Castell Penrhyn a'r Ardd

Important notice -

The Castle (Ground floor), Victorian Kitchens, Railway Museum, Garden, Castle café and shop are open for your visit. We have removed the booking system so you no longer need to book in advance. Please follow Welsh Government Regulations when visiting

Castell Penrhyn a'r Ardd

Pethau i'w gwneud a'u gweld

Visiting Penrhyn Castle and Garden: what you need to know

We're looking forward to welcoming you back. If you're planning a visit, read this article to find everything you need to know about what's open and what to expect from your visit. We've made some changes to our usual offer, to help keep everyone safe.

Christmas in the kitchens at Penrhyn Castle

Nadolig yng Nghastell Penrhyn  

Ymunwch a ni dros y Nadolig, mae digonedd i wneud. Darganfyddwch fwy am beth sy'n digwydd ym Mhenrhyn dros y Nadolig.

Newyddion

Tirwedd Llechi Gogledd-orllewin Cymru, Safle Treftadaeth y Byd

Llongyfarchiadau Llechi Cymru. Mae Pwyllgor Treftadaeth y Byd UNESCO newydd ddynodi Tirwedd Llechi Gogledd-orllewin Cymru yn Safle Treftadaeth y Byd.

Rydyn ni wrth ein bodd bod Castell Penrhyn yn rhan o'r pedwerydd Safle Treftadaeth y Byd yng Nghymru; mae'r dynodiad yn golygu cymaint i ni. Mae gennym straeon pwysig ym Mhenrhyn o lechi yn ogystal â siwgr, a chaethwasiaeth. Mae bod yn rhan o'r dynodiad yn gyfle cyffrous i ni i gyd weithio gyda phartneriaid i uno'r straeon hyn sydd wedi llunio'r cymunedau o'n cwmpas ac sy'n cael effaith bellgyrhaeddol ar gymunedau ledled y byd.

Rydym eisoes wedi elwa’n fawr o fod yn rhan o ddatblygiad yr enwebiad ac rydym wir yn gweld pwysigrwydd cydweithio i adrodd y stori bwysig hon sy’n eiddo i ni i gyd yng Ngogledd-orllewin Cymru a thu hwnt. 

Dysgwch fwy

Castell Penrhyn a'r Ardd

Digwyddiadau

Upcoming events

Dinas Oleu Painting

Sun 31 Oct 2021
10:00-16:00
We are delighted that Ophelia Redpath's interpretation of 'Dinas Oleu' is now on display at the Butler's Pantry in Penrhyn Castle. It's well worth a visit! You might remember Ophelia Redpath emerging as SkyArts 'Landscape Artist of the Year' in...

Damhegion Drewllyd / Stinky Stories

Sun 31 Oct 2021
10:00-16:00
On the last weekend of the October half term, Penrhyn Castle invites you to listen to some Stinky Stories. Siwan Llynor will be story telling in the Dung Tower.

Byd ar Blât / World on a Plate

Sun 31 Oct 2021
10:00-16:00
This October half term, explore the kitchen cupboards and find out what they reveal about the castle’s worldwide connections. A range of activities will demonstrate which foods could have been found in the Victorian Kitchen during autumn, where...

Nadolig y Gegin Fictoriaidd / Victorian Kitchens at Christmas

Sat 27 Nov 2021
10:00-16:00
Come join the festivities in the Victorian Kitchens at Penrhyn Castle. Open on weekends from the 27th of November leading up to Christmas, a visit is guaranteed to get you in the Christmas spirit.

Percy the Park Keeper's winter wander trail at Penrhyn Castle

Sat 04 Dec 2021
10:00-16:00
This winter, treat your little ones to a world of adventures at Penrhyn Castle on the Percy the Park Keeper's winter wander trail. Join in the fun with Percy and his animal friends and give nature a helping hand. The trail will take place...
Castell Penrhyn a'r Ardd

Bwyta a siopa

Tasty treats at Penrhyn Castle, Gwynedd

Pa luniaeth sydd ar gael?

Mae caffi'r castell yn gweini dewis cyfyngedig o ddiodydd, cacennau a brechdanau parod ar gyfer tecawê yn unig. Rydym wedi cyflwyno mesurau diogelwch newydd gan gynnwys cau ein hardaloedd eistedd, sgriniau wrth ein til a'n mannau casglu, a llwybrau wedi'u marcio. Rydym yn edrych ymlaen at eich croesawu yn ôl ac yn gwybod y byddwch yn ein cefnogi i wneud hwn yn brofiad diogel i bawb. Gwelwch ein hamseroedd agor am y wybodaeth ddiweddaraf.

Anrhegion lleol ar werth yng Nghastell Penrhyn

Piciwch i’n siop

Mae ein siop Stablau ger y Castell a siop bach Bocs Ceffylau ger y Ganolfan Ymwelwyr ar agor bob ddydd o 10.30am i 4pm. Er diogelwch staff ac ymwelwyr, mae mesurau pellhau cymdeithasol ar waith. Trwy eich pryniant y gallwn barhau i edrych ar ôl Castell Penrhyn i bawb, am byth.

Castell Penrhyn a'r Ardd

Hanes

Llechi a Siwgr

Castell Penrhyn a'r Ardd

Ein gwaith

Castell Penrhyn a'r Ardd

Ymuno neu roi

Walk through Penrhyn Castle's winter garden

Apêl i adfer rhodfa ffiwsia Castell Penrhyn 

Y bwa ffiwsias yw calon Gardd Furiog Castell Penrhyn ond, dros y blynyddoedd, mae’r ffrâm fetal, y planhigion a’r wal gynnal wedi dirywio ac erbyn hyn mae dyfodol y bwa trawiadol yn y fantol. Ystyriwch gefnogi ein gwaith adfer drwy roi.

Castell Penrhyn a'r Ardd

Celf a chasgliadau

Ein casgliadau

Mae Castell Penrhyn a'r Ardd yn llawn creiriau a gwaith celf anhygoel. Dewch i ddarganfod mwy amdanyn nhw ar wefan Casgliadau yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol.