Castell Penrhyn a'r Ardd

Important notice -

The Castle (Ground floor), garden, castle shop & stable cafe are open. We have removed the booking system so you no longer need to book in advance. Please follow Welsh Government Regulations when visiting.

Castell Penrhyn a'r Ardd

Pethau i'w gwneud a'u gweld

Archebwch ymlaen llaw

Mae'r ardd, parcdir, siop, siop lyfrau ail-law a Chaffi'r Stablau ar agor. Byddwn hefyd yn ailagor y castell ac aarddangosfa 'Beth yn y Byd!' o 17 Mai. Mae'r Gegin Fictoraidd a'r Amgueddfa Rheilffordd yn parhau ar gau am y tro. Ar gyfer ymweliadau o 19 Gorffennaf ni fydd angen i chi archebu. Ar gyfer y penwythnos hwn, argymhellir archebu i sicrhau mynediad. Gofynnwn i bawb ddilyn Rheoliadau Llywodraeth Cymru wrth ymweld. Rydym yn edrych ymlaen at eich croesawu yn ôl.

Visitor walking at Penrhyn Castle

Visiting Penrhyn Castle and Garden: what you need to know 

We're looking forward to welcoming you back. If you're planning a visit, read this article to find everything you need to know about what's open and what to expect from your visit. We've made some changes to our usual offer, to help keep everyone safe.

Books featured in the What a World exhibition at Penrhyn Castle

Beth yn y Byd! Golwg greadigol ar gasgliad Castell Penrhyn a diwylliant trefedigaethol 

Dyma gipolwg digidol ar yr arddangosfa - rhagflas ar yr hyn sydd i’w weld a phrofi. Croeso i Beth yn y Byd!

Cuddfan bren ar lannau Afon Ogwen

Cuddfan Cwt Ogwen a Maes Chwarae Naturiol 

Mae na syrpréis yn aros amdanoch, yn enwedig os nad ydych chi wedi bod am dro ar hyd glannau’r afon yng Nghastell Penrhyn ers sbel!

Castell Penrhyn a'r Ardd

Digwyddiadau

Upcoming events

Sorry, there are no upcoming events at this place.

Castell Penrhyn a'r Ardd

Bwyta a siopa

Girl eating an icecream

Pa luniaeth sydd ar gael?

Mae Caffi Bach y Stablau ar agor o 10.30am i 4pm bob dydd yn gweini dewis cyfyngedig o ddiodydd, cacennau a brechdanau parod ar gyfer tecawê yn unig. Rydym wedi cyflwyno mesurau diogelwch newydd gan gynnwys cau ein hardaloedd eistedd, sgriniau wrth ein til a'n mannau casglu, a llwybrau wedi'u marcio. Rydym yn edrych ymlaen at eich croesawu yn ôl ac yn gwybod y byddwch yn ein cefnogi i wneud hwn yn brofiad diogel i bawb

Anrhegion lleol ar werth yng Nghastell Penrhyn

Piciwch i’n siop

Mae ein siop Stablau ger y Castell a siop bach Bocs Ceffylau ger y Ganolfan Ymwelwyr ar agor bob ddydd o 10.30am i 4pm. Er diogelwch staff ac ymwelwyr, mae mesurau pellhau cymdeithasol ar waith. Trwy eich pryniant y gallwn barhau i edrych ar ôl [enw'r eiddo] i bawb, am byth.

Castell Penrhyn a'r Ardd

Hanes

Llechi a Siwgr

Castell Penrhyn a'r Ardd

Ein gwaith

Castell Penrhyn a'r Ardd

Ymuno neu roi

Walk through Penrhyn Castle's winter garden

Apêl i adfer rhodfa ffiwsia Castell Penrhyn 

Y bwa ffiwsias yw calon Gardd Furiog Castell Penrhyn ond, dros y blynyddoedd, mae’r ffrâm fetal, y planhigion a’r wal gynnal wedi dirywio ac erbyn hyn mae dyfodol y bwa trawiadol yn y fantol.

Castell Penrhyn a'r Ardd

Celf a chasgliadau

Ein casgliadau

Mae Castell Penrhyn a'r Ardd yn llawn creiriau a gwaith celf anhygoel. Dewch i ddarganfod mwy amdanyn nhw ar wefan Casgliadau yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol.