Castell Penrhyn a Gerddi

Important notice -

While filming work continues in the Castle and garden (until 6 Oct), the main castle will be closed on weekdays with the Keep exhibitions open by tour only. We apologise for any inconvenience this may cause.

Amser yng Nghastell Penrhyn 16 Mehefin - 4 Tachwedd 2018

Castell Penrhyn a Gerddi

Digwyddiadau 

Castell Penrhyn a Gerddi

Ffilmio yng Nghastell Penrhyn a Gerddi

Yr hydref hwn, bydd cyfle i Gastell Penrhyn serennu a dod yn rhan o set ffilm fawr, newydd, hynod gyffrous – ac ychydig bach yn wahanol!

Upcoming events

Harrison's Garden by Luke Jerram

Thu 20 Sep 2018
12:00-16:00
A feast for the eyes and ears - This exciting art installation of 2000 clocks forms an imagined landscape in Penrhyn Castle's derelict, unloved rooms.

A moment in time - 12 Stories by Manon Steffan Ros

Thu 20 Sep 2018
12:00-16:00
12 stories in time to spark your imagination and challenge your ideas. Created by renowned local author Manon Steffan Ros.

Penrhyn parkrun

Sat 22 Sep 2018
09:00-10:00
Take part in a free, friendly 5km timed run around the gardens every Saturday morning.

Railway Month - Weekends only

Sat 22 Sep 2018
10:30-16:00
Steaming into September - a chance to discover more about the Industrial Railway collection housed right here at Penrhyn Castle each weekend throughout September (excludes Saturday 8 September 2018)

Beginners & Continuers running programme - Group 10

Sun 07 Oct 2018
09:30-10:30
Join a friendly running group in the grounds of Penrhyn Castle. No matter what your ability or fitness level, you can enjoy walking, jogging & running, inspired by the beautiful views! Our lovely Run Leaders will support you every step of the way.

Halloween: The Ghosts of Penrhyn Castle

Sat 20 Oct 2018
12:00-16:00
Ever heard a creak or felt a chill on the back of your neck as you walked around the Castle? If you're feeling brave this Halloween join us as we explore the real ghost stories of Penrhyn Castle.
Artist Luke Jerram hides behind a clock at Nostell Priory

Harrison's Garden yng Nghastell Penrhyn 

Dewch i fwynhau cam olaf Gardd Harrison wrth i filoedd o glociau gael eu gosod ar loriau Castell Penrhyn.

Geiriau wedi’u pwytho ar ffabrig. Dyfyniad o lythyrau Jamaica’r Arglwydd Penrhyn.

Manon Steffan Ros - 12 stori 

12 stori ffuglennol ac ymyriadau artistig gan yr awdur Manon Steffan Ros y tu mewn i’r castell.

Plentyn yn astudio injan y Fire Queen yng Nghastell Penrhyn

Yr amgueddfa drenau yng Nghastell Penrhyn 

Dewch draw i’r amgueddfa drenau a dysgu am y peiriannau oedd yn cael eu defnyddio o gwmpas y castell a’r chwarel.

Castell Penrhyn a Gerddi

Ein gwaith

Delwedd o’r difrod i’r gadair yn yr Ystafell Wely Lechi yng Nghastell Penrhyn

Effeithiau amser yng Nghastell Penrhyn 

Dewch i ddarganfod sut mae tîm y tŷ yn ceisio atal effeithiau amser a golau i gadw’r eitemau yn ein casgliad.

Cuddfan bren ar lannau Afon Ogwen

Beth sy’n cuddio yn y coed? 

Mae na syrpréis yn aros amdanoch, yn enwedig os nad ydych chi wedi bod am dro ar hyd glannau’r afon yng Nghastell Penrhyn ers sbel!

Cadwraeth ar waith yng Nghastell Penrhyn

Cwch arbennig i ddenu’r gwenyn, gydag aroglau cŵyr gwenyn yng Ngardd Furiog Castell Penrhyn

Newyddion gwenyn Castell Penrhyn: Mehefin 2017 

Cymdogion swnllyd, gwobrau cenedlaethol a chogyddion amlwg – cyfle i glywed hanesion diweddaraf Katie a’i genod yn yr Ardd Furiog.

Castell Penrhyn a Gerddi

Bwyta a siopa

Castell Penrhyn a Gerddi

Hanes

Chwarel Lechi’r Penrhyn gan Henry Hawkins (1820-81) yng Nghastell Penrhyn, Gogledd Cymru.

Castell Penrhyn a Streic Fawr Chwarel y Penrhyn, 1900-03 

Cewch ddysgu mwy am hanes Streic Fawr Chwarel y Penrhyn 1900-03, yr anghydfod diwydiannol hiraf yn hanes Prydain.

Castell Penrhyn a Gerddi

Cymryd rhan

Gwanwyn yng Nghastell Penrhyn

Swydd Newydd: Rheolwr Prosiect, Castell Penrhyn (Gradd 5)  

Manylion llawn swydd Rheolwr Prosiect Castell Penrhyn (Gradd 5)

Gwirfoddoli yng Nghastell Penrhyn

Ymuno â’r tîm 

Dewch yn rhan o’n gwaith yma ym Mhenrhyn. Gwnewch ffrindiau newydd, dysgwch am y stad a gwirfoddolwch gyda’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol.

Castell Penrhyn a Gerddi

Dysgu

Nadolig yn y gegin yng Nghastell Penrhyn

Nadolig Fictoraidd - Rhaglen ysgolion Castell Penrhyn 2018 

Dewch i brofi Nadolig bytholwyrdd Fictoraidd yng Nghastell Penrhyn.

Plant yn dysgu yn y Gegin Fictoraidd

Profwch ffordd wahanol o ddysgu 

Dewch i brofi bywyd go iawn y castell gyda’n digwyddiadau hanes byw, dysgwch am stori’r castell gyda thaith drwy’r tŷ neu dewch ar daith ysgol i fwynhau ymweliad addysgiadol â’n lle arbennig.

Castell Penrhyn a Gerddi

Celf a chasgliadau

Ein casgliadau

Mae Castell Penrhyn a Gerddi yn llawn creiriau a gwaith celf anhygoel. Dewch i ddarganfod mwy amdanyn nhw ar wefan Casgliadau yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol.