Castell Penrhyn a Gerddi

Castell Penrhyn a Gerddi

Digwyddiadau 

Upcoming events

Woodland adventure play area - launch event

Sat 26 Jan 2019
11:00-15:00
Blow away the cobwebs and come celebrate the launch of our new natural play area in the woods.

Beginners running programme - Group 11

Sun 27 Jan 2019
09:30-10:30
Join a friendly running group in the grounds of Penrhyn Castle. No matter what your ability or fitness level, you can enjoy walking, jogging & running, inspired by the beautiful views! Our lovely Run Leaders will support you every step of the way.

Sunday dog walking sessions at Penrhyn Castle

Sun 27 Jan 2019
11:30-12:00
Bring your four-legged friend (or friends) for a Sunday stroll around the grounds at Penrhyn Castle.

Winter walks with a Woodland Ranger

Sat 02 Feb 2019
11:30-12:15
Join one of our team of Rangers for a guided walk around Penrhyn's woodland and garden.

Snowdrop planting days

Mon 18 Feb 2019
11:00-15:00
Help us 'grow' our Snowdrop display into one of the best in the area by joining us for one of Penrhyn's annual Snowdrop planting days.

Buggy fitness

Wed 06 Mar 2019
10:00-11:00
An outdoor workout for mums, expectant mums, dads, grandparents and carers on Wednesday mornings. Enjoy the stunning surroundings of Penrhyn Castle's grounds - all while baby sleeps in the buggy!
Gyda’ch help chi, rydym yn gobeithio creu arddangosfa eirlysiau orau’r ardal a dathlu’r blodyn bach hardd, brodorol, yma.

Y Lili Wen Fach yng Nghastell Penrhyn

Mae arddangosfa werth ei gweld o flodau’r Lili Wen Fach a bylbiau eraill y gwanwyn i’w gweld yng ngerddi’r Castell.

Castell Penrhyn a Gerddi

Ein gwaith

Cuddfan bren ar lannau Afon Ogwen

Beth sy’n cuddio yn y coed? 

Mae na syrpréis yn aros amdanoch, yn enwedig os nad ydych chi wedi bod am dro ar hyd glannau’r afon yng Nghastell Penrhyn ers sbel!

Cadwraeth ar waith yng Nghastell Penrhyn

Cwch arbennig i ddenu’r gwenyn, gydag aroglau cŵyr gwenyn yng Ngardd Furiog Castell Penrhyn

Newyddion gwenyn Castell Penrhyn: Mehefin 2017 

Cymdogion swnllyd, gwobrau cenedlaethol a chogyddion amlwg – cyfle i glywed hanesion diweddaraf Katie a’i genod yn yr Ardd Furiog.

Castell Penrhyn a Gerddi

Bwyta a siopa

Castell Penrhyn a Gerddi

Hanes

Chwarel Lechi’r Penrhyn gan Henry Hawkins (1820-81) yng Nghastell Penrhyn, Gogledd Cymru.

Castell Penrhyn a Streic Fawr Chwarel y Penrhyn, 1900-03 

Cewch ddysgu mwy am hanes Streic Fawr Chwarel y Penrhyn 1900-03, yr anghydfod diwydiannol hiraf yn hanes Prydain.

Castell Penrhyn a Gerddi

Cymryd rhan

Gwirfoddoli yng Nghastell Penrhyn

Ymuno â’r tîm 

Dewch yn rhan o’n gwaith yma ym Mhenrhyn. Gwnewch ffrindiau newydd, dysgwch am y stad a gwirfoddolwch gyda’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol.

Castell Penrhyn a Gerddi

Dysgu

Plant yn dysgu yn y Gegin Fictoraidd

Profwch ffordd wahanol o ddysgu 

Dewch i brofi bywyd go iawn y castell gyda’n digwyddiadau hanes byw, dysgwch am stori’r castell gyda thaith drwy’r tŷ neu dewch ar daith ysgol i fwynhau ymweliad addysgiadol â’n lle arbennig.

Castell Penrhyn a Gerddi

Celf a chasgliadau

Ein casgliadau

Mae Castell Penrhyn a Gerddi yn llawn creiriau a gwaith celf anhygoel. Dewch i ddarganfod mwy amdanyn nhw ar wefan Casgliadau yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol.