Castell Penrhyn a'r Ardd

Important notice -

The garden and grounds are open on weekends only. Please follow Welsh Government Regulations when visiting.

Castell Penrhyn a'r Ardd

Pethau i'w gwneud a'u gweld

Visiting Penrhyn Castle and Garden: what you need to know

We're looking forward to welcoming you back. If you're planning a visit, read this article to find everything you need to know about what's open and what to expect from your visit. We've made some changes to our usual offer, to help keep everyone safe.

Newyddion

Tirwedd Llechi Gogledd-orllewin Cymru, Safle Treftadaeth y Byd

Llongyfarchiadau Llechi Cymru. Mae Pwyllgor Treftadaeth y Byd UNESCO newydd ddynodi Tirwedd Llechi Gogledd-orllewin Cymru yn Safle Treftadaeth y Byd.

Rydyn ni wrth ein bodd bod Castell Penrhyn yn rhan o'r pedwerydd Safle Treftadaeth y Byd yng Nghymru; mae'r dynodiad yn golygu cymaint i ni. Mae gennym straeon pwysig ym Mhenrhyn o lechi yn ogystal â siwgr, a chaethwasiaeth. Mae bod yn rhan o'r dynodiad yn gyfle cyffrous i ni i gyd weithio gyda phartneriaid i uno'r straeon hyn sydd wedi llunio'r cymunedau o'n cwmpas ac sy'n cael effaith bellgyrhaeddol ar gymunedau ledled y byd.

Rydym eisoes wedi elwa’n fawr o fod yn rhan o ddatblygiad yr enwebiad ac rydym wir yn gweld pwysigrwydd cydweithio i adrodd y stori bwysig hon sy’n eiddo i ni i gyd yng Ngogledd-orllewin Cymru a thu hwnt. 

Dysgwch fwy

Castell Penrhyn a'r Ardd

Digwyddiadau

Upcoming events

Sorry, there are no upcoming events at this place.

Castell Penrhyn a'r Ardd

Bwyta a siopa

Tasty treats at Penrhyn Castle, Gwynedd

Pa luniaeth sydd ar gael?

Mae caffi'r castell yn gweini dewis cyfyngedig o ddiodydd, cacennau a brechdanau parod ar gyfer tecawê yn unig. Rydym wedi cyflwyno mesurau diogelwch newydd gan gynnwys cau ein hardaloedd eistedd, sgriniau wrth ein til a'n mannau casglu, a llwybrau wedi'u marcio. Rydym yn edrych ymlaen at eich croesawu yn ôl ac yn gwybod y byddwch yn ein cefnogi i wneud hwn yn brofiad diogel i bawb. Gwelwch ein hamseroedd agor am y wybodaeth ddiweddaraf.

Anrhegion lleol ar werth yng Nghastell Penrhyn

Piciwch i’n siop

Mae ein siop Stablau ger y Castell a siop bach Bocs Ceffylau ger y Ganolfan Ymwelwyr ar agor bob ddydd o 10.30am i 4pm. Er diogelwch staff ac ymwelwyr, mae mesurau pellhau cymdeithasol ar waith. Trwy eich pryniant y gallwn barhau i edrych ar ôl Castell Penrhyn i bawb, am byth.

Castell Penrhyn a'r Ardd

Hanes

Llechi a Siwgr

Castell Penrhyn a'r Ardd

Ein gwaith

Castell Penrhyn a'r Ardd

Ymuno neu roi

Walk through Penrhyn Castle's winter garden

Apêl i adfer rhodfa ffiwsia Castell Penrhyn 

Y bwa ffiwsias yw calon Gardd Furiog Castell Penrhyn ond, dros y blynyddoedd, mae’r ffrâm fetal, y planhigion a’r wal gynnal wedi dirywio ac erbyn hyn mae dyfodol y bwa trawiadol yn y fantol. Ystyriwch gefnogi ein gwaith adfer drwy roi.

Castell Penrhyn a'r Ardd

Celf a chasgliadau

Ein casgliadau

Mae Castell Penrhyn a'r Ardd yn llawn creiriau a gwaith celf anhygoel. Dewch i ddarganfod mwy amdanyn nhw ar wefan Casgliadau yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol.