Castell Penrhyn a Gerddi

Hydref yn troi’n Gaeaf...

Castell Penrhyn a Gerddi

Digwyddiadau 

Upcoming events

Penrhyn parkrun

Sat 24 Nov 2018
09:00-10:00
Take part in a free, friendly 5km timed run around the gardens every Saturday morning.

Beginners running programme - Group 10

Sat 24 Nov 2018
09:00-10:00
Join a friendly running group in the grounds of Penrhyn Castle. No matter what your ability or fitness level, you can enjoy walking, jogging & running, inspired by the beautiful views! Our lovely Run Leaders will support you every step of the way.

Christmas wreath making sessions

Sat 24 Nov 2018
11:00-12:00
Start a new Christmas tradition this year with some traditional wreath making in the elegant surroundings of the Grand Hall.

The gift of giving: Christmas foodbank

Sat 24 Nov 2018
11:00-15:00
Help us help others and bring some Christmas cheer by leaving Christmas foodbank donation at our Visitor Centre. In partnership with the Trussel Trust.

A Penrhyn Christmas

Sat 24 Nov 2018
11:00-16:00
Get away from it all this holiday season and leave the high street far behind as we invite you to join us for Christmas weekends at the Castle.

Buggy fitness

Wed 06 Mar 2019
10:00-11:00
An outdoor workout for mums, expectant mums, dads, grandparents and carers on Wednesday mornings. Enjoy the stunning surroundings of Penrhyn Castle's grounds - all while baby sleeps in the buggy!
Ymwelwyr yn gwneud addurniadau traddodiadol yng Nghastell Penrhyn

Traddodiadau Nadoligaidd yng Nghastell Penrhyn

Wyddech chi fod llawer o’n traddodiadau Nadolig ni heddiw wedi dechrau yn oes Fictoria? Dewch i ddathlu Nadolig traddodiadol efo ni, dysgwch am wreiddiau’r traddodiadau yma a dechreuwch eich traddodiad teuluol eich hun efo ni.

Castell Penrhyn a Gerddi

Ein gwaith

Cuddfan bren ar lannau Afon Ogwen

Beth sy’n cuddio yn y coed? 

Mae na syrpréis yn aros amdanoch, yn enwedig os nad ydych chi wedi bod am dro ar hyd glannau’r afon yng Nghastell Penrhyn ers sbel!

Cadwraeth ar waith yng Nghastell Penrhyn

Cwch arbennig i ddenu’r gwenyn, gydag aroglau cŵyr gwenyn yng Ngardd Furiog Castell Penrhyn

Newyddion gwenyn Castell Penrhyn: Mehefin 2017 

Cymdogion swnllyd, gwobrau cenedlaethol a chogyddion amlwg – cyfle i glywed hanesion diweddaraf Katie a’i genod yn yr Ardd Furiog.

Castell Penrhyn a Gerddi

Bwyta a siopa

Castell Penrhyn a Gerddi

Hanes

Chwarel Lechi’r Penrhyn gan Henry Hawkins (1820-81) yng Nghastell Penrhyn, Gogledd Cymru.

Castell Penrhyn a Streic Fawr Chwarel y Penrhyn, 1900-03 

Cewch ddysgu mwy am hanes Streic Fawr Chwarel y Penrhyn 1900-03, yr anghydfod diwydiannol hiraf yn hanes Prydain.

Castell Penrhyn a Gerddi

Cymryd rhan

Gwanwyn yng Nghastell Penrhyn

Swydd Newydd: Rheolwr Prosiect, Castell Penrhyn (Gradd 5)  

Manylion llawn swydd Rheolwr Prosiect Castell Penrhyn (Gradd 5)

Gwirfoddoli yng Nghastell Penrhyn

Ymuno â’r tîm 

Dewch yn rhan o’n gwaith yma ym Mhenrhyn. Gwnewch ffrindiau newydd, dysgwch am y stad a gwirfoddolwch gyda’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol.

Castell Penrhyn a Gerddi

Dysgu

Nadolig yn y gegin yng Nghastell Penrhyn

Nadolig Fictoraidd - Rhaglen ysgolion Castell Penrhyn 2018 

Dewch i brofi Nadolig bytholwyrdd Fictoraidd yng Nghastell Penrhyn.

Plant yn dysgu yn y Gegin Fictoraidd

Profwch ffordd wahanol o ddysgu 

Dewch i brofi bywyd go iawn y castell gyda’n digwyddiadau hanes byw, dysgwch am stori’r castell gyda thaith drwy’r tŷ neu dewch ar daith ysgol i fwynhau ymweliad addysgiadol â’n lle arbennig.

Castell Penrhyn a Gerddi

Celf a chasgliadau

Ein casgliadau

Mae Castell Penrhyn a Gerddi yn llawn creiriau a gwaith celf anhygoel. Dewch i ddarganfod mwy amdanyn nhw ar wefan Casgliadau yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol.