Castell Penrhyn a'r Ardd

Castell Penrhyn a'r Ardd

Pethau i'w gwneud a'u gweld

Visiting Penrhyn Castle and Garden: what you need to know

We're looking forward to welcoming you. If you're planning a visit, read this article to find everything you need to know about what's open and what to expect from your visit.

Newyddion

Tirwedd Llechi Gogledd-orllewin Cymru, Safle Treftadaeth y Byd

Llongyfarchiadau Llechi Cymru. Mae Pwyllgor Treftadaeth y Byd UNESCO newydd ddynodi Tirwedd Llechi Gogledd-orllewin Cymru yn Safle Treftadaeth y Byd.

Rydyn ni wrth ein bodd bod Castell Penrhyn yn rhan o'r pedwerydd Safle Treftadaeth y Byd yng Nghymru; mae'r dynodiad yn golygu cymaint i ni. Mae gennym straeon pwysig ym Mhenrhyn o lechi yn ogystal â siwgr, a chaethwasiaeth. Mae bod yn rhan o'r dynodiad yn gyfle cyffrous i ni i gyd weithio gyda phartneriaid i uno'r straeon hyn sydd wedi llunio'r cymunedau o'n cwmpas ac sy'n cael effaith bellgyrhaeddol ar gymunedau ledled y byd.

Rydym eisoes wedi elwa’n fawr o fod yn rhan o ddatblygiad yr enwebiad ac rydym wir yn gweld pwysigrwydd cydweithio i adrodd y stori bwysig hon sy’n eiddo i ni i gyd yng Ngogledd-orllewin Cymru a thu hwnt. 

Dysgwch fwy

Castell Penrhyn a'r Ardd

Digwyddiadau

Upcoming events

Sorry, there are no upcoming events at this place.

Castell Penrhyn a'r Ardd

Bwyta a siopa

Delicious and divine scones

Pa luniaeth sydd ar gael? 

Barod am fwyd? Mae caffi'r castell bellach ar agor yn gweini bwyd a diod poeth a dewis o gacennau, brechdanau a thameidiau ysgafn. Gwiriwch ein horiau agor am y wybodaeth ddiweddaraf. Gwelwch ein hamseroedd agor am y wybodaeth ddiweddaraf.

Garden gifts including a kneeling mat, gloves and tools

Piciwch i’n siop

Mae ein siop Castell ar agor bob ddydd o 10.30am i 4pm. Os ydych chi eisiau rhywbeth bach i gofio eich ymweliad, gwaith crefft lleok neu ysbrydoliaeth i'r ardd, mae rhywbeth ar eich cyfer yn y siop. Trwy eich pryniant y gallwn barhau i edrych ar ôl Castell Penrhyn i bawb, am byth.

Castell Penrhyn a'r Ardd

Hanes

Llechi a Siwgr

Castell Penrhyn a'r Ardd

Ein gwaith

Castell Penrhyn a'r Ardd

Ymuno neu roi

Castell Penrhyn a'r Ardd

Celf a chasgliadau

Ein casgliadau

Mae Castell Penrhyn a'r Ardd yn llawn creiriau a gwaith celf anhygoel. Dewch i ddarganfod mwy amdanyn nhw ar wefan Casgliadau yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol.