Castell Penrhyn

Castell Penrhyn

Pethau i'w gwneud a'u gweld

Pyped o sioe Bwystfilod, Theatr Bara Caws

Bwystfilod – perfformiad gan Theatr Bara Caws

Dewch i ganu, dawnsio, cymeradwyo, bwian, sgrechian, chwerthin a hisian ar y bwystfilod.

Upcoming events

Penrhyn parkrun

Sat 24 Jun 2017
09:00-10:00
Take part in a free 5km timed run around the gardens every Saturday morning.

Beginners & Continuers running group

Sat 24 Jun 2017
09:00-10:00
Join a friendly running group in the grounds of Penrhyn Castle. No matter what your ability or fitness level, you can enjoy walking, jogging & running, inspired by the beautiful views! Our lovely Run Leaders will support you every step of the way.

Early bird castle tours: Delve into the detail

Sat 24 Jun 2017
10:30-12:00
Take advantage of new morning tours to explore the finer details behind Penrhyn through its architecture, collection and history.

Yoga on the lawn

Sun 25 Jun 2017
11:00-12:00
Join us in the garden for a relaxing summer Sunday morning. These introductory yoga classes are suitable for complete beginners. Stretch, relax, breathe in the fresh air and feel the grass between your toes.

Art and architecture tours

Wed 28 Jun 2017
12:00-14:00
Learn about the amazing architecture and artwork at Penrhyn; led by our conservation team.

Artists in Residency exhibition: 'Slate or State' by Walker & Bromwich

Sat 01 Jul 2017
12:00-17:00
Our final year of Artists in Residence, in collaboration with the Arts Council of Wales, will culminate in a spectacular exhibition by renowned artists Walker & Bromwich.
Teulu yn chwarae tennis ar y lawnt

Tennis ar y lawnt 

Bydd y rhwydi i fyny a’r racedi a’r peli yn barod. Addas ar gyfer teuluoedd ac am ddim – galwch heibio, rhowch gynnig arni a mwynhewch. (Dyddiadau amrywiol – Codir tâl mynediad arferol)

Castell Penrhyn

Ein gwaith

Castell Penrhyn

Bwyta a siopa

Castell Penrhyn

Hanes

Castell Penrhyn

Cymryd rhan

Gwirfoddoli yng Nghastell Penrhyn

Ymuno â’r tîm 

Dewch yn rhan o’n gwaith yma ym Mhenrhyn. Gwnewch ffrindiau newydd, dysgwch am y stad a gwirfoddolwch gyda’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol.

Castell Penrhyn

Dysgu

Plant yn dysgu yn y Gegin Fictoraidd

Profwch ffordd wahanol o ddysgu 

Dewch i brofi bywyd go iawn y castell gyda’n digwyddiadau hanes byw, dysgwch am stori’r castell gyda thaith drwy’r tŷ neu dewch ar daith ysgol i fwynhau ymweliad addysgiadol â’n lle arbennig.