Castell Penrhyn a Gerddi

Plentyn yn astudio injan y Fire Queen yng Nghastell Penrhyn

Dewch i weld yr amgueddfa drenau 

Dewch draw i’r amgueddfa drenau a dysgu am y peiriannau oedd yn cael eu defnyddio o gwmpas y castell a’r chwarel.

Castell Penrhyn a Gerddi

Digwyddiadau 

Artist Luke Jerram hides behind a clock at Nostell Priory

Harrison's Garden yng Nghastell Penrhyn

Dewch i brofi diweddglo Gardd Harrison wrth i dros 2000 o glociau gael eu gosod ar loriau segur yng Nghastell Penrhyn.

Upcoming events

Penrhyn parkrun

Sat 24 Mar 2018
09:00-10:00
Take part in a free, friendly 5km timed run around the gardens every Saturday morning.

Early bird castle tours: Delve into the detail

Sat 24 Mar 2018
10:30-12:30
Take advantage of new morning tours to explore the finer details behind Penrhyn through its architecture, collection and history.

Cadbury Easter Egg Hunt at Penrhyn Castle and Garden

Sat 24 Mar 2018
10:30-16:00
Can you help bunny to solve the puzzle and claim your chocolate reward?

Spring bee trail

Sat 24 Mar 2018
10:30-16:00
The Penrhyn bees need your help! Follow the trail around the garden and learn as you go.

Penrhyn Castle Beekeeper Trail

Sat 24 Mar 2018
12:00-16:00
Can you spot all of Katie's beekeeping items around the castle?

Bee-hive making

Thu 29 Mar 2018
10:30-16:00
The rangers are buzzzzzy helping make new homes for our very own Penrhyn honey bees
Cuddfan bren ar lannau Afon Ogwen

Beth sy’n cuddio yn y coed? 

Mae na syrpréis yn aros amdanoch, yn enwedig os nad ydych chi wedi bod am dro ar hyd glannau’r afon yng Nghastell Penrhyn ers sbel!

Castell Penrhyn a Gerddi

Ein gwaith

Cwch arbennig i ddenu’r gwenyn, gydag aroglau cŵyr gwenyn yng Ngardd Furiog Castell Penrhyn

Newyddion gwenyn Castell Penrhyn: Mehefin 2017 

Cymdogion swnllyd, gwobrau cenedlaethol a chogyddion amlwg – cyfle i glywed hanesion diweddaraf Katie a’i genod yn yr Ardd Furiog.

Castell Penrhyn a Gerddi

Bwyta a siopa

Castell Penrhyn a Gerddi

Hanes

Yr Ardd Gorsiog yng Nghastell Penrhyn, gogledd Cymru

Casglwyr Planhigion Oes Fictoria a Chastell Penrhyn 

Beth am ddysgu mwy am y planhigion egsotig sydd yn yr ardd?

Castell Penrhyn a Gerddi

Cymryd rhan

Gwirfoddoli yng Nghastell Penrhyn

Ymuno â’r tîm 

Dewch yn rhan o’n gwaith yma ym Mhenrhyn. Gwnewch ffrindiau newydd, dysgwch am y stad a gwirfoddolwch gyda’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol.

Castell Penrhyn a Gerddi

Dysgu

Plant yn dysgu yn y Gegin Fictoraidd

Profwch ffordd wahanol o ddysgu 

Dewch i brofi bywyd go iawn y castell gyda’n digwyddiadau hanes byw, dysgwch am stori’r castell gyda thaith drwy’r tŷ neu dewch ar daith ysgol i fwynhau ymweliad addysgiadol â’n lle arbennig.

Castell Penrhyn a Gerddi

Celf a chasgliadau

Ein casgliadau

Mae Castell Penrhyn a Gerddi yn llawn creiriau a gwaith celf anhygoel. Dewch i ddarganfod mwy amdanyn nhw ar wefan Casgliadau yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol.