Gweithdai crefft Nadolig

Sebonau ffelt crefftau’r Nadolig Castell y Waun 2016

Ymunwch â Josie ein Swyddog Profiad Ymwelwyr a’n gwirfoddolwyr mewn gweithdy crefft Nadolig y mis Rhagfyr hwn; cyfle gwych i greu anrheg neu addurn Nadolig hardd ar gyfer eich cartref.

Gallwch roi cynnig ar dri gweithdy gwahanol:
Cost y gweithdai yw £20 y pen; cynhelir y gweithdai rhwng 10am a thua 2:30pm, a gweinir te/coffi a bisgedi cartref ar ddechrau’r sesiwn. Dewch â phecyn bwyd ar gyfer eich cinio, neu gallwch brynu cinio yn yr ystafell de.

Cynhelir y gweithdai mewn ystafell gynnes, ond gall gweddill y castell fod yn oer iawn ar yr adeg hwn o’r flwyddyn felly gwisgwch ddillad cynnes.

Nid oes angen prynu tocyn mynediad oni bai eich bod yn bwriadu ymweld â’r gerddi a’r castell hefyd.