Castell Penrhyn a'r Ardd

Important notice -

The garden, parkland, shop and takeaway kiosk is open. To avoid disappointment please book in advance. We ask everyone to follow Welsh Government Regulations when they visit. The Castle, Victorian Kitchens and Railway Museum remain closed.

Please book ahead before visiting Check availability
Castell Penrhyn a'r Ardd

Pethau i'w gwneud a'u gweld

Archebwch ymlaen llaw

Mae'r ardd, parcdir, siop, siop lyfrau ail-law ac Caffi Caban y Stablau (bwyd a diod tecawê yn unig) ar agor. Er mwyn osgoi cael eich siomi, archebwch ymlaen llaw. Gofynnwn i bawb ddilyn Rheoliadau Llywodraeth Cymru pan fyddant yn ymweld. Mae'r Castell, Cegin Fictoraidd a Amgueddfa Rheilffordd yn parhau ar gau. Rydym yn edrych ymlaen at eich croesawu yn ôl.

Golygfa o ddim ond rhai o’r cennin Pedr melyn llachar a’r Gorthwr yng Nghastell Penrhyn

Helfa wyau Pasg Yng Nghastell Penrhyn a'r Ardd 

Mae ein hantur Pasg ym myd natur wedi'i hymestyn i fis Mai. Darganfyddwch lwybr y Pasg lleol i’r teulu yng Nghastell Penrhyn a'r Ardd gyda gweithgareddau hwyliog i wneud ar hyd y ffordd. Cwblhewch y llwybr i ennill gwobr siocled ar y diwedd.

Cuddfan bren ar lannau Afon Ogwen

Cuddfan Cwt Ogwen a Maes Chwarae Naturiol 

Mae na syrpréis yn aros amdanoch, yn enwedig os nad ydych chi wedi bod am dro ar hyd glannau’r afon yng Nghastell Penrhyn ers sbel!

Castell Penrhyn a'r Ardd

Digwyddiadau

Upcoming events

Timed entry to Penrhyn Castle and Garden (19 Apr - 25 Apr)

Thu 22 Apr 2021
10:00-15:00
Book your timed entry to visit Penrhyn Castle and Garden.
Castell Penrhyn a'r Ardd

Bwyta a siopa

Girl eating an icecream

Pa luniaeth sydd ar gael?

Mae Caffi Bach y Stablau ar agor o 10.30am i 4pm bob dydd yn gweini dewis cyfyngedig o ddiodydd, cacennau a brechdanau parod ar gyfer tecawê yn unig. Rydym wedi cyflwyno mesurau diogelwch newydd gan gynnwys cau ein hardaloedd eistedd, sgriniau wrth ein til a'n mannau casglu, a llwybrau wedi'u marcio. Rydym yn edrych ymlaen at eich croesawu yn ôl ac yn gwybod y byddwch yn ein cefnogi i wneud hwn yn brofiad diogel i bawb

Anrhegion lleol ar werth yng Nghastell Penrhyn

Piciwch i’n siop

Mae ein siop Stablau ger y Castell a siop bach Bocs Ceffylau ger y Ganolfan Ymwelwyr ar agor bob ddydd o 10.30am i 4pm. Er diogelwch staff ac ymwelwyr, mae mesurau pellhau cymdeithasol ar waith. Trwy eich pryniant y gallwn barhau i edrych ar ôl [enw'r eiddo] i bawb, am byth.

Castell Penrhyn a'r Ardd

Hanes

Llechi a Siwgr

Castell Penrhyn a'r Ardd

Ein gwaith

Books featured in the What a World exhibition at Penrhyn Castle

Beth yn y Byd! Golwg greadigol ar gasgliad Castell Penrhyn a diwylliant trefedigaethol 

Pan fyddwn yn ail agor byddwch yn gallu ymweld â Beth yn Byd! Nes hynny, dyma gyfle i gael cipolwg digidol ar yr arddangosfa - rhagflas ar yr hyn fydd i’w weld a phrofi. Croeso i beth yn y Byd!

Castell Penrhyn a'r Ardd

Ymuno neu roi

Walk through Penrhyn Castle's winter garden

Apêl i adfer rhodfa ffiwsia Castell Penrhyn 

Y bwa ffiwsias yw calon Gardd Furiog Castell Penrhyn ond, dros y blynyddoedd, mae’r ffrâm fetal, y planhigion a’r wal gynnal wedi dirywio ac erbyn hyn mae dyfodol y bwa trawiadol yn y fantol.

Castell Penrhyn a'r Ardd

Celf a chasgliadau

Ein casgliadau

Mae Castell Penrhyn a'r Ardd yn llawn creiriau a gwaith celf anhygoel. Dewch i ddarganfod mwy amdanyn nhw ar wefan Casgliadau yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol.