Castell Penrhyn

People running outdoors at Kingston Lacy

Symudwch i’r Awyr Agored yng Nghastell Penrhyn 

Mae’n hawdd mynd amdani yng Nghastell Penrhyn gyda digon o weithgareddau rheolaidd ar gael.

Upcoming events

Early bird castle tours: Delve into the detail

Thu 17 Aug 2017
10:30-12:00
Take advantage of new morning tours to explore the finer details behind Penrhyn through its architecture, collection and history.

Tennis Tasters

Thu 17 Aug 2017
11:00-16:00
Join us for a spot of tennis on the lawn. It may not be Wimbledon, but if the weather is good we can imagine it's Centre Court.

Artists in Residency exhibition: 'Slate or State' by Walker & Bromwich

Thu 17 Aug 2017
12:00-17:00
Our final year of Artists in Residence, in collaboration with the Arts Council of Wales, will culminate in a spectacular exhibition by renowned artists Walker & Bromwich.

Fun Thursday tales

Thu 17 Aug 2017
12:30-13:15
Are you sitting comfortably? Then we'll begin... A fun packed day of woodland storytelling and story inspired crafts. Based on the story by Oliver Jeffers, can you help solve the mystery of 'The Great Paper Caper'?

Penrhyn parkrun

Sat 19 Aug 2017
09:00-10:00
Take part in a free 5km timed run around the gardens every Saturday morning.

Camp Penrhyn

Sun 20 Aug 2017
11:00-16:00
Summer holiday Sundays are all about free range fun at Camp Penrhyn. Ready for an adventure? Join the Wild Elements team follow in the footsteps of the famous Victorian Plant Hunters!
Girl walking up the footpath at Llyn Ogwen

10 diwrnod chwedlonol yng Ngogledd Orllewin Cymru 

Teithiwch ar draws diroedd chwedlonol Gogledd Orllewin Cymru'r haf hwn. Dewch i ddarganfod 10 diwrnod chwedlonol i'w mwynhau allan gyda'ch teulu, yn amrywio o chwilio am wiwerod coch ym Mhlas Newydd i fynd ar drywydd dreigiau yn Ninas Emrys. Mae eich taith yn aros amdanoch...

Castell Penrhyn

Ein gwaith

Cwch arbennig i ddenu’r gwenyn, gydag aroglau cŵyr gwenyn yng Ngardd Furiog Castell Penrhyn

Newyddion gwenyn Castell Penrhyn: Mehefin 2017 

Cymdogion swnllyd, gwobrau cenedlaethol a chogyddion amlwg – cyfle i glywed hanesion diweddaraf Katie a’i genod yn yr Ardd Furiog.

Castell Penrhyn

Bwyta a siopa

Castell Penrhyn

Hanes

Castell Penrhyn

Cymryd rhan

Gwirfoddoli yng Nghastell Penrhyn

Ymuno â’r tîm 

Dewch yn rhan o’n gwaith yma ym Mhenrhyn. Gwnewch ffrindiau newydd, dysgwch am y stad a gwirfoddolwch gyda’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol.

Castell Penrhyn

Dysgu

Plant yn dysgu yn y Gegin Fictoraidd

Profwch ffordd wahanol o ddysgu 

Dewch i brofi bywyd go iawn y castell gyda’n digwyddiadau hanes byw, dysgwch am stori’r castell gyda thaith drwy’r tŷ neu dewch ar daith ysgol i fwynhau ymweliad addysgiadol â’n lle arbennig.

Castell Penrhyn

Celf a chasgliadau

Ein casgliadau

Mae Castell Penrhyn yn llawn creiriau a gwaith celf anhygoel. Dewch i ddarganfod mwy amdanyn nhw ar wefan Casgliadau yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol.