Castell Penrhyn

Castell Penrhyn

Pethau i'w gwneud a'u gweld

Hwyl hanner tymor yng Nghastell Penrhyn

Upcoming events

Beginners & Continuers running group

Sun 28 May 2017
10:00-11:00
Join a friendly running group in the grounds of Penrhyn Castle. No matter what your ability or fitness level, you can enjoy walking, jogging & running, inspired by the beautiful views! Our lovely Run Leaders will support you every step of the way.

Early bird castle tours: Delve into the detail

Sun 28 May 2017
10:30-12:00
Take advantage of new morning tours to explore the finer details behind Penrhyn through its architecture, collection and history.

Wild nature: Family favourites

Mon 29 May 2017
10:30-16:00
We've hand picked your favourites from the '50 things to do before you're 11 3/4' list, so get ready: from rolling down a hill to having a snail race or creating a masterpiece from nature, it's all good outdoors fun!

Thursday tales: 'The Great Paper Caper' by Oliver Jeffers

Thu 01 Jun 2017
12:30-13:15
Are you sitting comfortably? Then we'll begin... A fun packed day of woodland storytelling and story inspired crafts. Can you help solve the mystery of 'The Great Paper Caper'?

Penrhyn parkrun

Sat 03 Jun 2017
09:00-10:00
Take part in a free 5km timed run around the gardens every Saturday morning.

Art and architecture tours

Wed 07 Jun 2017
12:00-14:00
Learn about the amazing architecture and artwork at Penrhyn; led by our conservation team.
Teulu yn chwarae tennis ar y lawnt

Tennis ar y lawnt

Bydd y rhwydi i fyny a’r racedi a’r peli yn barod. Addas ar gyfer teuluoedd ac am ddim – galwch heibio, rhowch gynnig arni a mwynhewch. (Dyddiadau amrywiol – Codir tâl mynediad arferol)

Castell Penrhyn

Ein gwaith

Llun agos o wenyn mewn cwch gwenyn

Gofalu am ein gwenyn mêl cynhenid  

Bu Castell Penrhyn a Phlas Newydd yn brysur fel cwch gwenyn dros y flwyddyn ddiwethaf wrth i ni groesawu miloedd o wenyn mêl cynhenid i’n gerddi.

Castell Penrhyn

Bwyta a siopa

Castell Penrhyn

Hanes

Castell Penrhyn

Cymryd rhan

Gwirfoddoli yng Nghastell Penrhyn

Ymuno â’r tîm 

Dewch yn rhan o’n gwaith yma ym Mhenrhyn. Gwnewch ffrindiau newydd, dysgwch am y stad a gwirfoddolwch gyda’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol.

Castell Penrhyn

Dysgu

Plant yn dysgu yn y Gegin Fictoraidd

Profwch ffordd wahanol o ddysgu 

Dewch i brofi bywyd go iawn y castell gyda’n digwyddiadau hanes byw, dysgwch am stori’r castell gyda thaith drwy’r tŷ neu dewch ar daith ysgol i fwynhau ymweliad addysgiadol â’n lle arbennig.