Castell Penrhyn a'r Ardd

Haul yr Hydref a Chastell Penrhyn

Important notice -

The garden and parkland are now open. You will need to book in advance. Check What’s On for the latest information and to book. You will be turned away if you arrive without a booking. The castle, shop and tea-room are closed.

Please book ahead before visiting Check availability
Castell Penrhyn a'r Ardd

Digwyddiadau

Archebwch ymlaen llaw

Rydym yn ail agor yr ardd a’r parcdir ar 6 Gorffennaf. Bydd angen i chi archebu eich tocynnau ymlaen llaw, cyn eich ymweliad. Gall aelodau archebu am ddim tra bydd angen i bawb arall dalu. Bydd yn rhaid i ni wrthod mynediad i bobl sydd heb archebu. Byddwn ni’n rhyddhau tocynnau newydd bob dydd Gwener. Mae’r castell, amgueddfa rheilffordd, siop ac ystafell de ar gau.

Upcoming events

Timed entry to Penrhyn Castle and Garden (10 August - 16 August)

Wed 12 Aug 2020
11:00-11:30
Book your timed entry to visit Penrhyn Castle and Garden.
Castell Penrhyn a'r Ardd

Pethau i'w gwneud a'u gweld

Picnic yng Nghastell Penrhyn

Anturiaethau'r haf

Darganfyddwch ardd a choetir Penrhyn. Y lle perffaith i archebu tocyn ar gyfer treulio amser efo teulu a ffrindiau. Mae yna ddigon o hwyl i'w gael; dychmygwch fod mor fach â llygoden neu mor dal â choeden ar ein llwybr natur. Cymerwch eiliad i’ch hun, crwydrwch trwy'r dolydd, gwrandewch ar yr adar neu ymunwch â'n gwenyn a dod o hyd i dawelwch yn yr Ardd Furiog. Ewch lawr i afon Ogwen a mwynhewch hwyl yn y coetir, efallai y bydd angen eich esgidiau glaw arnoch chi! Mae Castell Penrhyn wedi’i osod ger Culfor Menai, gyda chefndir o fynyddoedd Eryri. Mae digon i'w weld a'i wneud yma yn yr awyr agored.

Castell Penrhyn a'r Ardd

Bwyta

Woman holding takeaway hot drink

Pa luniaeth sydd ar gael?

Byddwn yn gweini dewis cyfyngedig o ddiodydd poeth a byrbrydau ysgafn gan gynnwys hufen ia yn siop goffi’r Stablau. Rydym wedi cyflwyno mesurau diogelwch newydd gan gynnwys: cau ein hardaloedd eistedd, ond mi fydd byrddau a chadeiria tu allan ar gael, sgriniau wrth ein tiliau, a llwybrau wedi'u marcio. Byddwn hefyd ond yn derbyn taliadau cerdyn yn unig. Rydym yn edrych ymlaen at eich croesawu yn ôl ac yn gwybod y byddwch yn ein cefnogi i wneud eich ymweliad yn brofiad diogel i bawb. Croeso i chi ddod a phicnic hefyd.

Castell Penrhyn a'r Ardd

Hanes

Stuffed birds in a glass dome at Penrhyn Castle

'Beth yn y Byd!’ - Arddangosfa greadigol newydd Castell Penrhyn 

Cyfle i weld ein casgliad trefedigaethol trwy gyfrwng barddoniaeth plant mewn profiad newydd sbon o oleuni, lliw, delweddau a sain.

Llechi a Siwgr

Castell Penrhyn a'r Ardd

Ein gwaith

Castell Penrhyn a'r Ardd

Ymuno neu roi

Walk through Penrhyn Castle's winter garden

Apêl i adfer rhodfa ffiwsia Castell Penrhyn 

Y bwa ffiwsias yw calon Gardd Furiog Castell Penrhyn ond, dros y blynyddoedd, mae’r ffrâm fetal, y planhigion a’r wal gynnal wedi dirywio ac erbyn hyn mae dyfodol y bwa trawiadol yn y fantol.

Castell Penrhyn a'r Ardd

Celf a chasgliadau

Ein casgliadau

Mae Castell Penrhyn a'r Ardd yn llawn creiriau a gwaith celf anhygoel. Dewch i ddarganfod mwy amdanyn nhw ar wefan Casgliadau yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol.