nghastell Penrhyn

Effeithiau amser yng Nghastell Penrhyn 

Dewch i ddarganfod sut mae tîm y tŷ yn ceisio atal effeithiau amser a golau i gadw’r eitemau yn ein casgliad.

Cuddfan bren ar lannau Afon Ogwen

Beth sy’n cuddio yn y coed? 

Mae na syrpréis yn aros amdanoch, yn enwedig os nad ydych chi wedi bod am dro ar hyd glannau’r afon yng Nghastell Penrhyn ers sbel!

Cadwraeth ar waith yng Nghastell Penrhyn

Cwch arbennig i ddenu’r gwenyn, gydag aroglau cŵyr gwenyn yng Ngardd Furiog Castell Penrhyn

Newyddion gwenyn Castell Penrhyn: Mehefin 2017 

Cymdogion swnllyd, gwobrau cenedlaethol a chogyddion amlwg – cyfle i glywed hanesion diweddaraf Katie a’i genod yn yr Ardd Furiog.

Castell Penrhyn a Gerddi

Bwyta a siopa

Castell Penrhyn a Gerddi

Hanes

Yr Ardd Gorsiog yng Nghastell Penrhyn, gogledd Cymru

Casglwyr Planhigion Oes Fictoria a Chastell Penrhyn 

Beth am ddysgu mwy am y planhigion egsotig sydd yn yr ardd?

Castell Penrhyn a Gerddi

Cymryd rhan

Gwirfoddoli yng Nghastell Penrhyn

Ymuno â’r tîm 

Dewch yn rhan o’n gwaith yma ym Mhenrhyn. Gwnewch ffrindiau newydd, dysgwch am y stad a gwirfoddolwch gyda’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol.

Castell Penrhyn a Gerddi

Dysgu

Plant yn dysgu yn y Gegin Fictoraidd

Profwch ffordd wahanol o ddysgu 

Dewch i brofi bywyd go iawn y castell gyda’n digwyddiadau hanes byw, dysgwch am stori’r castell gyda thaith drwy’r tŷ neu dewch ar daith ysgol i fwynhau ymweliad addysgiadol â’n lle arbennig.

Castell Penrhyn a Gerddi

Celf a chasgliadau

Ein casgliadau

Mae Castell Penrhyn a Gerddi yn llawn creiriau a gwaith celf anhygoel. Dewch i ddarganfod mwy amdanyn nhw ar wefan Casgliadau yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol.